TNG
Kvalitetssäkra din egen rekrytering med Second Opinion från TNG

Second Opinion hjälper dig rekrytera vad företaget behöver – inte vad företaget vill ha

Kvalitetssäkra dina internrekryteringar

TNG:s tjänst Second Opinion är för dig som sköter rekrytering av chefer och specialistroller på egen hand, men önskar en djupanalys och oberoende bedömning: motsvarar kandidatens kompetens företagets behov och förväntningar?

Är ni i färd att genomföra interna chefsrekryteringar och vill att någon utomstående gör en objektiv kompetensbedömning, så att processen blir trygg och kvalitetssäkrad för såväl företag som kandidat? Eller står ni med ett par till synes likvärdiga toppkandidater kvar och vill ha fördjupad kunskap om dem bortom vad cv:t visar? Då är Second Opinion för er!

Second Opinion – hur går det till?

TNG analyserar slutkandidater i rekryteringsprocesser som ni själva genomför och ger en bedömning på hur väl kandidaten matchar kravprofilen. Baserat på er kravspecifikation och den kompetens ni behöver inleder vi arbetsprocessen med att mäta kandidatens kompetenser och förmågor genom arbetspsykologiska tester. TNG:s licensierade rekryterare djupanalyserar sedan testresultaten och diskuterar med rekryterande chef och ledare; vilka personliga kompetenser är mest kritiska för att lyckas i den tilltänkta arbetsrollen? Efter det följer en kompetensbaserad djupintervju med kandidaten. Målet: chefer och specialister som är rekryterade för att matcha företagets faktiska behov!

Kompetens istället för magkänsla

Maria Tedsjö är regionchef för TNG Örebro och berättar att Second Opinion är en mycket efterfrågad tjänst bland företag som vill rekrytera tryggt och få ett kvitto på att de valt rätt kandidat utifrån de behov företaget har:

– Våra kunder köper Second Opinion som en separat tjänst, och den fungerar som ett bra stöd för de som sköter sin rekrytering själva. Vår objektiva kandidatbedömning hjälper företagen att rekrytera på kompetens istället för på magkänsla, förklarar Maria och understryker att kompetens är så mycket mer än vad som står på kandidatens cv.

För att tid och pengar är det näst värdefullaste du har

Personalen är en dyr investering. Därför är det så viktigt att rekryteringar blir rätt från första början – ingen vill ha oönskade överraskningar längre fram.

– En oberoende part skapar trygghet för både företag och de sökanden, säger Maria Tedsjö. Särskilt vid internrekryteringar och omorganisationer så signalerar det till personalen att företaget är seriösa i sin rekrytering; alla bedöms på samma grunder utan att rekryterande chefer påverkas av att de känner varandra sedan tidigare.

– Vi arbetar dagligen med rekryteringar, så att ta in proffshjälp för att få en objektiv kandidatbedömning sparar er såväl möda och besvär som dyra läropengar i form av felrekryteringar!

Vill du veta mer om TNG:s tjänst Second Opinion? Hör av dig idag!