TNG
Bryt med åldersnojan artikel

Bryt med åldersnojan

Åldersnojan idag på arbetsmarknaden gör att företag riskerar att missa medarbetare med erfarenhet när de rekryterar.

Platsjournalen skrev nyligen att många över 50 upplever att de åldersdiskrimineras på arbetsmarknaden. Åldersfixeringen gör inte bara att arbetsgivare riskerar att missa guldkorn. Utan också att äldre arbetssökande kan få en negativ självbild och kan tappa tron på sig själva.

Undersökning av TNG

Enligt en undersökning av rekrytering– och bemanningsföretaget TNG upplever var fjärde arbetstagare att de diskriminerats på grund av ålder och åtta av tio ser åldern som ett hinder i karriären. Sju av tio som passerat 50 tror också arbetsgivarna är dåliga på att ta vara på äldres kompetens. Företagets ambition är att få arbetsgivare att bortse från ålder när de söker nya medarbetare, berättar vd Åsa Edman-Källströmer.

TNG:s vd Åsa Edman Källströmer uttalar sig om åldersnojan och åldersfixeringen i artikeln. Där hon säger att det är först när vi inser att vi är fördomsfulla som vi kan göra något åt det. TNG:s ambition är att få arbetsgivare att bortse från ålder när de söker nya medarbetare och istället fokusera på kompetensen.

Det skapar inte bara högre konkurrenskraft för företagen, utan också en hållbar arbetsmarknad.

Läs hela artikeln Platsjournalen (pdf)