TNG
Tack till alla som hjälp oss utveckla Tengai!

Tack till alla som hjälpt oss utveckla intervjuroboten Tengai!

Nu stänger vi testfas 1 i utvecklingsarbetet med Tengai – världens första fördomsfria intervjurobot. Mellan december 2018 och februari 2019 har nästan 200 personer medverkat i testfasen och blivit intervjuade av Tengai. Nu avslutar vi testfasen och går in i nästa skede i utvecklingsarbetet och kommer träffa ännu fler jobbsökare. I samband med detta vill vi rikta ett stort tack till alla som ställt upp som testkandidater i projektet! Tack vare er insats kan vi tillsammans ta nästa steg i fördomsfri rekrytering och bidra till en mer hållbar arbetsmarknad.

DON’T SPEAK SWEDISH? ENGLISH POST HERE!

Samarbetet mellan TNG och KTH-startupen Furhat Robotics inleddes under sommaren 2018. Målet är att utveckla världens första sociala fördomsfria intervjurobot som ska bidra till att göra rekryteringsprocessen mer rättvis för alla som söker jobb och ge alla kandidater samma chans under anställningsintervjun, oavsett ålder, kön, ursprung och utseende. Samtidigt som den ska kunna avlasta de mänskliga rekryterarna och på så vis frigöra mer tid för det personliga mötet.

Stort intresse

Tengai Unbiased – världens första fördomsfria rekryteringsrobotFör att kunna integrera Tengai i TNG:s kompetensbaserade och fördomsfria rekryteringsmetodik behövde vi träna hen att intervjua fördomsfritt. Därmed efterlyste vi under hösten 2018 personer som ville bli bland de första i världen att intervjuas av en social intervjurobot, och samtidigt bidra till forskningen inom området. Alla var välkomna.

Intresset för att delta var stort, och reaktionerna övervägande positiva. Hela 76 % av testkandidaterna kan tänka sig att bli intervjuade igen av en robot, och skulle rekommendera andra företag att använda en social robot i sin rekrytering enligt vår anonyma uppföljningsenkät.

En ärligare kandidatupplevelse

Och mer än hälften av testkandidaterna uppgav också att de känner att de kan ge ärligare och mer konkreta svar till Tengai än en mänsklig rekryterare eftersom de inte behöver fokusera på rekryterarens kroppspråk och säga det som de tror att hen önskar höra. Istället kan de fokusera på den information som verkligen lyfter fram deras efterfrågade kompetenser

Det är betydligt fler än de 32 % som i TNG:s kandidatundersökning 2018 uppgav att de kan tänka sig en anställningsintervju med en robot.

Vi har även fått mängder med värdefull feedback som gett oss nya insikter och perspektiv och hjälpt oss göra Tengai så mänsklig som möjligt. Något vi kommer berätta mer om på TNG:s årliga fördomsfria trendspaning i maj.

Ett urval av kommentarer från testkandidaterna:

”Jag är verkligen imponerad hur naturlig denna högst onaturliga situation ändå kändes.”

”Något över förväntan.”

”Det var så spännande att få vara med om detta.”

”Surrealistisk upplevelse.”

”Överlag så var det en kul o häftig upplevelse men så klart annorlunda.”

”Ser också detta som ett bra verktyg till rekryterare och kandidater att kunna få fram sina kompetenser så att man kan få det rätta jobbet.”

”Perfekt att kombinera detta med riktig intervjuare dvs första intervjun helt ok.”

… och från LinkedIn:

 

Läs mer om Tengai på vår utvecklingsblogg!

På vår utvecklingsblogg kan du följa resan när vi utvecklar världens första fördomsfria och sociala rekryteringsrobot. Möt teamet och ta del av framgångar, utmaningar och inblickar i det dagliga arbetet.

TILL BLOGGEN!