TNG
Framtidens hr-roll - Human-Machine Teaming Manager

Framtidens HR-roll – Human Machine Teaming Manager

Länken mellan människa och robot

Harvard Business Review har trendspanat och nyligen identifierat rollen Human-Machine Teaming Manager som en av de kommande årens viktigaste HR-jobb. På TNG finns redan tjänsten. Möt Linnéa, Martin och Cilla – våra produktspecialister för Tengai. 

Nyligen lyfte välrenommerade Harvard Business Review upp The Cognizant Center for Future of Work and Future Workplace i en artikel med fokus på framtidens HR. De har identifierat och trendspanat på framtida HR-roller. Tillsammans identifierade de 60 nya HR-tjänster som nu börjar dyka upp i HR-branschen.

Många av de identifierade rollerna ligger år bort, medan andra finns i Sverige redan idag.

Rollen som länkar människa och robot

En av de nya rollerna ska – enligt artikeln – ansvara för ”Human-machine partnerships”. Det handlar om att vara länken mellan människor och robotar – och skapa ett så smidigt och positivt samarbete som möjligt. Rollens titel i studien är Human-Machine Teaming Manager. På TNG heter de Produktspecialister och ansvarar för Tengai.

Human Machine Teaming Manager är lönken mellan människa och robot

En produktspecialist har som ansvar att vara länken mellan robot, kunder, kandidater och våra egna rekryterare. Rollen behövs då TNG idag är återförsäljare för Tengai AB.

Intervjuroboten Tengai föddes ur TNG:s vision att skapa en mer hållbar arbetsmarknad och göra anställningsintervjuer mer fördomsfria. När produktutvecklingen tog fart knoppades Tengai av i ett eget bolag.

Våra produktspecialister ansvarar för Tengai-intervjuer internt på TNG, men också att arbeta nära företag och organisationer som vill hyra in en robot. Ofta handlar det om företag med stora rekryteringsvolymer, permanent eller säsongsbaserat. Men också offentlig sektor som vill arbeta med tydlig, datadriven och transparent regelefterlevnad.

De som står i frontlinjen hos TNG är produktspecialisterna Linnéa Wäringe, Cilla Lennér och Martin Andersson. Här är deras tankar om Tengai och möjligheten att inkludera en fysisk fördomsfri robot i rekryteringen:

Vad ser du som det bästa användningsområdet för Tengai och varför?

Cilla Lenner - produktspecialist för Tengai på TNG

Cilla:
– Tengai lämpar sig väldigt bra för roller där du har många sökanden och där du som chef/ansvarig helt enkelt inte hinner intervjua så många kandidater som du egentligen skulle vilja. Nu kan Tengai hjälpa till och säkerställa att du gjort det bästa möjliga urvalet för att finna den mest lämpliga kandidaten. Istället för att intervju 5–6 kandidater kan du nu lägga din tid på slutintervjuer av dina två toppkandidater som Tengai objektivt valt.

Martin Andersson - produktspecialist för Tengai på TNG

Martin:
– Intervjuroboten kan snabbt och effektiv stödja ert företag i urvalsprocessen, speciellt vid ett stort urval med många sökande kandidater. Just nu under pandemin ser vi en tydlig ökning av kandidatflödet – speciellt på generalistroller. Utmaningen är nu att hantera väldigt många kandidater på kort tid. Här kommer Tengais teknik och effektivitet helt till sin rätt för de kunder som vill ha ett snabbt, kvalitativt och objektivt urval.

Tengai kan också hantera specialistroller där roboten tidigt i rekryteringen kan göra ett urval utefter kompetens och framtida arbetsprestation. En beställande chef får då de kandidater som är mest lämpliga att leverera i sin yrkesroll tidigt, vilket gör att linjechefen snabbare kan träffa kandidaten för ett personligt möte och det är det vi också vill åstadkomma.

Linnea Wäringe - produktspecialist för Tengai på TNGLinnéa:
– Tengai passar i alla processer där ett urval kan vara utmanande på något sätt. Det kan vara en process med många ansökningar (oftast generalistroller). Med Tengai blir det ett effektivt och objektiv urval tidigt, där rekryteraren istället kan lägga sin tid på slutkandidaterna. Men jag ser också stor användning av Tengai i specialistroller där urvalet av kandidaterna liknar varandra väldigt mycket.

Med robotintervjuerna och resultatet  får man ytterligare en ”mätpunkt” som dessutom är objektiv.

 

Varför ska ett företag eller organisation hyra in Tengai?

Cilla:
– Tengai är en effektiv resurs i ditt framtida rekryteringsarbete samtidigt som det hjälper ditt företag till att rekrytera fördomsfritt på riktigt. Intervjuroboten bidrar också med att visa upp att ditt företag eller organisation ligger i framkant av den tekniska utvecklingen.

Martin:
– Vill du driva en objektiv och fördomsfri urvalsprocess så är Tengai ett måste, det finns inget liknande på marknaden inom HR-Tech. Ni kommer gå i bräschen för ert val av objektiv urvalsmetodik och önskan om att skapa mer produktiva team där olikheter är en framgång.

Linnéa:
– Tengai kommer spara er tid och hitta de främsta kandidaterna för just er organisation. Kandidater som har bäst förutsättningar att lyckas prestera i den rollen ni intervjuar för, eftersom Tengais frågor är validerade ur ett vetenskapligt perspektiv.

Ditt bästa tips till företag som tänker hyra in Tengai?

Cilla:
– Se det som en möjlighet att få ett mer dynamiskt team och en möjlighet att anställa personal som du kanske skulle ha ”missat” vid en ”vanlig” rekryteringsprocess. Använd Tengai som ett hjälpmedel för att hitta kandidater som du kanske tidigare valt bort omedvetet på felaktiga grunder. Tengai är lätt att arbeta med och mänsklig. Se möjligheterna. Tengai Select - rekrytera fördomsfritt med den sociala intervjuroboten Tengai

Martin:
– Gör din organisation redo att ta nästa steg inom framtidens rekrytering. Se över er befintliga rekryteringsprocess och ta vara på den tid som Tengai frigör för HR och chefer. Ett tips är också att låta administrativa funktioner och avdelningar hantera Tengai. Ta hjälp – det skapar delaktighet och stolthet i organisationen. Varför inte låta en receptionist bjuda in, starta upp och genomföra en kandidatintervju istället för HR? HR tar sedan över och analyserar resultatet. Ett samarbete på flera nivåer där roboten bidrar till verksamheten.

Linnea:
– Våga lita på Tengai, det är en unik produkt som verkligen hjälper företag att rekrytera objektivt. Ja det är en robot, men Tengai är mänsklig och både kunder och kandidater tycker om henne efter mötet.

Med hjälp av Tengai ökar dina chanser att få ”rätt person på rätt plats. ” Personer som du kanske skulle ha missat i ett vanligt urval eftersom du omedvetet valt bort dem p.g.a. deras utseende, kläder och kanske dialekt. Genom att använda roboten ökar sannolikheten att du ökar din mångfald och därmed skapar team som är mer innovativa och levererar bättre. Och framförallt, ju tidigare du använder Tengai i din rekrytering – desto bättre eftersom du spar mer tid!

Vill du veta mer om Tengai? Hör av dig till oss så berättar vi mer!

Rekommenderat för dig