TNG

JAG VILL VETA MER!

Bakgrundskontroller vid rekrytering

Det är bättre att veta när du ska anställa.

Att göra bakgrundskontroller vid rekrytering innebär för oss en kvalitativ faktacheck av en kandidat inför ett anställningsbeslut. Att anställa är en stor investering och det är dyrt att rekrytera fel, därför är vår övertygelse att det är bättre att veta än att inte veta.

Våra bakgrundskontroller belyser ekonomiska och juridiska frågor och säkerställer att den aktuella kandidaten verkligen är den han eller hon utger sig för vara. Vi verifierar även lämnade referenspersoner. Allt för ofta har det nämligen visat sig att uppgifter om referenspersonen inte stämmer, till exempel att referenspersonen inte har varit kandidatens chef, trots att denne uppgivit det.

För våra kunder innebär detta att de får ett bättre beslutsunderlag vid anställning som ökar möjligheterna till en lyckad rekrytering. För våra kandidater betyder det att de kan vara trygga i att anställningsprocessen är seriös och grundlig. Sannolikheten ökar att den mest lämpade kandidaten får jobbet.

"90 procent av de kandidater som genomför en bakgrundskontroll får ökat förtroende för företaget."

Varför göra bakgrundskontroller vid rekrytering?

Vi utgår från fakta för att se bortom fördomar

Vår vision säger att vi ska se bortom fördomar, därför utgår vi från fakta. Att ha fördomar betyder att man dömer någon utifrån förutfattade meningar, utan relevanta faktaunderlag. Att göra en bakgrundskontroll innebär att vi utökar och verifierar faktaunderlaget inför ett anställningsbeslut. Bakgrundskontroller underlättar därmed för oss att leva efter vår vision.

Vi samarbetar med ToFindOut

Att genomföra bakgrundskontroller kräver mycket hög kunskap om regelverk, bland annat om Personuppgiftslagen. Det är också tidskrävande. Därför anlitar vi ToFindOut som är specialiserade på bakgrundskontroller vid anställning. De tar ansvar för att regelverket följs, men framför allt så är de duktiga på att hålla kandidaterna informerade inför, under och efter bakgrundskontrollen. Det är mycket viktigt för oss att värna om våra kandidaters integritet.

Vad ingår i en bakgrundskontroll?

  • Kandidaten ger sitt samtycke.
  • Personalia: Vi undersöker att personen är den som den utger sig för att vara.
  • Ekonomi: Eventuellt skuldsaldo hos kronofogden, betalningsanmärkningar, samt tidigare årsinkomster.
  • Juridik: Diarieförda ärenden hos valda tingsrätter, hovrätter och förvaltningsrätter
  • Vi verifierar referenspersonerna och dessas relation till kandidaten.
  • Transparent process, våra kandidater får en kopia av rapporten
  • Vi söker bara i öppna register, med samtycke. Det går fort, det tar 2–3 dagar.

Vi gör fördomsfri rekrytering och bemanning enkelt för dig.

TNG är specialisterna som hjälper dig rekrytera och hyra konsulter med fokus på fakta, kompetens och potential istället för magkänsla och subjektiva tolkningar. Med vår fördomsfria rekryteringsmetodik™ får du rätt medarbetare som snabbt och kostnadseffektivt levererar i din organisation idag, och i framtiden.

LÄS MER OCH KONTAKTA OSS HÄR!