TNG
Employer Branding - guide med tips till dig vid rekrytering

Employer Branding – allt du behöver veta

Guide: Vad är Employer Branding och varför är det viktigt?

När bristkompetenserna blir fler, konkurrensen om arbetskraften ökar och potentiella jobbsökare förväntar sig att bli behandlade som konsumenter behöver arbetsgivare stärka sitt varumärke på arbetsmarknaden. För att lyckas satsar allt fler på att aktivt arbeta med Employer Branding. Men vad betyder det egentligen? TNG guidar dig!

Alla som söker jobb idag kan vara potentiella eller befintliga kunder, medarbetare, samarbetspartners eller influencers. Samtidigt blir det allt svårare att övertyga kandidater att ta anställning då konkurrensen i alla branscher ökar. Kandidater väljer sällan enbart från ett jobberbjudande utan är ofta inblandade i flera parallella rekryteringar. Handlar det dessutom om bristkompetenser – i yrken där lönelägen trissats upp och förväntningarna ibland närmast är orimliga – så är konkurrensen extra hård om personalen.

Företag som lyckas med sin rekrytering av de här kandidaterna arbetar oftast aktivt med att positionera sitt Employer Brand. Det gör att de upplevs som den bästa arbetsgivaren i branschen. Lyckas de också leva också upp till vad de kommunicerar, så ökar förtroendet och tilliten till dem. Valet av arbetsgivare blir lätt för kandidaten. Men för att lyckas krävs ett aktivt arbete med Employer Branding.

Vad är Employer Branding?

Employer Branding handlar om att bygga och stärka företagets eller organisationens varumärke mot jobbsökare, anställda och tidigare medarbetare. Men framförallt handlar det om hur företaget uppfattas som arbetsgivare. På svenska pratar man ofta om arbetsgivarvarumärke.

Arbetet med Employer Branding innebär alltså att från ett arbetsgivarperspektiv arbeta med att stärka företagets varumärke. Något som tidigare var en fråga för marknads- och kommunikationsavdelningen. Men idag tar HR ett allt större ansvar för sin viktigaste målgrupp – jobbsökarna. En grupp som idag förväntar sig att företag, oavsett kanal och syfte, kommunicerar trovärdigt, transparent och autentiskt. Så ett samarbete mellan avdelningar är kritiskt för att lyckas.

Att arbeta med Employer Branding handlar alltså om att på ett trovärdigt och äkta sätt lyfta fram vad företaget står för. Vad är företagets viktigaste värderingar? Vilken är den övergripande visionen?

Så bygger du ett starkt employer brand – guide från TNG

Så bygger du ett starkt Employer brand

Vad kan du som arbetsgivare göra för att bygga ett starkt och trovärdigt Employer Brand? Några viktiga punkter:

 • Platsannonser – använd inkluderande texter och bilder
 • Bilderna på er hemsida – de bör stämma överens med de anställda på företaget
 • Case på karriärsidan – låt era medarbetare göra sig hörda med verkliga case!
 • Anställningsförmåner – lyft dessa tydligt för potentiella jobbsökare
 • Bemötande – hur hanterar era rekryterare och chefer jobbsökare?
 • Kandidatupplevelse – se till att ni erbjuder en positiv kandidatupplevelse där chefer och rekryterare återkopplar i tid till jobbsökare
Att arbetsgivare har ett autentiskt employer brand blir allt viktigare för jobbsökare.

Autentiskt Employer Brand allt viktigare

En global trend som TNG rapporterat om är vikten av att ett företag har ett autentiskt Employer Brand. Ett starkt och autentiskt Employer Brand attraherar nämligen fler jobbsökare och talanger och gör det sedan lättare för kandidater att ta beslut om att byta jobb. Enligt Linkedin är det hela 75 % av jobbsökare som faktiskt kollar upp företagets Employer Brand innan de söker jobb.

En annan tydlig trend är också att Millennials och Generation Z efterfrågar ett starkt Employer brand. De vill arbeta för företag som de tror på och som har ett tydligt syfte varför de existerar. Att bara finnas för att tjäna pengar är inte längre försvarbart. Istället är det fokus på hållbarhet, bra arbetsvillkor mellan jobb och fritid, samt delaktighet.

Med andra ord är det idag inte bara är viktigt att arbetsgivare kommunicerar vilka som är fördelarna med jobba på just ert företag. Utan det handlar lika mycket om att den bild som arbetsgivarevarumärket målar upp externt måste vara autentiskt och kunna bekräftas av nuvarande och tidigare anställda.

Läs även: Gen Z – har du koll på morgondagens arbetskraft?

