TNG
Ung brunårig kvinna utomhus som ler med ett stadslandskap i bakgrunden och vind i håret.

Nyhet: TNG IT Digital hjälper företag rekrytera digitala talanger

Digitalisering ökar kraven på rätt kompetens

Den pågående digitaliseringen påverkar allt fler företag och det sker just nu en intensiv kompetensväxling på svenska företag. Det har lett till en allt högre efterfrågan efter kompetens och digitala talanger inom datadriven utveckling, samt support där användaren står i fokus. Detta är en trend som TNG:s kompetensspecialister sett tidigt och därför lanserar vi nu det nya affärsområdet TNG IT Digital.

Allt fler företag behöver möta kundernas krav på användarcentrerade produkter och tjänster. ­Det handlar om att rekrytera digitala utvecklare men också talanger till support där kraven på ökad kundnöjdhet, service och mångfald ökar. Och det är här TNG IT Digital kan hjälpa till då de fokuserar på just IT-support & drift och Digital utveckling. Sara Scheef, affärsområdeschef på nya TNG IT Digital, berättar mer om satsningen.

Vad innebär er nya inriktning inom digital utveckling?

– Många verksamheter satsar stort på digitaliseringen och vi ser ett ökat behov av digital kompetens bland våra kunder. Affären flyttar till digitala plattformar och det innebär en kompetensväxling hos många företag. Traditionella marknadsroller närmar sig IT. Det rör sig om många relativt nya roller som webbanalytiker, Tag Managers, konverteringsspecialister, Digital Managers och SEO-specialister.

– Samtidigt ser vi att den traditionella IT-avdelningen blir mer involverad i affären och användarna. Roller som UX-designers, digitala produktägare samt seniora utvecklare är hett eftertraktade. Utvecklingen behöver ske snabbt vilket ställer krav på ett agilt arbetssätt med continuous deployment vilket i sin tur har fött nya roller såsom exempelvis DevOps.

– Kort sagt kan man säga att vår nya inriktning fokuserar på digital utveckling, allt från analys av big data till produktägare, UX, utveckling och QA.

Vad särskiljer TNG IT Digital från andra rekryteringsföretag?

– Vi har seniora rekryterare och dedikerade researchers som har god förståelse för digital utveckling. Våra rekryterare är väl insatta i datadriven och användarcentrerad utveckling, agila metoder och nya tekniker. Det gör att vi förstår vad som krävs hos kandidaterna för att lyckas ta sig an och driva digitaliseringen framåt hos våra kunder. Vi såg den här trenden tidigt och nischade in oss ganska omgående och har därför ett väl upparbetat kandidatnätverk. Vi når också ut till många specialister i våra sociala kanaler samt målgruppsinriktade digitala aktiviteter.

Hur lyckas ni hitta de bästa kandidaterna?

– Som de flesta känner till är det hög konkurrens om de digitala specialisterna samtidigt som vi ser fortsatt kandidatbrist inom många av dessa yrkesområde, speciellt som alla nu satsar på att bygg ateam som ska arbeta med digitaliseringen. För att lyckas nå kandidaterna behöver vi utmana traditionella metoder och förutfattade meningar. Vår searchmetodik bygger på en hög digital närvaro i över hundratals olika sajter, forum och sociala medier. Vi vet att många utvecklare lämnar eller gör sig okontaktbara i traditionella sociala medier såsom Linkedin för att istället engagera sig mer i communities t.ex. Github.

– De passiva kandidaterna är högt eftertraktade. Vi behöver respektera deras tid och endast kontakta de kandidater vars kompetens exakt matchar kravprofilen och säkerställa att vi har ett relevant och attraktivt erbjudande. Parallellt med vår cross-search-metodik jobbar vi vid behov med skräddarsydda målgruppsinriktade digitala aktiviteter.

Och attraktionen? Hur får ni kandidaterna att sedan bli intresserade av kundföretaget?

– På TNG IT Digital jobbar vi utifrån en attraktionsanalys där vi grundligt kartlägger vår kunds attraktionskraft utifrån olika områden. Det är absolut avgörande är att vi känner vår kund väl och kan förmedla deras Employer Brand. Vi utmanar även våra kunder att tänka till kring deras anställningserbjudande och har en nära kommunikation genom hela rekryteringsprocessen fram tills avtalet skrivs. Alla kandidater drivs av olika faktorer och en rekrytering innebär inte bara en kompetensmatch, utan även en attraktionsmatch. Det som kunden kan erbjuda ska gärna vara kandidatens motivationsfaktorer.

– Våra mest lyckade samarbeten har ofta byggt på en ömsesidig dialog där vårt rekryterar-team har lärt känna kunden grundligt. Vi har i vissa fall till exempel varit ute och fått en genomgång av kundens tekniska plattform samt vilka olika fördelar en anställning hos dem medför för våra kandidater. Genom att vara pålästa lyckas vi inte bara attrahera kandidaterna, vi kan också göra bättre kompetensmatchningar.

Vilka mervärden skapar TNG IT Digital för sina kunder?

– På TNG IT Digital arbetar vi enligt vår kompetensbaserade rekryteringsmodell. Det betyder att vi fokuserar på de kompetenser som driver resultat i den aktuella rollen. Alla våra rekryterare är certifierade i våra arbetspsykologiska tester och arbetar konsultativt med att ringa in och bedöma de kompetenser som är avgörande för framtida arbetsprestation.

– Det innebär att vi ibland även behöver utmana våra kunder att se bortom det uppenbara. Är det ett krav att behärska svenska? Kan likvärdig kompetens hittas i en annan bransch? Är antal års arbetslivserfarenhet verkligen relevant om personen har rätt kompetens?

– Teknisk kompetens är viktigt men långt ifrån allt vi tittar på när vi rekryterar. Vi jobbar med begåvningstester, personlighetstester och kompetensbaserade intervjuer för att ta fram de kandidater som har bäst förutsättning att göra bäst jobb hos våra kunder. Oavsett tidigare bakgrund står kompetensen alltid i fokus. På så sätt bidrar vi i förlängningen till en hållbar arbetsmarknad och en ökad mångfald när våra kunder digitaliserar sina organisationer.

Söker du jobb inom digital utveckling och IT-support? Kolla in alla våra lediga jobb inom området.