TNG

Video cv – här för att stanna?

Video-cv är en inspelad film där du som jobbsökande presenterar dig själv, som ett komplement till ditt cv i textform.

Idén till Video cv:n började redan på 80-talet och då i VHS-format men slog aldrig riktigt igenom. Med de tekniska förutsättningar som finns idag erbjuder ett flertal företag video cv:n eller videopresentationer, vilket spekuleras vara potentiellt revolutionerande för jobbsökarprocessen.

Ett praktikfall där videopresentationen är ett lyckat komplement i rekryteringsprocessen hittar vi ofta vid tillsättningar av serviceyrken och säljtjänster. Kunden anger i sin kravprofil kompetenser som inte kräver någon större erfarenhet inom yrket. Det kunden istället efterfrågar är hög social kompetens i form av servicekänsla eller säljdriv. Därmed är det genast väldigt mer intressant att kunden får se något mer av kandidaten än dennes cv i det första urvalet.

För kandidater med begränsad arbetslivserfarenhet öppnar sig möjligheter att få presentera sig direkt för kunden och visa på sin sociala kompetens, vilket i dessa fall är kandidatens ess i rockärmen. Då vi har använt videopresentationer på TNG har det förekommit att en kandidat inte hade kommit vidare efter första urvalet enbart baserat på sitt cv. När kunden fick se en videopresentation ville denne dock träffa kandidaten. Det säger oss alltså att det finns en plats för video i rekryteringsprocessen.

Samtidigt får metoden kritik, exempelvis för att de som har ett starkt cv men är blyga framför kameran kan missgynnas. Det är viktigt att videopresentationer betraktas som ett verktyg som i vissa fall kan komplettera kompetensbaserade steg i rekryteringsprocessen, men aldrig får ersätta dessa.

Om man som kund hos TNG vill använda sig av videopresentationer finns en metod som vi tycker ger alla kandidater chansen, oavsett om styrkan ligger i en briljant presentation framför kameran eller ett starkt cv.

Kontakta oss gärna för att få veta mer om hur vår rekryteringsprocess kan skräddarsys för att matcha olika behov av kompetens.