TNG
Stockholmsmötet om kompetensförsörjning

TNG medverkar på Stockholmsmötet om kompetensförsörjning

I år anordnades Stockholmsmötet för elfte gången. Det övergripande temat var kompetensförsörjning i Stockholmsregionen. TNG:s VD Åsa Edman Källströmer fanns på plats.

Trots den snabba inflyttningen till Stockholm står regionen inför stora utmaningar när det gäller kompetensförsörjningen. Många företag och kommuner vittnar om problem att hitta rätt kompetens när de rekryterar. Under Stockholmsmötet diskuterades det om hur vi tillsammans kan öka Stockholmsregionens attraktivitet på en internationell arbetsmarknad. Det fördes även samtal kring hur unga ska få den kompetens som behövs i framtiden.

TNG:s VD Åsa Edman Källströmer medverkade i ett samtal, om hur företag kan och bör arbeta med kompetensförsörjning som en strategisk affärsfråga, tillsammans med Sebastian Siemiatkowski, grundare och VD på Klarna, Ulrika Francke, VD på Tyréns samt moderator Ola Ahlvarsson.

Om Stockholmsmötet

Stockholmsmötet är en årlig konferens då cirka 150 företagsledare i Stockholmsregionen får tillfälle att träffa och diskutera med cirka 150 höga beslutsfattare från Stockholmsregionen samt med representanter från universitetsvärlden. Stockholmsmötet hålls varje år av Stockholm Business Region Development med finansborgarrådet och ordföranden i Stockholms Handelskammare som värdar. Ambitionen med mötet är att företrädare för näringslivet ska träffa stadens politiker för att tala om gemensamma frågor för regionens utveckling.