TNG
vår story-bemanning-rekrytering-tng-var-story

Vår story

Några milstolpar i vår resa mot en fördomsfri och hållbar arbetsmarknad.

På TNG ser vi bortom det uppenbara. Och skapa en hållbar arbetsmarknad. Det är vår story. Att se potentialen i alla människor och jobba aktivt med fördomsfri rekrytering och bemanning. Det är något vi verkligen tror på och har fokuserat på sedan starten av företaget. Det gör att vi hittar rätt kompetens och nya talanger, samtidigt som vi skapar engagemang och lönsamhet hos våra kunder. Varje dag. 

Från starten har vår målsättning varit att rekrytera och bemanna med medarbetare utöver det vanliga. Vi har varit särskilt fokuserade på två grupper som har mer att ge på arbetsmarknaden; de som är i början eller i slutet av sina karriärer. Idag ser vi talanger på många oväntade ställen, så vi har breddat vårt erbjudande till att omfamna alla som har potential, kompetens och rätt driv. Vårt synsätt att se bortom det uppenbara uttrycker också vår vision om framtiden. Vi bidrar till en hållbar arbetsmarknad samtidigt som vi gynnar företagen, individen och samhället i stort. Vi är också övertygade om att det skapar ännu fler framgångsrika företag genom att vi låter olikheter mötas.

Vår story

TNG grundades 2004 av Mats Edlund och Dan Berlin med ambitionen att erbjuda något nytt och bättre på konsult- och rekryteringsmarknaden. De identifierade två grupper som hade en utmanande situation på arbetsmarknaden – som diskriminerades. De unga i början av sin karriär och ”50-plussare” med lång yrkeserfarenhet.

De såg att juniorernas och seniorernas starka motivation och drivkraft verkligen kunde göra skillnad! Här fanns en position på marknaden där TNG både kunde erbjuda kunderna vassa kandidater och samtidigt göra en insats för två grupper som behövde lyftas fram.

TNG:s affärsidé blev att fokusera på just dessa segment; juniorer och seniorer, och att lyfta deras kompetens baserat på fakta. Det har från start gett TNG en unik position och affärsidé – och tillväxten har varit expansiv. Mycket tack vare kundernas starka återköpskraft och rekommendationsvilja.

Under åren har vår vision och fördomsfria rekryteringsprocess utvecklats. Idag jobbar vi med hela kandidatmarknaden, med ambitionen att varje dag se bortom det uppenbara, och utmana oss själva, vår rättvisa process, och våra kunder, att inte låta magkänsla och fördomar stå ivägen för de bästa kandidaterna.

TNG har jobbat med fördomsfri rekrytering i 15 år. Vi blev Sveriges första företag att jobba helt fördomsfritt och har sedan dess utvecklat metoden varje år. Idag är vi branschledande inom området och fortsätter att utmana för att fler företag ska rekrytera rättvist och objektivt, utan fördomar och magkänsla.

Vägen till specialister inom fördomsfri rekrytering

2004 Entreprenörerna Mats Edlund och Dan Berlin grundar TNG med målet att hjälpa de som valdes bort felaktigt på arbetsmarknaden ofta pga åldersdiskriminering. I fokus stod hungriga seniorer och mogna juniorer.
2007 TNG grundar Seniorpanelen
2008 TNG renodlar sitt IT-erbjudande med TNG-IT
2008 Systerbolaget ToFindOut startas för att erbjuda kvalitetssäkring av rekryteringsprocessen
2010 TNG börjar med bakgrundskontroller
2011 TNG blir utsedda till en ”Snabbväxare” av Ahrens
2011 TNG utvecklar en specialistorganisation
2012 Startskott för TNG:s arbete med fördomsfri, kompetensbaserad rekrytering och vetenskapliga metoder.
2012 Systerbolaget Invici startar med fokus på rekrytering av kvalificerade ekonomer
2013 Systerbolaget Signpost startar med fokus på interim management och chefsrekrytering.
2015 TNG vänder på rekryteringsprocessen för att göra fördomsfria, objektiva och rättvisa urval vid rekrytering
2015 TNG myntar uttrycket fördomsfri rekrytering vilket sprider sig i branschen
2015 TNG lanserar TNG IT Digital – specialister inom IT-support, drift  och digital utveckling
2016 TNG tar bort det personliga brevet, möjligheten att ladda upp bild för jobbsökare, slutar att registrera ålder under en rekrytering och anonymiserar ansökningar
2017 TNG lanserar TNG Tech – specialister inom vetenskaplig ingenjörs- och teknikrekrytering
2018 TNG lanserar en transparent och fördomsfri kandidatupplevelse genom en digital och automatiserad plattform där rekryterarens arbete speglas live i tjänsten ”följ din ansökan”.
2018 TNG testar artificiell intelligens och HR-tech i form av den fördomsfria AI-roboten Matilda
2018 TNG investerar i ett joint venture med Furhat Robotics för att utveckla, och sedan sälja, en fördomsfri social AI rekryteringsrobot – Tengai – som kan assistera rekryterare med intervjuer och faktabaserat intervjuunderlag.
TNG lanserar dotterbolaget Ada Digital – specialister inom digital utveckling.
2019 TNG väljer att bilda det separata bolaget Tengai AB
2020 TNG lanserar TNG Lead – specialister på modern, fördomsfri och hållbar chefsrekrytering av mellanchefer och ledare