TNG
volym-rekrytering-tng-kundservcie

Rekryteraren tipsar: Så funkar Q&Q

Q&A om vår nya rekryteringstjänst Q&Q

Sex snabba svar med Sinisa Strbac, rekryterare på TNG. Sinisa berättar om hur vår nya tjänst Q&Q ger dig hög kandidatkvalitet mer kostnadseffektivt vid stora rekryteringsvolymer.

Kvalitet och kvantitet möjligt med  TNGVad är Q&Q egentligen?
”Quality & Quantity Recruitments är en helt ny produkt. Med den hjälper vi kunder att rekrytera ett stort antal lediga tjänster som har samma profil. Det unika är att kvaliteten på kandidaterna är fortsatt hög,  och att prisbilden sjunker vid höga volymer. ”

Är priset den främsta fördelen?
”Nej, du får ju samtidigt hög kvalitet i urvalet tack vare vår kompetensbaserade rekryteringsprocess.”

Ärligt talat, hur kan ni erbjuda hög kvalitet men samtidigt sänka priset?
”Tack vare vårt unika arbetssätt som är betydligt effektivare än traditionella metoder. Tekniken är färdigutvecklad, vi har processer på plats och en urvalsmetodik som är effektiv enligt ledande forskning inom branschen. Det sänker kostnaderna för dig som kund.”

Finns fler fördelar?
”Ur ett längre perspektiv blir kostnaden förstås ännu lägre eftersom Q&Q förser er med medarbetare som är mest lämpade för jobbet och som har potentialen att komma igång omgående. Det borgar för bra rekryteringar. Det lönar sig att rekrytera rätt från början. Och så har du ytterligare ett perspektiv: all tid och alla resurser du som kund spar genom att använda Q&Q vid stora rekryteringar”

För vem lämpar sig Q&Q bäst?
”Produkten är perfekt om du har stora rekryteringsvolymer med samma profil, t ex kundservice eller IT-support. Det är också extra kostnadseffektivt vid nyetableringar eller om du ska öppna ett nytt lokalkontor. Dessutom finns skalfördelar ifall du har hög personalomsättning av samma profil.”

Framtiden för Q&Q?
”Den är ljus. Q&Q är ju utformad för att matcha den nya tidens behov av att effektivisera  även HR-verksamheten. Att vi då kan erbjuda kvalitativa rekryteringar till ett mycket lägre pris än vad branschen i vanliga fall kan är en ovanlig  kombination, men den går att erbjuda ifall du har tekniken.”

”Dessutom finns fler fördelar som talar för Q&Q, t ex att allt fler företag vill rekrytera kompetensbaserat, även vid stora volymer. Det finns också en önskan om att jobba nära kunden och bli företagets rekryteringsavdelning. Den närheten och det förtroendet ger kunskap, vilket i sin tur ger vassare kandidater som matchar behoven bättre.”

Läs mer om vår tjänst Q&Q när du behöver rekrytera många medarbetare på en gång med samma profil.