TNG

Tech Insights: Konsulter

Karriärinsikter och branschtips

Arbetar du som konsult inom tech? Att vara tech-konsult har idag många fördelar. Samtidigt vet vi att det ibland kan vara utmanande att ha koll på all teknisk utveckling och trender inom branschen. Därför vill vi med TNG Tech Insights Konsulter löpande dela med oss av aktuella tips och branschinformation som vi hoppas kan inspirera och hjälpa dig i din fortsatta karriär!

Som en följd av digitalisering och Industri 4.0 fortsätter behovet av teknisk kompetens att öka på alla marknader. Förändringarna gör att du som konsult inom teknik och industri sannolikt är hett eftertraktad av arbetsgivare. Vilket ger dig goda möjligheter att utvecklas och prova på olika typer av uppdrag och roller. Här hoppas vi att TNG Tech Insights Konsulter kan hjälpa dig som tech-konsult på vägen. Läs vidare här nedanför!

Karriär i höst: Tips och inspiration för Tech konsulter

Varför konsulter slutar sina konsultjobb och börjar frilansa

Enligt en brittisk undersökning som granskat hur arbetare i USA och Europa förhåller sig till frilansarbete, visar siffrorna att 25-35% av deltagarna får in en del av deras inkomst genom att frilansa hemifrån. En annan undersökning visar att konsulter väljer att sluta sina jobb och istället föredrar att frilansa hemifrån. Och hela 90% säger att de trivs bättre med detta arbetssätt, jämfört med anställda konsulter. Läs mer om hur du som konsult kan vara framgångsrik frilansare i en mycket intressant artikel i Harvard Business Review.

 

Läs Mer

Vilka Tech trender kommer vi se under 2020?

Nu går in i ett nytt decennium där tekniken bara kommer fortsätta att accelerera. Vi kommer troligtvis se en utveckling av rymdfärder, kvantum datakunskap och en rejäl ökning i hur vi använder programvara för att lösa vardagsproblem. I Interesting Engineering:s artikel, berättar de om sex största teknologitrenderna vi kommer se under 2020 och hur det kommer påverka dig som jobbar i tech industrin.

 

Läs Mer

Tips till dig som vill bli egenföretagare

Sugen på att starta ett nytt företag? Enligt nyteknik.se så går allt fler ingenjörer från att vara anställda till att bli egna företagare. Och trots att det är riskfyllt så är det också otroligt givande. Med rätt planering och genomtänkt arbete så kan det bli både personlig och professionell framgång. I den här artikeln får du reda på vilka rättigheter och skyldigheter du har, samt vilken hjälp du kan få om du tänker ta steget och starta eget.

 

Läs Mer

Sök jobb med fokus på din kompetens

Rekryterarna på TNG Tech fokuserar på din potential, motivation och kompetens när du söker jobb inom inköp och logistik. Inte på din bakgrund, ålder, namn eller CV-historik. Med hjälp av moderna verktyg arbetar vi metodiskt och objektivt för att kunna vara mänskliga och personliga när vi träffas och hjälper dig vidare i karriären.

JAG VILL VETA MER!