TNG
Utbildningsdag om mångfald och jämställdhet

Utbildningsdag om mångfald och jämställdhet

TNG:s vd medverkar

Projektet REaD har som mål att öka medvetenhet och kunskaper om mångfald, jämställdhet och inkludering på arbetsplatsen. TNG:s VD Åsa Edman Källströmer medverkar under deras utbildningsdag. 

Utbildningsdagen riktar sig till chefer på alla nivåer, fackliga företrädare, HR-medarbetare och personal som arbetar med mångfalds- och hållbarhetsfrågor.

Under hösten och vintern bjuder de in till utbildningsdagar runt om i landet. Nu senast medverkade TNG:s vd Åsa Edman Källströmer under deras utbildningsdag i Linköping.

Det bjuds på föreläsningar, paneldebatt samt exempel på användbara metoder och verktyg. Lokala organisationer och verksamheter berättar om sitt mångfaldsarbete.

Efter utbildningsdagen ger projekt REaD stöd för att bilda lokala mångfaldsnätverk för erfarenhetsutbyte och kunskapsutveckling.

Om REad

Projekt REaD finansieras av EU:s Progressprogram och leds i partnerskap av Diskrimineringsombudsmannen (DO), Diversity Charter, Centrum mot Rasism och Länsstyrelsen i Stockholm.

Rekommenderat för dig