TNG

TNG Tech: Rekrytera medarbetare som utvecklas i takt med teknikförändringen

Fakta, metod och vetenskap när vi rekryterar inom Production.

TNG Tech rekryterar vetenskapligt och fördomsfritt inom området Production. Vi rekryterar och hyr ut tekniker, ingenjörer och chefer som arbetar inom produktionsflödet. Medarbetare som är delaktiga i att skapa lönsamhet och innovation i takt med digitaliseringens och industri 4.0 intåg i verksamheten. Våra kunder finns främst inom läkemedels-, process-, verkstadsindustrin samt gruvnäringen.

Ingenjörer och tekniker som arbetar inom produktionen måste ofta både förstå produkten och processen. De ska kunna samarbeta internt och externt, effektivisera verksamheten, arbeta med kvalitetsförbättrande åtgärder samt arbeta både strategiskt och operativt.

Det är en lång önskelista. Men med TNG Techs vetenskapliga och objektiva rekryteringsprocess hittar vi rätt kompetens. Både inom och utanför de traditionella nätverken.

Rekrytering och bemanning inom produktion
Rekrytering och bemanning inom produktion

3 skäl att välja TNG Tech:

 1. Arbetspsykologiska screeningtester

  Alla sökande får genomföra våra arbetspsykologiska tester där vi bland annat mäter logisk förmåga, problemlösning och simultankapacitet.

 2. Faktabaserade och mätbara urval

  Vi arbetar med vetenskapliga urval och mäter resultatet av dina rekryteringar. Allt för att hitta rätt medarbetare för just din organisation.

 3. Bakgrundskontroll

  Vi genomför alltid en bakgrundskontroll på slutkandidaten, vilket innebär en trygghet och ytterligare kvalitetssäkring för dig som kund.

Rekrytera nya medarbetare inom production med TNG Tech

Kvalitetssäkrad kompetens

Alla sökande hos TNG Tech får genomgå en omvänd rekryteringsprocess där vi styr kompetensanalysen via vårt unika Talent Score Card™. Alla sökande får genomföra skräddarsydda digitala arbetspsykologiska tester innan CV. Dessutom sker andra mätbara objektiva urvalsmetoder som kvalitetssäkrar de sökandes kompetens och potential.

Metodiken bygger på vetenskaplig fakta för att säkerställa kandidatens framtida arbetsprestation och lyfter upp oanade talanger med olika bakgrund, erfarenhet, ålder och kön. Vi ser potentialen hos varje kandidat och vi sätter kompetensen i fokus. Alltid.

Osäker på personalbehovet? Prova att hyra först!

På TNG Tech kan vi hjälpa dig med hela din rekrytering eller bemanning på hel- eller deltid inom inköp och logistik oavsett var du befinner dig i Sverige. Vi skapar bemanningslösningar som anpassas efter dina arbetstoppar på dag-, vecko- och månadsbasis. Dessutom kan du använda dig av vårt hyr först-erbjudande om du är osäker på dina framtida personalbehov eller hyra någon av våra kvalitetssäkrade interimskonsulter via TNG Tech interim.

Rekrytering och bemanning inom Production

Rätt marknadsföring lyfter ert varumärke

Vi jobbar aktivt med talent marketing och att lyfta ert varumärke. Vi presenterar arbetsuppgifter, företaget och era förmåner – allt på de sökandes villkor. Vi hanterar också alla sökande som om de vore våra (och era!) kunder och har byggt en digital kandidatupplevelse där de kan följa sin ansökan transparent genom hela rekryteringen. I de fall när vi letar efter en väldigt smal profil använder vi oss av vår fördomsfria Digital Cross Search™. Här hittar vi snabbt kandidater och kvalitetssäkrar sedan era framtida medarbetare.

Oavsett vilken marknadsföring vi använder så är den gemensamma nämnaren är densamma: Att hitta teknisk kunnig personal som effektiviserar er verksamhet och hjälper till att lyfta affären.

Några av de ingenjörsjobb vi tillsatt inom Production:
 • Processledare
 • Produktionsledare
 • Processingenjör
 • Produktionsingenjör
 • Tekniker
 • Automationsingenjör
 • Projektledare
 • Kvalitetsingenjör
 • Produktionsutvecklare
Bli kontaktad av våra rekryteringsspecialister!

Vill du veta mer om hur TNG Tech kan hjälpa dig med rekrytering och bemanning inom produktion? Lämna dina kontaktuppgifter i formuläret och beskriv vilken typ av roll du söker, så återkommer vi strax med ett lösningsförslag!