TNG
Därför bör du som chef prioritera din rekrytering

Chef? 10 skäl till att prioritera din rekrytering

… och konsekvenserna om du inte gör det

Hej chef! Har du svårt att hitta tid, och kanske lust, att prioritera din rekrytering? Känns rekrytering som ett nödvändigt ont? Då vill vi gärna bidra med lite inspiration. Det finns nämligen mycket att vinna på att snabba upp dina rekryteringsprocesser. Du ökar då inte bara chanserna till att fånga de bästa talangerna. Utan du gör också en långsiktig insats för ditt företags varumärke och attraktionskraft. Låt oss presentera tio goda skäl till att ägna din rekrytering lite extra tid och omtanke.

”Att söka jobb är ett heltidsjobb.”
Chef: prioritera din rekrytering
Ett påstående som de flesta jobbsökare sannolikt skulle skriva under på. Ofta lägger arbetssökande ner hjärta och själ – och framför allt mängder av timmar – på att sammanställa CV, formulera personliga brev, göra tester och arbetsprov, hålla kontakten med rekryterare, förbereda sig inför intervjuer och ringa upp referenser.

Men tanke på att de flesta dessutom söker flera jobb parallellt är det inte förvånande att det förekommer både krav och förväntningar. 65 procent bland jobbsökare vill få besked så fort ett nytt beslut tas kring deras ansökan, visade TNG:s kandidatundersökning 2018. En klar majoritet vill alltså bli underrättade när ansökan är mottagen, om de gått vidare och när det är dags för intervju.

Och viljan till insyn gäller även om beslutet är negativt.

”86 procent uppgav att de vill ha besked så snabbt som möjligt när de inte längre är aktuella för ett jobb de sökt.”

Endast 3 procent kan tänka sig att få detta besked först när rekryteringen är avslutad.

84 procent missnöjda med rekryteringstempot

Trots det stora engagemang jobbsökarna visar tycks många chefer inte lyckas hålla den takt som dagens jobbsökare kräver. Bristfällig information och återkoppling är ytterligare en källa till frustration.

22 procent får sällan eller aldrig någon bekräftelse på att deras ansökan är mottagen, visade TNG:s kandidatundersökning. Och siffrorna stiger ju längre i urvalet man kommer: 49 procent får sällan eller aldrig något besked när deras ansökan inte längre är aktuell, och så många som 80 procent får sällan eller aldrig någon förklaring till varför deras ansökan inte längre är aktuell. Vidare upplever 84 procent att rekryteringsprocesser ofta eller alltid tar för lång tid. Och det känns väl inte bra? Defintivt läge att som chef prioritera din rekrytering.

Läs även: Kandidaternas önskelista till dig som chef

 

Därför är långsamma rekryteringar skadligt för ditt företag

 

 1. Sämre kvalitet på dina rekryteringar

  Segdragna rekryteringsprocesser innebär att dina toppkandidater hinner tappa intresset eller acceptera ett snabbare bud. Vilket innebär att du i slutändan kommer tvingas välja någon av de återstående, mindre attraktiva, kandidaterna. Låt säga att dessa personer sedan stannar ett par år. Då måste du addera den långsiktiga kostnaden för deras lägre prestationer till din totala rekryteringskostnad.

 2. Förlust av talanger till konkurrenter

  En långsam rekryteringsprocess kan leda till att din favoritkandidat istället accepterar ett erbjudande från en konkurrent. Och vi behöver knappast säga till dig att du vill undvika en situation där du via LinkedIn ser hur din närmsta konkurrent gynnas av din långsamma rekrytering.

 3. Skadar ditt företags rykte

  En trög rekryteringsprocess med bristande återkoppling drar garanterat ner kandidatupplevelsen. Vilket bäddar för att kandidater väljer att tala illa om ditt företag i sociala medier, liksom med vänner och kollegor. Dessutom riskerar frustrerade kandidater att publicera negativa recensioner på Glassdoor.com (som tillåter negativa kommenterar kopplade till långsamma rekryteringar), vilket kommer avskräcka andra som funderar på att söka sig till ditt företag.

 4. Stress bland medarbetare

  Befintliga medarbetare måste jobba hårdare när stolar i deras team står tomma. Stress och överarbetande kan resultera i fler misstag samt minskad kvalitet, innovation och produktivitet.

 5. Högre lönekrav

  Ju längre tid en toppkandidat är ute på arbetsmarknaden, desto större är sannolikheten att de kommer kräva en högre lön, i takt med att alltfler företag börjar buda på dem. Om du däremot är snabb på att anställa dem kan du undvika att bli inblandad i en tävlingsinriktad budgivning.

 6. Fler kandidatavhopp

  När anställningsbesluten drar ut på tiden kommer dina bästa kandidater ha gott om tid på sig att fundera på om de verkligen vill jobba hos dig. Något som ökar risken att de hoppar av processen, eller hinner få ett skarpt erbjudande från annat håll.

 7. Kandidater kommer fortsätta söka andra jobb

  Om du lämnar dina kandidater i ett svart hål utan återkoppling ger du dem mer tid att fortsätta söka andra jobb. Och i takt med att deras frustration ökar kommer också deras intresse för ditt företag att avta.

 8. Färre som tackar ja till erbjudanden

  Många jobbsökare ser idag rekryteringsprocessen som en reflektion av hur väl företaget fungerar. Risken finns därmed att de ser er långsamma process som en indikation på hur snabbt resten av företaget fattar beslut. Den nedslående tanken kommer att göra det mer sannolikt att de i slutändan väljer att tacka nej till ditt erbjudande.

 9. Risk för förhastade beslut

  Ju mer processen drar ut på tiden, desto större är risken att du tillslut tar ett förhastat beslut – bara för att få slut på en frustrerande process. En sådan ”den här får väl duga”-inställning riskerar att leda till kostsamma felrekryteringar.

 10. Slösar din egen tid och budget

  Visst tar det tid att intervjua och hålla kontakten med kandidater. Men om de bästa kandidaterna i slutändan hoppar av till följd av en alltför långsam och illa skött process kommer du behöva starta om från ruta ett. Något som dramatiskt kommer öka dina rekryteringskostnader – och ta ännu mer av din dyrbara tid. En trist surdeg som du sluppit om du från början prioriterat rekryteringen.

Så – se till att avsätta tid och prioritera din rekrytering. Du kommer inte att ångra dig. Saknar du tiden, verktygen eller resurserna? Kontakta oss på TNG – vårt rekryteringsföretag hjälper dig gärna, eller kolla in våra rekryteringskurser för chefer och HR!

Prioritera din rekrytering – tips för att stärka ert employer brand

Tips på vägen för att stärka ert employer brand

Ge löpande statusuppdateringar

Även om ni inte kan ge något besked kan du alltid ge en heads up kring vad som händer och ungefär hur lång tid du beräknar att kandidaterna i processen måste vänta. Om du ger ett estimat på ungefärligt antal dagar de behöver vänta minskar också risken att de söker andra jobb samtidigt, eller hoppar av.

Våga ge negativa besked

Håll inte kandidater på halster. Det är bättre att de får veta, så de kan söka andra jobb istället. Sannolikt kommer de ändå tala gott om er tacke vare det respektfulla bemötande de fick.

Motivera varför kandidater inte blir valda

Att ge en förklaring till varför ni inte gick vidare med de sökande ni valde bort är hjälpsamt, respektfullt och ökar sannolikheten att de kommer rekommendera er – och kanske söka att jobb hos er vid ett annat tillfälle.