TNG
Tips hur du somchef och HR kan rekrytera fördomsfritt

Rekrytera fördomsfritt

6 tips hur du kan rekrytera fördomsfritt redan idag!

Allt fler företag önskar öka mångfalden i sina organisationer när de rekryterar. Idag vet vi att det ökar affärsnyttan och innovation på företag som lyckas. Heterogena grupper som driver affären framåt, speciellt om de också avspeglar företagets kunder. Men hur gör man för att lyckas, och samtidigt ha fokus på att rekrytera rätt kompetens? Här bjuder vi på TNG på lite tips hur du som chef eller HR-ansvarig kan rekrytera fördomsfritt för att hitta rätt medarbetare.  

Fördomsfri rekrytering, ibland också kallad objektiv eller rättvis rekrytering, handlar om att inte lyssna på sin magkänsla, utan fokusera på fakta, när nästa medarbetare ska rekryteras. Det handlar om att rekryterande chef måste se bortom sina omedvetna fördomar eftersom de påverkar rekryteringsprocessen.

Det handlar också om konkurrenskraft och företagens affärer. Och en omvärld som förändras. En omvärld där konsumentmakten förflyttats, traditionella affärsidéer omkullkastas och en digitalisering som påverkar allt vi gör. För att behålla och öka marknadsfördelar måste företag glänta på dörren till talanger som de inte tidigare hittat – allt för att spegla den verklighet de lever i.

Trots det tas många talanger inte tillvara utan väljs bort på felaktiga, och ibland diskriminerande, grunder. Allt för att det inte passar in i den ”traditionella” mallen.

Många företag är medvetna om problematiken, men fortsätter ändå göra som de alltid har gjort och väljer bort att rekrytera fördomsfritt. Det fortsätter att bara titta på ett CV, och låter magkänslan påverka urval – och anställningsbeslut.

Men det går att förändra. Om man bara vill. Och för att lyckas måste man våga utmana och bryta tidigare mönster.

På TNG har vi många historier där jobbsökare sökt över 100 jobb och inte kommit på intervju – allt för att de blev bortvalda innan de fick chans att visa sin kompetens och potential. Men hos oss fick de chansen – och flera av dessa personer blev också anställda. Allt för att vi vågade göra annorlunda och sätta kompetens framför magkänsla och bekvämligheten av att rekrytera någon som är likadan som oss själva.

Så hur gör vi? Nedan bjuder vi på några av våra främsta tips för att lyckas:

 1. Utgå alltid från kompetensen

  När kravprofilen sätts så ska man fokusera på de kompetenser som är direkt avgörande för tjänsten i fråga, inget annat. Utmana kompetenser som lyfts fram, är de verkligen avgörande för att välja rätta kandidat med bäst förutsättningar att lyckas på jobbet?

  Var uppmärksam på vad du fattar beslut på. Kan det vara så att en känsla har styrt ditt beslut, en känsla som egentligen inte är relevant för situationen? Det här är en kärnfråga för de flesta organisationer idag då många arbetsgivare har svårt att hitta rätt kompetens. När vi nu konkurrerar globalt om arbetskraft är det extra viktigt att det verkligen är kompetensen vi ser och inte baserar våra beslut på andra grunder som t.ex vem som är trevlig att fika med på eftermiddagen.

 2. Var ärlig i kravspecifikationen

  Kravspecifikationen är grunden till en lyckad rekrytering. Tänk noga igenom vilka behov organisationen har och vilka nyckelkompetenserna är för den tjänst som ska bemannas. Vad är viktigast, vad är ganska viktigt och vad är inte så viktigt? Ta fram en kravspecifikation som syftar till att bedöma just dessa kompetenser, och bara dessa. Låt inte irrelevanta kompetenser, åsikter eller egenskaper få betydande vikt.

 3. Genomför arbetspsykologiska screeningtester på alla sökande innan du läst CV

  Låt alla sökande genomföra skräddarsydda arbetspsykologiska screeningtester, enligt en vetenskapligt beprövad metod, innan du som chef eller rekryterare läser CV. Testpaketet ska vara skräddarsytt efter de kompetenser som är viktiga för att lyckas på jobbet – och inget annat. Det bidrar till att komma bort från fördomar och diskriminering eftersom testerna inte bryr sig om namn, härkomst, kön, ålder eller hudfärg – de visar istället med önskvärd tydlighet vem eller vilka som är bäst lämpade för ett jobb.

  Låt därför kandidaternas testresultat tala för dem – och därefter titta på CV. Det säkerställer att rekryteraren inte använder magkänslan, utan tar med de kandidater som har störst potential att göra bästa jobbet. De utvalda kandidaterna får alla sedan genomgå samma semi-strukturerade kompetensbaserade intervjuer för att ytterligare ta bort subjektivt bedömande.

 4. Våga gå utanför CV:t

  Hela människan syns inte på ett CV. Ofta döljer sig mer bakom meriterna och betygen. Var noga med att pröva även personer med andra talanger och erfarenheter än de som förknippas med den gängse bilden av yrkesgruppen. Ska du anställa en webbanalytiker varför inte också inkludera statistiker och matematiker i rekryteringen? Hittar du en dold talang (och det finns många!) men är osäker på potentialen så luta dig på resultatet från de arbetspsykologiska testerna där den framtida potentialen mäts. Det minskar också felrekryteringar har vi sett i vår egen statistik.

 5. Utmana medvetet stereotyperna

  Försök hitta de mer otypiska kandidaterna. De ger möjlighet att skapa ett mer blandat arbetslag och därmed öka kreativiteten och arbetsglädjen. Här måste du dock våga utmana dig själv och organisationen.

  Men att rekrytera fördomsfritt och objektivt är en utmaning. Speciellt om man som företag inte har de rätta verktygen eller kunskapen. Fördelen är att du kan ta hjälp av specialister utifrån och har du möjlighet så gör det

 6. Öka din egen medvetenhet

  Du kan öka din medvetenhet om dina egna föreställningar och hur urvalsprocesser baserade på dessa kan bidra till ojämlikhet och osaklighet vid rekrytering. Du kan träna på att se kompetensen och hitta bra metoder för rekrytering. Då har du en bra start med att rekrytera fördomsfritt.

Rekrytera fördomsfritt med TNG
Dags att börja rekrytera fördomsfritt?

Att börja rekrytera fördomsfritt handlar mycket om att gå från snack till verkstad. De som rekryterar måste sluta lyssna på sin magkänsla. Allt för att hitta kandidater med störst potential att göra det bästa jobbet.  Kandidaterna finns – vi träffar dem varje dag och berättar gärna mer om hur vi lyckas.

Vill du veta mer? Hör av dig genom att fylla i formuläret nedan!