TNG
Här är de vanligaste frågornba och svaren kring bakgrundskontroller

Frågor och svar kring bakgrundskontroller

Bakgrundskontroller - de vanligaste frågorna.

De flesta av våra kandidater får genomgå bakgrundskontroller. Många av våra kunder funderar på vad kandidaterna egentligen tycker om det här. Vi har frågat!

Vad säger era kandidater om bakgrundskontroller?

Kandidaterna är genomgående positiva till bakgrundskontroller. Våra rekryteringsprocesser är i alla steg ett samarbete med kandidaten och det är viktigt att tidigt ha en tydlig kommunikation om bakgrundskontroller i kontakten med kandidaten. De allra flesta utrycker själva att det är seriöst. En förutsättning för att göra en bakgrundskontroll är att vi har kandidatens tillåtelse och att han eller hon förstår syftet. Vi på TNG och vår leverantör ToFindOut har valt att ha en helt transparent rutin kring detta. Kandidaten får därför en egen kopia av rapporten.

TNG har inkluderat bakgrundskontroller i alla sina rekryteringar, varför?

Behövs det verkligen på alla typer av tjänster? TNG rekryterar åt seriösa arbetsgivare som vill ta välgrundade anställningsbeslut. Att göra en faktakontroll av personens bakgrund är därför rimligt, men utgör bara en del av helhetsbedömningen. Att anställa den mest lämpliga personen för tjänsten handlar också om att undvika att anställa en person som kan vara direkt olämplig för företaget och dess andra anställda.

Är det vanligt att man gör bakgrundskontroll i Sverige, förekommer det i andra länder?

Bakgrundskontroller vid anställning har gjort i Sverige sedan länge, framför allt i form av referenstagningar. En utökad bakgrundskontroll är relativt nytt. Men i exempelvis USA är detta en vanlig rutin, och upprinnelsen till kontrollen är att amerikanska fackföreningar krävde att arbetsgivarna skulle kontrollera nyanställda mer noggrant för att värna om befintliga anställdas säkerhet.

Händer det ofta att det dyker upp något oväntat i dessa kontroller?

Var fjärde kontroll innehåller en anmärkning av något slag, men oftast av sådan art att det inte alls påverkar anställningsbeslutet.

Betyder detta att man inte kan få några jobb via er om man har gjort något som syns i några register?

Nej, att man finns i register eller har en betalningsanmärkning betyder inte med någon automatik att man förlorar chansen till en anställning. Vi och våra uppdragsgivare upplever emellertid att det är tryggare att ha pratat igenom bakgrunden med kandidaten. Vår erfarenhet är att man hellre friar än fäller i de allra flesta fallen. Över 80% av de personer som över huvud taget har en anmärkning i en bakgrundskontroll får ett jobberbjudande. För de allra flesta gör det alltså inget för en arbetsgivare att man har en anmärkning. Erfarenheten säger att arbetsgivaren tenderar att överse med väldigt mycket då man upplever att man har bättre helhetskoll.

Varför rekommenderar TNG bakgrundskontroller vid rekrytering?

En grundlig och väl genomförd rekryteringsprocess lägger grunden till de flesta företags framgång.