TNG
Tester när du söker jobb via TNG - därför testar vi dig

Digitalt kompetens- och personlighetstest när du söker jobb

Därför testar vi dig!

På TNG ber vi dig göra arbetspsykologiska screeningtester när du söker ett av våra lediga jobb. De är en viktig del av vår fördomsfria rekryteringsprocess, så att alla sökande får samma möjlighet att lyfta fram sin kompetens och potential. Testerna går fort att göra. Och ännu viktigare: de är opartiska och hjälper oss göra en rättvis bedömning av din ansökan. 

De arbetspsykologiska tester – även kallade kompetens- och personlighetstester – som TNG använder är vetenskapligt beprövade och framtagna för att mäta olika typer av kompetenser för karriär och arbetsliv.

Beroende på vilket jobb du söker kan du få göra olika tester. Testerna kan handla om logisk problemlösning, verbal förmåga, språkkunskaper eller simultankapacitet. Vi använder också personlighetsformulär, även kallat personlighetstest, för att ta reda på personliga kompetenser såsom ledaregenskaper, effektiv kommunikation eller stresshantering.

Den mest professionella rekryteringsprocessen som jag varit med i. Väldigt smidigt hela vägen med intervjuer, tester och superb återkoppling och bemötande från rekryteraren

– Bobby, jobbsökare i omdöme på Google om sin upplevelse av TNG

Varför kompetenstester i rekrytering?

Som jobbsökare eller erfaren konsult kan man kanske undra vad ens förmåga att se samband mellan symboler, eller att på begränsad tid svara på frågor om siffror från en tabell, har att göra med hur bra man passar för ett jobb inom exempelvis ekonomi, kundtjänst, teknik eller marknadsföring.

Svaret är att dessa tester ger en mycket god fingervisning om generell inlärningsförmåga och arbetsprestation. Alltså hur snabbt du kan lära dig något nytt samt hur du använder tidigare erfarenheter och kunskap i nya situationer. Något som kan vara helt avgörande i en tidsbegränsad anställning, men också i många av dagens tjänstemannayrken som präglas av hög förändringstakt och återkommande problemlösning.

En annan bra sak med testerna som TNG använder är att de inte fokuserar på var eller hur du lärt dig olika saker. Din bakgrund, ålder, namn, utseende eller val av utbildning blir då inte ett hinder eller en genväg för att visa din kompetens, utan det som spelar roll är vad du faktiskt kan. Så att vi kan rekrytera rätt person till jobbet.

Tester innan CV

Vanligtvis ber vi dig göra testerna anonymiserat innan vi läser ditt CV, för att sedan jämföra hela din profil mot jobbet du har sökt. Det ger dig en mer rättvis bedömning av din ansökan, då vi inte riskerar att bli påverkade av personlig information.

Men även om vi ber dig göra tester först, vill vi understryka att testerna endast en del av flera i hela rekryteringsprocessen och utgör initialt ett komplement till efterfrågad erfarenhet och kunskap.

Lediga jobb just nu

Så funkar tester när du söker jobb via TNG

Så här funkar det!

 

1. Mail med testlänk

När du söker ett jobb hos TNG får du ett automatiskt svar till din mail. Här hittar du länkar till ett antal arbetspsykologiska screeningtester. Valet av tester är noga utformat av våra rekryterare, som tillsammans med företaget har valt ut de viktigaste kompetenserna för tjänsten. Det innebär att samma typ av jobb kan kräva olika kompetenser, och därmed olika tester, beroende på vad det rekryterande företaget behöver.

2. Gör testerna

Oftast är det två eller tre tester som inte tar mer än 20-30 minuter att göra. När du har gjort dem en gång sparas de i vårt system i 24 månader. Därefter används de när du söker andra liknande tjänster via TNG, och du får nästa gång bara länkar till tester som du inte tidigare gjort.

Det är viktigt att du gör testerna i anslutning till resten av din ansökan. Gärna så tätt inpå som möjligt. På så sätt kan rekryteraren direkt räkna med dig som kandidat för jobbet. De flesta av testerna kan idag också göras i din mobiltelefon, så att det blir så enkelt som möjligt för dig när du söker jobb. Tänk dock på att försöka göra testerna i lugn och ro, så att du får goda förutsättningar till att göra ditt bästa.

3. Resultat och feedback

Resultatet av testerna sammanställs automatiskt så att bedömningen blir helt objektiv. Du kan också välja att få skriftlig feedback direkt utifrån ditt testresultat, och ibland även med tips på utvecklingsområden.

Imponerad av hela processen, strukturerad och tydlig annons, tester som var väldigt pricksäkra och en duktig rekryterare som var lätt att prata med

- Kristoffer, jobbsökare i omdöme på Google om sin upplevelse av TNG
Kompetens- och personlighetstester - en viktig del av vår fördomsfria rekrytering på TNG

Del av fördomsfri bedömning

Vi är inte ute efter att hitta supermänniskor med testresultat som överträffar alla andra. I stället utgår vi från jobbet du sökt; vilka behov företaget har och vad som är nödvändigt för att kunna göra ett bra jobb i just den här tjänsten.

Därför kan vi bedöma ditt resultat olika beroende på vilket jobb du söker. I vissa fall, till exempel när det kommer till personlighet, finns det så klart ingen personlighet som är fel. Utan det handlar om hur väl dina personliga egenskaper passar just det här jobbet. Även i de fall det finns rätta och felaktiga svar på ett test (t ex logisk problemlösning) behöver inte ett jättehögt resultat vara bättre i urvalet än ett medelresultat.

Det handlar alltså om en sammantagen bedömning. Hur stor roll testerna spelar i det första urvalet beror på hur företagets behov ser ut – vilka kompetenser som är avgörande för att klara av och lyckas i jobbet. Ibland är ett test viktigare, ibland är det erfarenheterna i ditt CV som är viktigast. Då utgör testerna ett komplement för att kunna sortera bland alla sökanden som har rätt erfarenhet för jobbet.

Intervju och tester som undersöker motivation

Anpassade tester

Har du någon funktionsnedsättning eller funktionsvariant som gör att du kan få svårigheter att genomföra våra kompetens- och personlighetstester? Till exempel dyslexi, dyskalkyli eller inlärningssvårigheter? Ta då kontakt med den rekryterare som ansvarar för din process. Det finns tidsbegränsade inslag i testningen som kan påverka och vi vill gärna hjälpa till att skapa de bästa förutsättningarna.

Tveka inte heller att kontakta oss om du har frågor eller funderingar kring våra tester eller sök våra lediga jobb. I vår FAQ hittar du också svar på vanliga frågor vi får kring testerna.

Varmt lycka till önskar vi på TNG!

Lyssna på poddavsnitt om tester!

Vill du veta mer om tester och att söka jobb? I TNG:s podcast och jobbpodd ”Tack för din ansökan” bjuder våra rekryterare dig på sina bästa tips och råd om allt från kompetens- och personlighetstester till hur man skriver ett CV och förbereder sig för en jobbintervju. Här kan du få veta ifall man kan lura ett personlighetstest och hur du kan använda ditt resultat i din framtida karriär.

Lyssna på podden direkt!

Rekommenderat för dig

Visa alla