TNG
gdpr

gdpr

Bloggartiklar om GDPR

Här hittar du bloggartiklar om Dataskyddsförordningen – GDPR (The General Data Protection Regulation) och hur lagen appliceras gällande rekrytering och jobbsökande.

GDPR blev lag i maj 2018. Syftet med lagen är att stärka skyddet för individers personuppgifter och öka deras kontroll över dem, och våra inlägg här handlar främst om vad företag som rekryterar ska tänka på, men också vad jobbsökare ska kunna kräva och förvänta sig när det gäller deras personuppgifter.