TNG

TNG Insights: Controller

Karriärinsikter och branschtips

Arbetar du som controller? Enligt Arbetsförmedlingen är det idag låg konkurrens om controllerjobben. Det innebär att det finns goda möjligheter för dig att röra på dig och utvecklas i din karriär. Med TNG Insights vill vi löpande bjuda dig som controller på aktuell branschinformation och tips som kan stärka dig i din yrkesroll och hjälpa dig i din fortsatta karriärutveckling!

Som controller har du en nyckelfunktion i företaget. Du är förmodligen analytisk och en fena på att ta fram strategier och ställa framtidsprognoser. För att kunna analysera olika scenarion som kan påverka verksamheten gäller det att du har god kännedom om vad som är på gång i branschen och omvärlden i stort. Här har vi därför samlat ett antal artiklar inom ekonomiområdet som vi tror kan vara intressanta för dig. Trevlig läsning!

Karriär i höst: Tips och inspiration för dig inom controlling

Vad är framtiden för ekonomer – teknik eller nya människor?

Du som jobbar inom ekonomi vet att det nuvarande ekonomifunktionerna inte är uppdaterade för att möta framtidens krav. Så för att möta de utmaningar som idag finns för ekonomer så måste du omvärdera vilka kompetenser som behövs idag och framåt. Men företag måste också förstå vilka verktyg och funktioner som behöver utvecklas. Läs fler tips i Ey.com.

 

Läs Mer

Vilka kompetenser är viktigast för dig som controller?

Historiskt anses examen och att behärska Excel som två av de viktigaste kompetenserna som en controller kan ha. Men det stämmer inte längre. Enligt Utbildning.se så är egenskaper som ordning, struktur och noggrannhet det man främst söker bland ekonomer. Mindre viktiga egenskaper är självförtroende, relationsskapande och förmågan att lösa problem. Läs mer om  vilka kompetenser som efterfrågas idag på Civilekonomens hemsida.

 

Läs Mer

Stödet från kollegorna är viktigast för motivationen

Hittills har man trott att det är chefen som avgjort hur motiverad och engagerad man känner sig på sin arbetsplats. Men enligt ny svensk forskning så är det viktigaste för motivationen ett autonomistöd. Det betyder att medarbetare har möjligheter att själva bestämma hur arbetet ska läggas upp, att få kontrollera sina uppgifter och få förklaringar om varför man ska göra vissa saker. Läs mer om undersökningen i Uppsalas Nya Tidning.

 

Läs Mer

Sök jobb rättvist och fördomsfritt

Rekryterarna på TNG fokuserar på din potential, motivation och kompetens när du söker jobb inom controlling. Inte på din bakgrund, ålder, namn eller CV-historik. Med hjälp av moderna verktyg arbetar vi metodiskt och objektivt för att kunna vara mänskliga och personliga när vi träffas och hjälper dig vidare i karriären.

jag vill veta mer