TNG
Nu tar de nya kvinnliga fastighetsskötarna examen från lärlingsprogrammet Fastighetsservice4women

Lästid: 3 minuter

Senast redigerad:

Kvinnliga fastighetsskötare färdigutbildade

HSB och TNG skapar ökad jämlikhet med Fastighetsservice4women

En värdefull erfarenhet och en nyvunnen, hett eftertraktad kompetens. Det har de gemensamt – de 11 kvinnliga fastighetsskötare som nu tagit examen från lärlingsprogrammet Fastighetsservice4women. Under 40 veckor har de utbildats i fastighetsskötsel, och flera av dem har redan fått anställning i branschen.

Nu har HSB och TNG snabbutbildad 11 kvinnliga fastighetsskötare”Är du kvinna, arbetssökande och vill ha ett socialt jobb med tekniska inslag? Då ska du söka till Fastighets­service4women – ett jämställdhetsinitiativ där vi utbildar morgondagens kvinnliga fastighetsskötare och där du har stor chans att få anställning efter genomförd utbildning.”

Så lät det i början av 2018, när ansökan till accelerated learning-programmet Fastighetsservice4women öppnade. Bakom initiativet låg TNG, HSB och Arbetsförmedlingen, i samarbete med YrkesAkademin.

Programmet bestod av 14 deltagare från start, varav 11 deltagare fullföljde 40-veckorsutbildningen. I nuläget har åtta fått jobb på HSB eller på annat företag. Övriga ser ljust på framtiden och fortsätter sitt jobbsökande, inom branschen, eller utanför.

– Det har varit ett lärorikt år och det har varit så roligt att följa lärlingarna i deras utveckling och deras förmåga att våga ta för sig ute på arbetsplatserna och säga vad de faktiskt tycker och tänker. Detta har utvecklat oss som organisation och lett till en positiv förändring, vilket vi är tacksamma för. Vi är nu ännu mer förberedda inför framtiden och som vi hoppas kommer vara mer jämställd.

Det sade Linda Ekberg, Områdeschef för HSB Stockholm Fastighetsservice, i samband med programavslutningen i januari 2019.

Syfte: ökad jämställdhet i fastighetsbranschen

Bakgrunden till att starta ett kvinnligt lärlingsprogram var först och främst det skriande behovet av arbetskraft inom fastighetsbranschen. Branschen står inför nya kompetensbehov och stora pensionsavgångar de kommande 5–10 åren. Och bristen på kvinnor är påtaglig. På HSB utgörs 95 procent av medarbetarkåren inom fastighetsskötsel av män.

Men fastighetsskötaryrket befinner sig under snabb förändring, och de stereotyper och fördomar som tidigare fanns kring yrket utmanas dagligen. Idag är fastighetsskötare ett varierande jobb, där service till kunderna står i fokus och där det alltid finns en mix av arbetsuppgifter. Och med större mångfald finns försättningar att skapa ett ännu bättre arbetsklimat, högre produktivitet och bättre service.

Syftet med Fastighetsservice4women var därmed att:

  1. Bidra till den långsiktiga kompetensförsörjningen av fastighetsskötare.
  2. Bidra till samhällsnytta genom att engagera personer som är arbetssökande, och på så sätt öka sysselsättningen.
  3. Öka antalet kvinnliga fastighetsskötare för att få en bredare mångfald.

Utbildningen skedde inom ramarna för Arbetsmarknadsutbildningens ”Testutbildning till fastighetsvärd, fastighetsskötare eller fastighetstekniker.” Satsningen var ett led i Arbetsförmedlingens strävan att främja jämställdhet inom fastighetsbranschen, vilket tillåter positiv särbehandling enligt Diskrimineringslagen 2 kap. 9 §, punkt 1.

Lyckat samarbete mellan HSB och TNG som tillsammans utbildad 11 kvinnliga fastighetsskötare.

Foto: Sofia Lindroth

 

Kompetensbaserad urvalsprocess

TNG, HSB och Arbetsförmedlingen ansvarade gemensamt för urvalet av kandidater, efter en första urvalsprocess som TNG ledde. Syftet med att samtliga aktörer var delaktiga i processen var att säkerställa att de som blev antagna till programmet skulle ha god potential att klara utbildningen och skapa sig en karriär som fastighetsskötare.

Med hjälp av TNG lyckades man nå ut till en bred målgrupp och deltagarna i lärlingsprogrammet var i blandade åldrar, de flesta med ett tidigare yrke i grunden. I gruppen fanns bland annat kockar, receptionister och frisörer.

– Den gemensamma nämnaren var att alla ville jobba praktiskt, lite tekniskt och att de ville hjälpa andra, berättade Charlotte Ulvros, marknads- och digitalchef på TNG, i en artikel juni 2018.

De sökande fick inledningsvis göra anonyma tester som visade bland annat deras förmåga att lära sig nya saker, kundservice och logiskt tänkande. Först därefter tittade TNG:s rekryterare på deras CV. Slutligen gjordes djupintervjuer för att se om kvinnorna var motiverade att stanna i yrket, innan 14 personer valdes ut för att gå vidare i processen.

Både teori och praktik för kvinnliga fastighetsskötare

Under de 40 utbildningsveckorna varvades teorilektioner på YrkesAkademin i Solna med mentorsledd praktik i fastigheter. Hos HSB fick deltagarna med en egen handledare praktisera i fastigheter och träna på praktiska moment som felsökning, reparationer av tvättutrustning samt genomgång av el- och värmesystem. Utbildningen pågick från 5 mars till mitten av december 2018, var kostnadsfri och skedde på heltid.

–Alla deltagare ska vara stolta. Tillsammans lägger de grunderna för en mer jämställd framtid. Oavsett vilken yrkesväg programdeltagare väljer framöver så är all erfarenhet bra och hjälper till att hitta rätt väg.

Det konstaterade Lena Lindgren, Affärsområdeschef Nyproduktion för HSB Norra Stor-Stockholm, på programavslutningen där samtliga deltagare examinerades som fastighetsskötare – redo att inleda sina nya karriärer.

Läs mer

Rekrytera eller hyr en javautvecklare från Java4women TNG

TNG Upskill: Accelerated learning och arbetsmarknadsutbildningar

TNG Upskill är vårt utbildningsverksamhet för arbetssökande som vill vidareutbilda sig eller helt byta karriärinriktning. Här samarbetar vi med flera aktörer på arbetsmarknaden för att öka sannolikheten att deltagarna ska få jobb direkt efter genomförd utbildning.

Utöver Fastighetsservice4women har vi även genomfört två utbildningsomgångar av programmet Java4women. Utbildningen riktar sig till kvinnor som är arbetssökande och vill bli programmerare och javautvecklare.

LÄS MER OM JAVA4WOMEN!

Rekommenderat för dig