TNG
Employer Branding - guide med tips till dig vid rekrytering

Employer Branding – allt du behöver veta

Guide: Vad är Employer Branding och varför är det viktigt?

När bristkompetenserna blir fler, konkurrensen om arbetskraften ökar och potentiella jobbsökare förväntar sig att bli behandlade som konsumenter behöver arbetsgivare stärka sitt varumärke på arbetsmarknaden. För att lyckas satsar allt fler aktivt på att stärka sitt Employer Branding-arbete. Men vad betyder det egentligen? TNG guidar dig!

Alla som söker jobb idag kan vara potentiella eller befintliga kunder, medarbetare, samarbetspartners eller influencers. Samtidigt blir det allt svårare att övertyga kandidater att ta anställning då konkurrensen i alla branscher ökar. Kandidater väljer sällan enbart från ett jobberbjudande utan är ofta inblandade i flera parallella rekryteringar. Handlar det dessutom om bristkompetenser – i yrken där lönelägen trissats upp och förväntningarna ibland närmast är orimliga – så är konkurrensen extra hård om personalen.

Företag som lyckas med sin rekrytering av de här kandidaterna arbetar oftast aktivt med att positionera sitt Employer Brand. Det gör att de upplevs som den bästa arbetsgivaren i branschen. Lyckas de också leva också upp till vad de kommunicerar, så ökar förtroendet och tilliten till dem. Valet av arbetsgivare blir lätt för kandidaten. Men för att lyckas krävs ett aktivt arbete med Employer Branding!

Vad är employer branding? TNG guidar.

Vad är Employer Branding?

Employer Branding handlar om att bygga och stärka företagets eller organisationens varumärke mot jobbsökare, anställda och tidigare medarbetare. Men framförallt handlar det om hur företaget uppfattas som arbetsgivare. På svenska pratar man ofta om arbetsgivarvarumärke.

Arbetet med Employer Branding innebär alltså att från ett arbetsgivarperspektiv arbeta med att stärka företagets varumärke. Något som tidigare var en fråga för marknads- och kommunikationsavdelningen. Men idag tar HR ett allt större ansvar för sin viktigaste målgrupp – jobbsökarna. En grupp som idag förväntar sig att företag, oavsett kanal och syfte, kommunicerar trovärdigt, transparent och autentiskt. Så ett samarbete mellan avdelningar är kritiskt för att lyckas.

Att arbeta med Employer Branding handlar alltså om att på ett trovärdigt och äkta sätt lyfta fram vad företaget står för. Vad är företagets viktigaste värderingar? Vilken är den övergripande visionen?

Vad är employer branding?

Så bygger du ett starkt Employer Brand

Vad kan du som arbetsgivare göra för att bygga ett starkt och trovärdigt Employer Brand? Några viktiga punkter:

 1. Platsannonser – använd inkluderande texter och bilder
 2. Bilderna på er hemsida – de bör stämma överens med de anställda på företaget
 3. Case på karriärsidan – låt era medarbetare göra sig hörda med verkliga case!
 4. Anställningsförmåner – lyft dessa tydligt för potentiella jobbsökare
 5. Bemötande – hur hanterar era rekryterare och chefer jobbsökare?
 6. Kandidatupplevelse – se till att ni erbjuder en positiv kandidatupplevelse där chefer och rekryterare återkopplar i tid till jobbsökare!
Att som företag ha ett autentistk employer brand blir idag allt viktigare

Autentiskt Employer Brand allt viktigare

En global trend som TNG rapporterade om redan 2019 är vikten av att ett företag har ett autentiskt Employer Brand. Ett starkt och autentiskt Employer Brand attraherar nämligen fler jobbsökare och talanger och gör det sedan lättare för kandidater att ta beslut om att byta jobb. Enligt Linkedin är det hela 75 % av jobbsökare som faktiskt kollar upp företagets Employer Brand innan de söker jobb.

En annan tydlig trend är också att Millennials och Generation Z efterfrågar ett starkt Employer brand. De vill arbeta för företag som de tror på och som har ett tydligt syfte varför de existerar. Att bara finnas för att tjäna pengar är inte längre försvarbart. Istället är det fokus på hållbarhet, bra arbetsvillkor mellan jobb och fritid, samt delaktighet.

Med andra ord är det idag inte bara är viktigt att arbetsgivare kommunicerar vilka som är fördelarna med jobba på just ert företag. Utan det handlar lika mycket om att den bild som arbetsgivarevarumärket målar upp externt måste vara autentiskt och kunna bekräftas av nuvarande och tidigare anställda.

37 % av jobbsökare har låtit bli att söka ett jobb de var intresserade av eftersom de inte kände sig välkomna på grund av hur annonsen var skriven.

Källa: TNG Kandidatundersökning 2019
TNG har ditt employer brand i fokus vid rekrytering och bemanning

Så jobbar TNG med Employer Branding

 1. Ger alla sökande en likvärdig och rättvis behandling där vi bara ser kompetens, inte ålder, namn, utseende, bakgrund eller lärosäte.
 2. Fokuserar på ert varumärke när vi publicerar och delar er platsannons – det är ert namn som primärt ska attrahera potentiella sökande, inte vårt.
 3. Inkluderar era anställningsförmåner, företagsbilder och video, logotyp, samt kommunikationsvägar och restid till ert kontor i våra platsannonser.
 4. Publicerar alla platsannonser på öppna digitala plattformar, inklusive sociala medier, så att spridningen blir så stor som möjligt.
 5. Värnar om alla kandidatens integritet och låter inga obehöriga ta del av dina sökandes personuppgifter.
 6. Ger alla kandidater löpande återkoppling, bekräftelse på mottagen ansökan och besked direkt när deras ansökan inte längre är aktuell.
 7. Låter alla kandidater följa sin ansökan och rekryterarens arbete i realtid – från inskickat CV till anställningserbjudande.

Vi rekryterar just nu

Employer branding vid rekrytering - ditt varumärke i fokus

Bli kontaktad av våra rekryteringsspecialister!

Vill du veta mer om hur vi kan ge era kandidater en positiv upplevelse och samtidigt stärka ert Employer Brand? Hör av dig eller klicka dig vidare till våra tjänster inom rekrytering och bemanning.

Rekommenderat för dig

Visa alla