TNG
TNG hjälper till att skapa rekryteringskampanjer som ökar kandidatattraktionen och bygger ert employer brand

Inkluderande rekryteringskampanjer och talent marketing

Attrahera rätt medarbetare och bygg ert employer brand

För kunder som vill öka sin kandidatattraktion ytterligare skräddarsyr vi på TNG inkluderande rekryteringskampanjer. Kampanjerna blir en del av er talent marketing och driver extra trafik till era rekryteringsannonser. Samtidigt som vi bygger ert employer brand. 

Utöver våra tjänster inom rekrytering, där inkluderande kommunikation, seo-optimerade platsannonser, riktade annonspaket samt hög räckvidd i sökmotorer och sociala medier ingår, kan det ibland behövas fler marknadsaktiviteter för att attrahera en svårfångad kandidatmålgrupp.

Vi på TNG hjälper er att skapa ökad digital synlighet med riktade marknadsföringsaktiviteter i digitala och sociala medier. Digitala rekryteringskampanjer som bygger arbetsgivarevarumärket, samt attraherar rätt personer och relevanta jobbansökningar.

Ni kommer arbeta nära vårt Talent Acquisition och Marketing team och tillsammans skräddarsyr vi en inkluderande rekryteringskampanj där vi också utmanar er för att attrahera en målgrupp med bredare mångfald. Vi hanterar projektledning, produktion och uppföljning. Vårt team kan kandidatmarknaden och vet vad som fungerar bäst för att ni ska engagera och nå rätt framtida medarbetare.

Rekryteringskampanjer som levererar data och insikter

Givetvis ska du få återkoppling och data från din talent marketing. Vi arbetar datadrivet och optimerar löpande din kampanj för bästa resultat. I slutet av kampanjperioden återkopplar vi resultatet så att du får data och insikter om hur din kandidatmålgrupp engagerar sig i ditt budskap och vilka digitala plattformar som fungerat bäst.

Våra rekryteringskampanjer – ett urval

Lyft ert employer brand med en rekryteringsfilm från TNG!

Rekryteringsfilmer

Annonsfilm till platsannonser
En film med rätt budskap ökar kandidaters vilja att söka jobb. De får inblick i rollen, arbetsplatsen och kulturen, vilket attraherar rätt medarbetare. Vi sätter snabbt och effektivt ihop en kort annonsfilm med fokus på er lediga tjänst. På ca 30 sekunder fångar vi essensen i rollen. Annonsfilmen sprider vi i sociala medier tillsammans med er platsannons.

Employer Branding-film
Med en employer branding film ökar vi jobbsökares kunskap om arbetsgivarevarumärket och er företagskultur. Vi intervjuar och filmar personal på plats i era lokaler och lyfter fram ert EVP (employe value proposition), arbetsmiljö och teamet – utifrån ett medarbetarperspektiv.

På ca 2 minuter återspeglar vi hur det är att arbeta hos er. Vi skriver manus och redigerar. Resultatet blir en rekryteringsfilm som ökar nyfikenheten om er som arbetsgivare och stärker ert employer brand. Här hittar du filmer från Hövding och Ahlsell som vi producerat.

Rekryteringskampanj från TNG: Öppna upp er digitala visibilitet mot fler relevanta kandidater med en SEO-optimerad (sökmotoroptimerad) Employer Branding sida.

SEO-optimerad Employer Branding-landningssida

Med en SEO-optimerad (sökmotoroptimerad) Employer Branding sida öppnar vi upp er digitala visibilitet mot fler relevanta kandidater. Här utvecklar vi unikt content riktat mot er kandidatmålgrupp – allt för att öka er attraktionskraft som arbetsgivare.

Vi lyfter fram er EVP, företagskultur, förmåner, värderingar, unika produkter och tjänster i engagerande och SEO-optimerade texter. Vi skriver utifrån er tonalitet och använder gärna era bilder och rörligt material. Allt för att lyfta upplevelsen ytterligare och därmed öka kännedom och engagemang kring ert arbetsgivarevarumärke. Alla era lediga jobb samlas också på sidan.

Kandidaterna hittar sidan via TNG.se, sökmotorer och, i de fall ni önskar, via annonsering i sociala medier. Här hittar du exempel på en landningssida som vi tagit fram för Coherent i Järfälla.

Ta hjälp av TNG för din rekryteringskampanj! Vi erbjuder målgruppsstyrd annonsering i sociala och digitala medier för att komplettera din pågående rekrytering.

Annonsering i sociala medier

Målgruppsstyrd annonsering i sociala och digitala medier för att komplettera din pågående rekrytering. Vi mappar rätt kandidatgrupp och målgruppstyr sedan annonsering på olika plattformar och digitala nätverk bland annat nischade branschsajter, LinkedIn, Facebook, Instagram, Tiktok och Google. Ibland rekommenderar vi också kontextuell (native) marknadsföring eller ABM-annonsering (IP-styrd bannerannonsering) i de fall som vi tillsammans utvecklat en employer branding-sida på tng.se.

Under rekryteringskampanjen arbetar vi löpande med konverteringsoptimering och ert budskap för att få in så många relevanta ansökningar som möjligt.

Rekryteringskampanj från TNG: Ta pulsen på ert Employer Brand och kandidatupplevelse efter en genomförd rekrytering

Puls-undersökning med c-NPS

Ta pulsen på ert Employer Brand och kandidatupplevelse efter en genomförd rekrytering. TNG genomför löpande c-NPS-undersökningar (Candidate Net Promoter Score) och kan också skräddarsy en puls-undersökning åt er. Efter avslutat uppdrag skickar vi ut en enkät till samtliga sökande med unika frågeställningar. I tjänsten ingår förslag på fem enkätfrågor, design och utskick av undersökningen samt en rapport.

Några vanliga frågeställningar:

  • Hur ert arbetsgivarvarumärke uppfattades i annonsen
  • Talangernas upplevelse under intervju med arbetsgivaren
  • Bemötandet från er personal (chefer och HR)

Några av våra kunder just nu

Vill du veta mer om hur vi på TNG kan hjälpa dig med en inkluderande digital rekryteringskampanj? Kontakta oss idag!

Hör av dig!

Vill du veta mer om hur vi på TNG kan hjälpa dig med en rekryteringskampanj? Lämna dina uppgifter så hör vi av oss inom kort!

Rekommenderat för dig

Visa alla