TNG
Bakgrundskontroll är viktigt när du rekryterar

Det lönar sig att göra en bakgrundskontroll när du rekryterar

Kunskap är hårdvaluta vid rekryteringar. Screeningtester pekar på vad en kandidat kan leverera imorgon, bakgrundskontroller visar vad hen gjorde igår. Båda är viktiga för att få en bild av vad en ny medarbetare kan åstadkomma – här idag.

Det är vanligt att göra bakgrundskontroller vid nyrekryteringar. TNG har valt att gå ett steg längre. Vi gör också bakgrundskontroller vid bemanningsuppdrag av bland andra ekonomer, it-chefer, it-personal, chefer och specialister.

Kompetens ger konkurrenskraft

Det är ett viktigt led för att kvalitetssäkra. Även inom bemanning. Egentligen är det självklart. Bemanning handlar i likhet med rekrytering om kompetens – och konkurrenskraft.

– Om ett företag hyr in en medarbetare och den personen får ansvar och befogenheter så är det viktigt att du har alla kort på bordet. Då är en bakgrundskontroll extra viktig – det kan ju påverka arbetssituationen, menar Åsa Edman Källströmer, vd på TNG.

Kunskap är trygghet – för alla

Här handlar mycket om trygghet – för nuvarande medarbetare och framtida. En bakgrundskontroll levererar just det, trygghet. De säkrar anställningstryggheten för samtliga medarbetare. Inte minst kandidaterna som tidigt får reda på att TNG gör bakgrundskontroller. Undersökningar visar att kandidaterna uppskattar kontrollerna, eftersom anställningsprocessen då upplevs extra seriös. Kandidatnöjdhet är lika viktigt som kundnöjdhet.

Objektiv bild

På TNG har vi valt att låta en extern specialist, på just bakgrundskontroller, genomföra arbetet. Det är tidsmässigt effektivt och ger en objektiv bild, vilket gynnar både kund och kandidat. Företaget kompletterar redan känd information, med t ex personalia, ekonomi, referenser och juridiska aspekter.
– Med kontroller kan vi, i likhet med screeningtester, erbjuda ytterligare ett faktaunderlag som stärker vår vision, nämligen att se bortom fördomar, summerar Åsa Edman Källströmer.