TNG
Svtplay_Kan datorn ersätta rekryteraren?

Kan datorn ersätta rekryteraren?

Inslag från SVT:s morgonsoffa

Kan en dator ersätta rekryteraren när du söker jobb? En intressant frågeställning som diskuterades i SvTs morgonsoffa nyligen. TNG:s vd Åsa Edman Källströmers har reflekterat över diskussionen.

I SVT:s morgonsoffa (den 6/11 2014) diskuterades rekrytering, vilket bara det är glädjande. Det perspektiv man utgick från i samtalet var oerhört intressant. Den inbjudna experten var Sofia Sjöberg, som disputerade vid psykologiska institutionen vid Stockholms universitet i våras, och som främst har sysslat just med hur begåvning och personlighet mäts och vägs ihop i samband med rekrytering i syfte att maximera träffsäkerhet och samtidigt minimera risken för diskriminering.

Och Sofia menade att maskinen slår människan när det gäller att välja ut rätt person till en vakant tjänst. Med hjälp av dator och algoritm undviker man all den omedvetna diskriminering som annars ofelbart smyger sig in i rekryteringsprocessen. På så sätt blir alla vinnare: både det bolag eller den organisation som rekryterar och de sökande som blir bedömda på ett rättvist sätt.

Bättre på att väga samman information

Programledarna invände att nog måste vi människor ändå vara bäst lämpade för att fatta det avgörande beslutet när väl den inhämtade informationen om alla sökande till en utlyst tjänst ska vägas samman. Sådant kan man väl inte överlåta till en dator? Just det resonemanget bygger, menar Sjöberg, på ett tankefel. Forskningen visar att träffsäkerheten i en rent subjektiv bedömning av vad en viss mängd insamlad information faktiskt säger är skrämmande låg. Vi människor överskattar helt enkelt vår analytiska förmåga.

Och så långt är jag själv helt med på Sjöbergs linje. Magkänsla och subjektiva bedömningar räcker inte långt när man ska tillsätta en tjänst och har en stor mängd kandidater att välja mellan. Det är ju något vi på TNG har hävdat hela tiden.

Däremot tror jag inte att den professionella rekryteraren kommer att ersättas av en dator vilket Sjöberg antydde i slutet av inslaget. Jag tror däremot att rekryterarens roll kommer att förändras till att arbeta mer analytiskt gällande bedömningen av en kandidats framtida arbetsprestation, något som kräver mer expertiskompetens inom rekrytering. Tiderna är förbi då rekrytering handlade om urval från enbart cv och personliga brev.

Kan datorn utforma en nyanserad kravprofil?

Det finns ju en mängd olika strategier med vilka man kan eliminera det subjektiva tyckandet ur processen när man väl är medveten om dess brister. Och det är inte helt lätt att föreställa sig hur en dator faktiskt ska kunna utforma den nyanserade kravprofil som hela processen utgår ifrån. Nyckeln till framgång ligger ju i att först noga analysera vilka frågor det är man ska ställa, att därefter anpassa informationsinhämtningen efter den målbild man har fått fram, och att man sist och slutligen har modet att lita på det svar som det hela sedan utmynnar i.

Vår egen urvalsmetodik är fast förankrad i vetenskapen genom att vi gör screeningstester i vårt första urval. Med denna metod får våra rekryterare möjlighet att lägga tid på rätt kandidater samt att vi säkerställer att vi inte sorterar bort bra kandidater på grund av indirekt eller direkt diskriminering.

Subjektiva urval måste minska

Vi kan därför instämma i att rekrytering i framtiden inte bara bör utan faktiskt också måste bli mer vetenskaplig i just det avseendet att inslaget av subjektivt tyckande minimeras. Kunderna kommer att kräva det, helt enkelt därför att resultatet blir bättre. Och dessutom kräver vår lagstiftning att diskrimineringen i samband med rekrytering upphör.

Att den här diskussionen förs i medierna och att medvetenheten om problemet med omedveten diskriminering i samband med rekrytering är utmärkt. Att sedan alla inte är helt överens om precis allt ligger i sakens natur. Det är så det är med vetenskapen: den levererar aldrig den slutgiltiga sanningen utan den rör sig ständigt framåt – ibland snabbt och ibland långsamt – genom att pröva nya metoder och hypoteser.

Läs mer om hur vi på TNG använder screeningtester  för att rekrytera fördomsfritt

 

Åsa Edman Källströmer, VD TNG

E-post: asa.edman at tng.se
Tel: 08 – 21 92 28