TNG
Endast fyra av tio av 50-plussare är negativa till en uppluckring av LAS.

LAS och åldersdiskriminering

Bara fyra av tio 50-plussare är negativa till uppluckring av LAS

Bemannings- och rekryteringsföretaget TNG har låtit Novus Opinion undersöka 50-plussare och deras syn på arbete och karriär genom Seniorbarometern 2009. Undersökningen visar att endast fyra av tio är negativa till en uppluckring av LAS. Den befäster också att arbetet är mycket viktigt långt upp i åldern och att intresset för att jobba förbi 65 år har ökat sedan förra året.

Intresset för att arbeta har ökat sedan förra årets undersökning och närmare hälften av seniorerna anser att arbetsgivare idag har en negativ inställning till äldre arbetskraft och nästan var tredje anser generellt att de har blivit negativt särbehandlade på grund av sin ålder. Tre av fyra tror att åldern skulle vara ett hinder om de skulle vilja byta arbete. Undersökningen visar även att åtta av tio tycker att lagen mot åldersdiskriminering har haft liten betydelse för äldre på arbetsmarknaden.

De som vill fortsätta arbeta efter 65 års ålder anger i huvudsak ekonomiska skäl som anledning att fortsätta arbeta, men hela 38 procent menar även att arbetet helt enkelt är en viktig del av deras personlighet.
– Det är ett viktigt trendbrott att fler vill jobba förbi 65 år, säger Niklas Bragée på TNG.

I undersökningen har även seniorerna tillfrågats vilka företag de helst skulle vilja arbeta för. Den rankingen toppas med god marginal av Fritidsresor, före Sveriges Television och Bokförlaget Natur & Kultur. Den svenska resegiganten toppade även Seniorrankingen 2007 och är alltså både störst i branschen och återigen landets mest attraktiva arbetsgivare bland seniorer 50-65 år.

– 50-plussare, det vill säga Rolling Stones-generationen, är vår viktigaste målgrupp, säger Lottie Knutsson, informationsdirektör på Fritidsresor. ”Vi är därför oerhört stolta över att nu vara deras förstahandsval både som researrangör och arbetsgivare.”

Fakta från undersökningen

  • Arbetslust driver seniorerna förbi pensionsåldern. Två tredjedelar av de som tänker jobba förbi 65 år väljer att göra det av icke-ekonomiska orsaker.
  • Jobbet är viktigt för 50-plussare. Ju närmare 65-årsstrecket seniorerna kommer, desto större blir viljan att fortsätta jobba efter allmän pensionsålder.
  • Möjligheten att själv få bestämma sina arbetstider skulle få åtta av tio att jobba ett år längre. Även möjlighet att få arbeta deltid är attraktivt och skulle få sju av tio att arbeta ett år längre
  • Knappt hälften upplever att arbetsgivare är negativa till att anställa personer över 50 år.
  • Så många som tre fjärdedelar av seniorerna ser sin ålder som ett hinder om de skulle söka nytt jobb.
  • Få seniorer tycker att den nya diskrimineringslagen har någon verkan. Åtta av tio tycker att den nya lagen haft ringa betydelse för äldre arbetskraft.
  • Endast fyra av tio är negativa till en uppluckring av turordningsreglerna i LAS.
  • Fyra av tio tycker media ger en dålig beskrivning av deras situation på arbetsmarknaden.
  • Endast en av tio anser att lågkonjunkturen har påverkat deras beslut om hur länge de tänkt fortsätta arbeta.

Om Seniorbarometern

Undersökningen genomfördes via Novus Opinions Internetpanel och besvarades av 807 seniorer 50-65 år under perioden 16 -30 oktober 2009. Av de 807 intervjuerna var 201 intervjuer i Stockholm, 208 intervjuer i Västra Götaland samt 398 intervjuer i övriga Sverige.