TNG
Ny lag från diskrimineringsombudsmannen gör det lättare att få jobb efter 50

Svårt att få jobb efter 50

Det är svårt att få jobb efter 50 men den nya lagen ger äldre ökade krafter, Diskrimineringsombudsmannen tror att lagen kommer att få genomslag både i faktiska ärenden och i debatten.

Trots utbildning och år av erfarenhet kan det vara svårt att få jobb när man passerat 50. Med en ny diskrimineringslag vill staten komma åt problemet – men det finns också de som tar saken i egna händer.

Nytt förbud

Det nya förbudet lägger sig på en låg nivå i förhållande till direktivet och gäller ”arbetslivet och utbildnings-väsendet i vid mening”. Undantagen är också många, bland annat kommer både arbetsmarknadspolitiska regleringar och positiv särbehandling med särskilda syften att vara tillåtet. Nytillträdda Diskrimineringsombuds-mannen Katri Linna tror att lagen kommer att få genomslag både i faktiska ärenden och i debatten.

– Det finns ett undertryckt anmälningsbehov. Många av dem som drabbas av åldersdiskriminering är vana att formulera sig och bli hörda. Vi är förberedda på en stor mängd ärenden, och jag tror generellt att ålder och arbetsmarknad kommer att bli mer aktuellt, säger hon.

Läs hela artikeln här.

Läs om hur du kan arbeta för att undvika diskriminering.