37 % av jobbsökare har låtit bli att söka ett jobb de var intresserade av eftersom de inte kände sig välkomna på grund av hur annonsen var skriven.

Källa: TNG

Mätvärden för Employer Branding

Hur starkt är ditt Employer Brand? Ditt företags arbetsgivarvarumärke har kraften att locka rätt typ av kandidater och i slutändan avgöra om de kommer att söka dina tjänster. Men som ordspråket säger – du kan inte hantera det du inte mäter. Mätvärden för Employer Branding är därför nyckeln till att förstå ditt arbetsgivarvarumärkes inflytande.

Några vanliga mätvärden för företag:

 1. Candidate NPS (Net Promoter Score): Mäter kandidaters upplevelse av organisationen och hur troligt det är att de kommer rekommendera att söka jobb där.
 2. Employee referral rate: Hur ofta nuvarande anställda rekommenderar andra inom sitt nätverk för lediga tjänster.
 3. Cost per hire: Kostnaden för att anställa en ny person, inklusive annonsering, bedömningar och avgifter till rekryteringsföretag. Till detta räknas även kostnaden för tiden som HR eller rekryterande chef har lagt på urval, screening och anställningsintervjuer.
 4. Social engagement: Mäter engagemang på sociala medier, som antal likes, delningar och följare.
 5. Career page analytics: Analys av besöksbeteenden på företagets karriärsida.
 6. Candidate quality: Mäter kvaliteten på kandidater, till exempel hur många som kommer via rekommendationer.
 7. Employer Brand Index (EBI): Ger en översikt över vad anställda säger om företaget på sociala medier, forum och sidor med arbetsgivarrecensioner.
 8. Offer acceptance rate: Sannolikheten att någon accepterar ett jobberbjudande från företaget.
 9. Candidate demographics: Mäter mångfalden bland kandidater. Exempelvis genom att genomföra anonyma kandidatenkäter.
 10. ROI of Employer Branding: För att beräkna Return of Investment jämförs kostnader för Employer Branding-initiativ med fördelar som minskad personalomsättning, effektivare rekrytering och andra mätvärden.

Källa: Academy to Innovate HR

Ladda ner guide om onboarding här.

Stärk ert Employer brand med en lyckad onboarding

En välplanerad onboarding ger inte bara den nya medarbetaren bästa tänkbara start på nya jobbet. Det stärker även ert Employer Brand som en attraktiv arbetsgivare – och bidrar troligtvis till minskad personalomsättning över tid. Win-win för alla helt enkelt.

Så vad är framgångsfaktorer för en lyckad introduktion? Svaret får du i TNG:s nedladdningsbara onboarding-guide!

Kontakta TNG så berättar vi gärna mer om hur vi kan hjälpa dig med Employer Branding.

Hur kan vi hjälpa dig?

TNG erbjuder tjänster inom fördomsfri rekrytering och konsultuthyrning till kunder inom alla branscher, i hela Sverige. Vi arrangerar även rekryteringsutbildningar för chefer och HR. Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa din organisation stärka sitt employer brand? Lämna dina uppgifter så blir du strax uppringd uppringd av en av våra rekryteringskonsulter. Vi ser fram emot att höra från dig!

Vi rekryterar just nu

Så jobbar TNG med Employer Branding

För att hjälpa våra kunder stärka sitt arbetsgivarvarumärke gör vi bland annat följande:

 • Likvärdig behandling
  Ger alla sökande en likvärdig och rättvis behandling där vi bara ser kompetens, inte ålder, namn, utseende, bakgrund eller lärosäte.
 • Fokus på ert varumärke
  Fokuserar på ert varumärke när vi publicerar och delar er platsannons – det är ert namn som primärt ska attrahera potentiella sökande, inte vårt.
 • Detaljerad platsannons
  Inkluderar era anställningsförmåner, företagsbilder och video, logotyp, samt kommunikationsvägar och restid till ert kontor i våra platsannonser.
 • Bred publicering
  Publicerar alla platsannonser på öppna digitala plattformar, inklusive sociala medier, så att spridningen blir så stor som möjligt.
 • Hänsyn till integritet
  Värnar om alla kandidatens integritet och låter inga obehöriga ta del av dina sökandes personuppgifter.
 • Löpande återkoppling
  Ger alla kandidater löpande återkoppling, bekräftelse på mottagen ansökan och besked direkt när deras ansökan inte längre är aktuell.
 • Transparens i processen
  Låter alla kandidater följa sin ansökan och rekryterarens arbete i realtid – från inskickat CV till anställningserbjudande.

Lästips om Employer branding

Visa alla