TNG
aldersdiskriminerad-undersokning-tng

Mer än var fjärde åldersdiskriminerad

Mer än var fjärde arbetstagare över 50 år uppger att man har blivit åldersdiskriminerad och så många som åtta av tio menar att deras ålder är ett hinder om de vill byta jobb. Det visar bemanningsföretaget TNG:s Seniorpanel.

Störst svårigheter att byta jobb upplever de mellan 61 och 65 år, 89 % av dem anger att deras ålder skulle vara ett hinder.

Slöseri av kompetens

– När så många som var fjärde person över 50 diskrimineras på grund av ålder och hela åtta av tio ser åldern som ett hinder i karriären, har vi ett enormt slöseri av kompetens på arbetsmarknaden, där ålder väger tyngre kompetens. Personer över 50 har gedigen erfarenhet, ofta stark motivation och stora möjligheter att fokusera på arbetet, eftersom de flesta har småbarnsåren bakom sig. Det är rent slöseri att sortera bort deras ansökningar, säger Åsa Edman Källströmer, vd på TNG.

Inom den statliga sektorn uppger 29% av de anställda att de blivit utsatta för åldersdiskriminering och hela 85% av dem uppger att ålder är ett hinder om de vill byta jobb. TNG:s Seniorpanel visar också att var tredje arbetstagare mellan 20 och 30 år anser att äldre försvårar för dem att komma in på arbetsmarknaden, eftersom de inte går i pension och lämnar plats.

Myter om utträngning

– Att äldre begränsar unga människors karriärmöjligheter är en myt. Arbetsgrupper med olika kompetenser och erfarenheter brukar vara de som når bäst resultat, säger Åsa. Ta av åldersglasögonen och sätt på kompetensglasögonen, när du bygger ett team!

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes av Novus, den 30 september till 19 oktober 2011,på uppdrag av bemannings- och rekryteringsföretaget TNG. 1000 personer i åldern 50-65 år har intervjuats i en webbpanel och 1000 personer i åldern 20-30 år har svarat på webbenkäter.
Urvalet är representativt och geografiskt spritt.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Åsa Edman-Källströmer, vd TNG
Tel: 073-929 51 05
E-post: asa.edman@tng.se