TNG
Fördelarna med Tengais fördomsfria kompetensbaserade robotintervjuer

Fördelar för dig som kund

Därför ska du satsa på Tengais fördomsfria intervjuer

Tengais fördomsfria och automatiserade screeningintervjuer ökar kvaliteten på första urvalet i en fördomsfri rekrytering. Genom att automatisera delar av intervjuprocessen går det snabbare. Användaren får ett datadrivet beslutsunderlag vilket öppnar upp för en mer rättvis och hållbar rekrytering. Dessutom spar det tid och kostnader. Fördelarna är helt enkelt väldigt många.

Tengais olika intervjulösningar sker via mobiltelefon eller en fysisk robot

Tengai, en screening- och intervjumjukvara, bedömer personliga egenskaper samt genomför en kompetensbaserad fördomsfri intervju. Mjukvaran gör sedan delar av rekryterarens grovjobb. Det sker genom att Tengai automatiskt och helt fördomsfritt bedömer de egenskaper som är utvalda för tjänsten.

Utöver detta kan chefer och rekryterare också lyssna på kandidaternas inspelade svar. Det ger möjlighet att göra fördjupade bedömningar av de kompetensbaserade frågorna. 

Fördelarna för de sökande är att de får ett rättvist bemötande och direktåterkoppling på sin intervju direkt. Bättre kandidatupplevelse kan det inte bli!

Med Tengai får du

 • Fördomsfritt första kandidaturval
  Tengai skapar ett strukturerat, faktabaserat och datadrivet bedömningsunderlag och tar därmed bort fördomar ur intervjun. Detta minskar risken att medvetet eller omedvetet välja bort någon talang baserat på utseende, ålder, kön, bakgrund eller etnicitet. Tengai lagrar inte heller någon tidigare data.
 • Minskad risk för felrekryteringar
  Mer kvalitativt och rätt matchade kandidater enligt utvalda kompetenser, vilket minskar risken för kostsamma felrekryteringar.
 • Faktabaserat beslutsunderlag
  Strukturerad och därmed mätbar intervjudata om kandidaternas framtida arbetsprestation ger bättre faktaunderlag för anställningsbeslut.
 • Ingen diskriminering under intervjun
  Tengai-intervjuer minskar risken för diskriminering, vilket gynnar alla då vi har delat ansvar för processen. 70 % av jobbsökare* upplever att de valts bort i en rekryteringsprocess på felaktiga grunder som ålder, kön eller könsöverskridande identitet, etniskt ursprung, funktionsnedsättning, sexuell läggning, utseende eller vikt. Och en stor del av detta sker under intervjun.
 • Ärligare svar från sökande
  Mer ärliga svar från kandidater då de inte behöver spegla rekryteraren. Hela 74 % av jobbsökare har uppgett detta.
 • Mer tid över
  Tengai genomför 4 gånger snabbare och 7 gånger fler intervjuer än vad en rekryterare orkar, med bibehållen hög kvalitet. Istället kan du fokusera på det som är viktigt* för att kandidaten ska tacka ja till jobbet: hens motivation, chefens ledarskap (61 %), teamet (60 %) och utvecklingsmöjligheter (45 %).
 • Rättvis intervju- och kandidatupplevelse
  En rättvis och objektiv intervjuprocess för alla intervjuade, då de får alla samma frågor och samma bemötande. De får dessutom direkt återkoppling på sin intervjuprestation.
 • Stärkt employer brand
  Tengai skapar en unik kandidatupplevelse som visar på viljan att arbeta med employer branding genom att våga prova ny teknik.
 • Träffa färre men bättre matchade kandidater
  När du låter Tengai sköta det första urvalet behöver du bara träffa de kandidater som verkligen är intressanta och kvalificerade. Tidseffektivt – och dessutom Corona-säkert.

* Källa: TNG:s kandidatundersökning 2019 med över 1 500 jobbsökare

Intervjuroboten Tengai används vid rekrytering av kunder inom många olika brancher

Vill du veta mer om Tengai?

Tengai kombinerar 15 års erfarenhet av fördomsfri rekrytering, beteendevetenskap och avancerad screeningteknik och utvecklades ursprungligen i TNGx:s innovationslab. Idag utvecklas produkten av Tengai AB och TNG är återförsäljare av de olika produkterna. Här är några användningsområden:

 • Offentlig sektor och branscher med krav på compliance
 • Företag som gör mer än 200 intervjuer per år
 • Volymrekrytering till service- och detaljhandel
 • Ledare-, internship eller traineeprogram
 • Specialisttjänster med många sökande

 

Vill du veta allt om Tengai? Läs vidare här!