TNG
Tjejer inom IT - TNG Rekrytering

Var är IT-brudarna?

Inte i IT-branschen i alla fall

Ja, inte finns IT-brudarna i branschen i någon större utsträckning i alla fall. Vilket på många sätt är synd.

Det är färre kvinnor i IT-branschen. Bara en av fem anställda inom den svenska IT-sektorn är en kvinna. På TNG IT digital är vi specialiserade inom rekrytering och bemanning av IT-specialister. Just nu har vi många lediga IT-jobb och söker mycket personal inom IT och digital utveckling. Vi arbetar också aktivt för fler kvinnliga sökande till branschen.

Det är extremt viktigt att attrahera begåvningar med alla tänkbara bakgrunder och av bägge könen. Och det är något som alla goda krafter måste bidra till att förändra. Det går utmärkt bra att inleda den här förändringen med en strategiskt medveten rekrytering, vilket på sikt leder till gynnsamma förändringar av rådande företagskultur.

Allt färre kvinnor i IT-branschen

Bara en av fem anställda inom den svenska IT-sektorn är en kvinna, och denna lilla andel är dessutom på väg att sjunka ytterligare. Därigenom går trenden i motsatt riktning jämfört med flera andra regioner i världen. Vi måste på allvar fråga oss varför utvecklingen på det här sättet går åt fel håll i ett land vi gärna tänker oss som mönsterbildande när det handlar om jämställdhet. Varför lockas inte svenska kvinnor i högre grad av en dynamisk bransch där uppgifterna är så spännande och där lönerna är så förhållandevis höga?

Gör arbetsplatsen inbjudande för kvinnor

Ja, litet grann vet vi ju om vad det här beror på. IT-branschen har – med rätt eller orätt – rykte om sig att vara synnerligen grabbig, och det är något som inte tilltalar kvinnor som tror sig om att kunna lyckas litet varstans på arbetsmarknaden. Varför acceptera ett mer eller mindre uttalat tvång att anpassa sig till en miljö där man hela tiden uppfattas som en främmande fågel och där man hela tiden har en extra hård prestationspress på sig? Det är åtminstone så många kvinnor ser på saken. Man är helt enkelt inte bekväm i en miljö som i så hög grad domineras av manliga värderingar.

Och svaret på de här frågorna är kanske så självklart simpelt att man bara vänder på steken och faktiskt anpassar miljön efter de begåvningar man vill attrahera istället. Man bjuder in genom att göra arbetsplatsen inbjudande. Och som en del i detta rekryterar man metodiskt och med eftertanke.

Betalar du också ”kvinnoskatt”?

I en nyutkommen bok – Innovating Women: The Changing Face of Technology (skriven Vivek Wadhwa och Farai Chideya)– kommer mer än 500 kvinnor i den amerikanska IT-branschen till tals och vittnar om sina erfarenheter. Den bild som framträder är förstås blandad och nyanserad, men det finns tydligt återkomm