TNG
Helt fördomsfri rekrytering - är det möjligt då vi alla människor har fördomar? Läs VD-bloggen från Åsa Edman Källströmer.

VD-blogg: Fördomsfri rekrytering är mer än en strävan

VD-blogg: Åsa Edman Källströmer, VD TNG

Det blir allt mer buzz om fördomsfri rekrytering. Om rättvisa ansökningsprocesser och chans att visa sin potential! Fina ord. Och viktiga ord. Men det är inget som görs utan ansträngning. Det vet vi på TNG, som har jobbat med att utmana rekryteringsbranschen i 15 år.

Fördomsfri rekrytering är idag mer omtalat än någonsin. Inte hade vi år 2012, när TNG satte sin vision och myntade uttrycket, kunnat föreställa oss vilken resa vårt bolag och den svenska arbetsmarknaden skulle få. Hur begreppet ”fördomsfri rekrytering” har lyft och landat. Men framför allt vilken skillnad det har gjort.

För det finns inget som gör mig så stolt som när nya företag och organisationer vågar se bortom det uppenbara och tillåter sig att utmana gamla invanda rekryteringsmönster. Och belönas med medarbetare de aldrig hade hittat utan ett fördomsfritt synsätt.

Eller alla otaliga kandidater som hör av sig och tackar våra rekryterare för att de äntligen fått en chans. Att vi såg deras potential och inte sorterade bort för att de hade ”fel” efternamn eller ålder, så som så många andra arbetsgivare tycks ha gjort.

Jag tror på att se målet framför sig. Att våga testa. Utvecklas. I stort som smått. Inte stanna lite bekvämt halvvägs och peta i vad alla andra gör, utan faktiskt prova själv. Att våga satsa och på riktigt vilja uppnå en helt fördomsfri rekrytering. Det är så vi har jobbat i 15 år. Och är nyckeln till TNG:s framgång.

Ja, jag är stolt men också ödmjuk. Ödmjuk för hur utmanande det har varit att komma hit där vi står idag. Ödmjuk inför hur mycket som kvarstår innan en rekryteringsprocess är 100 % fördomsfri.

Även rekryterare har fördomar

För vår vision på TNG förpliktar: ”Genom att se bortom fördomar bidrar vi till en hållbar arbetsmarknad”. Det har ofta tvingat oss till att vända ut och in på vår kunskap om rekrytering. För varje steg vi tagit framåt har vi också hittat – och inte sällan med brutal självrannsakan – nya hål att täppa igen.

Först ledde screeningtester på alla sökande till att vi skrotade det personliga brevet. Alltså för fem år sedan och då insåg vi snabbt att vi även behövde ta bort möjligheten att registrera kandidatens ålder.

Intervjuroboten Tengai bidrar till en mer fördomsfri rekryteringDärefter blindade vi namn och kontaktuppgifter i första urvalet. Parallellt pågick ett hårt arbete för att vi endast ska bedöma relevanta kompetenser och inget annat. I tester, i cv och när vi träffar kandidaten på intervju. Och allt dokumenteras nu i ett egenutvecklat och kompetensbaserat Talent Scorecard.

Nästa steg var att bjuda in kandidaterna att transparent följa sin ansökan och rekryterarens urval i realtid. Det var inte självklart och det var inte enkelt, men lika rätt som allt annat. Och idag är vi återförsäljare för världens första intervjurobot Tengai. En AI-robot som vi redan från start varit med och utvecklat och som jag faktiskt vågar påstå är helt fördomsfri – till skillnad från oss människor.

För det är den mänskliga faktorn vi behöver vara vaksamma på. Av allt jag har lärt mig som ledare på TNG är detta något jag vill att du också tar med dig.

Fördomar, det vill säga människans inneboende och helt naturliga förmåga att kategorisera och dra snabba slutsatser av ny information, kommer vi aldrig kunna lämna bakom oss. Vi har alla dem och vi använder dem, ofta helt omedvetet.

Så hur kan TNG rekrytera fördomsfritt när rekryterarna fortfarande riskerar att vara fördomsfulla människor?

Viktigt med bra systemstöd

Steg ett till fördomsfri rekrytering är att bli fördomsmedveten, för att låna ett begrepp av den svenska komikern Marika Carlsson. Därför utmanar jag och alla medarbetare på TNG varandra hela tiden att vara vaksam på, men också se bortom, våra egna preferenser. All vår personal (ja, alla medarbetare – från reception och chefer till säljare och rekryterare) utbildas löpande i diskrimineringslagstiftningen och aktuella case från DO. Dessutom tränas alla rekryterare på fördomsfri rekryteringsmetodik.

Regelbundet lyfter vi risker med fördomar och guidar gamla och nya kunder i såväl diskrimineringslagen som i vår fördomsfria rekryteringsmetodik. Vi stöttar dem som inte kommit lika långt på resan och tar lärdom av dem som utmanar oss. Inspireras till nästa steg.

Men vi kan inte stanna där. Inte om vi ska undvika de så kallade blind bias spots. Kortfattat kan problematiken beskrivas som att de flesta människor tror att man är lite mer genomtänkt och därmed mindre fördomsfull än andra. En farlig slutsats och en fälla vi inte vill falla i på TNG.

Så därför låter vi inte allt hänga på våra rekryterares goda omdöme. Utan investerar i digitala lösningar och systemstöd, som dagligen kan backa upp och guida oss rätt.

Med moderna verktyg kan vi dels bli påminda om rätt arbetssätt, dels säkerställa att vi genomför ett kompetensbaserade urval som inte väljer bort människor på fel grunder. En objektiv rekryteringsprocess utan personliga värderingar, från första kompetensanalys till referenser och bakgrundskontroll. Där kompetens står i fokus i varje steg och bedöms likvärdigt utifrån vårt Talent Quality Score Card.

Tack vare hårt arbete och alla insikter från 15 år av fördomsfri rekrytering, kan vi alltså fortsätta hjälpa företag och organisationer i Sverige att göra det komplexa enklare. Tillsammans kan vi – med rätt kunskap i kombination med modern teknik, digitalisering och den senaste forskningen – bygga en hållbar arbetsmarknad där vi blir mer konkurrenskraftiga samtidigt som vi tar tillvara på all kompetens.

Följ din ansökan hos TNG. En digital tjänst för dig som söker jobb hos TNG. Tidslinjen visar hur långt din ansökan kommit i rekryteringsprocessen. I realtid!

Nästa steg

Så TNG kommer fortsätta kämpa på med visionen i hopp om att bidra till en bättre arbetsmarknad. Varje dag ska vi bli lite bättre genom att utveckla vår datadrivna och fördomsfria rekryteringsmetodik, utmana oss själva och andra, liksom ta debatten. Men självklart finns det mycket kvar att göra.

I skrivande stund är vi bland annat fullt igång med att ta tempen på fördomsfri rekrytering i Sverige genom en undersökning med chefer, HR och internrekryterare. Målet är att kartlägga hur svenska företag och organisationer ställer sig till fördomsfri rekrytering, hur man tolkar begreppet och ifall det finns skillnader mellan olika branscher. Jag är mycket spänd på att se resultatet, som TNG självklart kommer att dela vidare.

Vill du veta mer? Jag tar gärna en vidare diskussion kring fördomsfri, normkritisk, kompetensbaserad och objektiv rekrytering då det här är riktigt viktigt för att vi ska stå oss i framtidens hårda konkurrens om den bästa arbetskraften. Ingen har råd att välja bort talang.

Kontakta oss på TNG här!