TNG
employer branding medarbetare

Employer Branding – allt du behöver veta

Guide: Vad är Employer Branding och varför är det viktigt?

När bristkompetenserna blir fler, konkurrensen om arbetskraften ökar och potentiella jobbsökare förväntar sig att bli behandlade som konsumenter behöver arbetsgivare stärka sitt varumärke på arbetsmarknaden. För att lyckas satsar allt fler aktivt på att stärka sitt Employer Branding-arbete. Men vad betyder det egentligen? TNG guidar dig!

Alla som söker jobb idag kan vara potentiella eller befintliga kunder, medarbetare, samarbetspartners eller influencers. Samtidigt blir det allt svårare att övertyga kandidater att ta anställning då konkurrensen i alla branscher ökar. Kandidater väljer sällan enbart från ett jobberbjudande utan är ofta inblandade i flera parallella rekryteringar. Handlar det dessutom om bristkompetenser – i yrken där lönelägen trissats upp och förväntningarna ibland närmast är orimliga – så är konkurrensen extra hård om personalen.

Företag som lyckas med sin rekrytering av de här kandidaterna arbetar oftast aktivt med att positionera sitt Employer Brand. Det gör att de upplevs som den bästa arbetsgivaren i branschen. Lyckas de också leva också upp till vad de kommunicerar, så ökar förtroendet och tilliten till dem. Valet av arbetsgivare blir lätt för kandidaten. Men för att lyckas krävs ett aktivt arbete med Employer Branding!

 

Employer Branding är hur ett företag eller organisation uppfattas som arbetsgivare av potentiella, nuvarande och tidigare anställda. – Wikipedia
Så bygger du ett starkt employer brand vid rekrytering - tips från TNG

Så bygger du ett starkt Employer Brand!

Så vad kan du som arbetsgivare göra för att bygga ett starkt och trovärdigt Employer Brand? Några viktiga punkter:

 • Platsannonser – använd inkluderande texter och bilder
 • Bilderna på er hemsida – de bör stämma överens med de anställda på företaget
 • Case på karriärsidan – låt era medarbetare göra sig hörda med verkliga case!
 • Anställningsförmåner – lyft dessa tydligt för potentiella jobbsökare
 • Bemötande – hur hanterar era rekryterare och chefer jobbsökare?
 • Kandidatupplevelse – se till att ni erbjuder en positiv kandidatupplevelse där chefer och rekryterare återkopplar i tid till jobbsökare!
Vad är employer branding?

Vad är Employer Branding?

Så vad betyder då Employer Branding i praktiken? Employer Branding handlar om att bygga och stärka företagets eller organisationens varumärke mot jobbsökare, anställda och tidigare medarbetare. Men framförallt handlar det om hur företaget uppfattas som arbetsgivare. På svenska pratar man ofta om arbetsgivarvarumärke.

Arbetet med Employer Branding innebär alltså att från ett arbetsgivarperspektiv arbeta med att stärka företagets varumärke.

Tidigare var ett företags rykte enbart en fråga för marknads- och kommunikationsavdelningen. Men idag tar HR ett allt större ansvar för sin viktigaste målgrupp – jobbsökarna. En grupp som idag förväntar sig att företag, oavsett kanal och syfte, kommunicerar trovärdigt, transparent och autentiskt. Så ett samarbete mellan avdelningar är kritiskt för att lyckas.

Att arbeta med Employer Branding handlar alltså om att på ett trovärdigt och äkta sätt lyfta fram vad företaget står för. Vad är företagets viktigaste värderingar? Vilken är den övergripande visionen?

Att som företag ha ett autentistk employer brand blir idag allt viktigare

Ett autentiskt Employer Brand blir allt viktigare

En global trend som TNG rapporterade om redan 2019 är vikten av att ett företag har ett autentiskt Employer Brand. Ett starkt och autentiskt Employer Brand attraherar nämligen fler jobbsökare och talanger och gör det sedan lättare för kandidater att ta beslut om att byta jobb. Enligt Linkedin är det hela 75 % av jobbsökare som faktiskt kollar upp företagets Employer Brand innan de söker jobb.

En annan tydlig trend är också att Millenials och Generation Z efterfrågar ett starkt Employer brand. De vill arbeta för företag som de tror på och som har ett tydligt syfte varför de existerar. Att bara finnas för att tjäna pengar är inte längre försvarbart. Istället är det fokus på hållbarhet, bra arbetsvillkor mellan jobb och fritid, samt delaktighet.

Med andra ord är det idag inte bara är viktigt att arbetsgivare kommunicerar vilka som är fördelarna med jobba på just ert företag. Utan det handlar lika mycket om att den bild som arbetsgivarevarumärket målar upp externt måste vara autentiskt och kunna bekräftas av nuvarande och tidigare anställda.

Bland jobbsökare har

37 %

låtit bli att söka ett jobb de var intresserade av eftersom de inte kände sig välkomna på grund av hur annonsen var skriven.

Källa: TNG Kandidatundersökning 2019

TNG har ditt employer brand i fokus vid rekrytering och bemanning
Så jobbar TNG med ditt Employer Brand

När du anlitar TNG kan du vara trygg i att kandidater bemöts och hanteras fördomsfritt och rättvist, vilket göra att du säkrar upp din affär långsiktigt.

Vi vet att ert val av rekryteringsföretag direkt påverkar ert arbetsgivarevarumärke. Därför har vi skapat en fördomsfri och rättvis kandidatupplevelse som är helt unik, där kandidater som söker jobb hanteras som kunder och där vi sätter ditt varumärke främst, vilket återspeglas i en positiv kandidatupplevelse.

Några av de saker vi gör:

 • Ger alla sökande en likvärdig och rättvis behandling där vi bara ser kompetens, inte ålder, namn, utseende, bakgrund eller lärosäte.
 • Fokuserar på ert varumärke när vi publicerar och delar er platsannons – det är ert namn som primärt ska attrahera potentiella sökande, inte vårt.
 • Inkluderar era anställningsförmåner, företagsbilder och video, logotyp, samt kommunikationsvägar och restid till ert kontor i våra platsannonser.
 • Publicerar alla platsannonser på öppna digitala plattformar, inklusive sociala medier, så att spridningen blir så stor som möjligt.
 • Värnar om alla kandidatens integritet och låter inga obehöriga ta del av dina sökandes personuppgifter.
 • Ger alla kandidater löpande återkoppling, bekräftelse på mottagen ansökan och besked direkt när deras ansökan inte längre är aktuell.
 • Låter alla kandidater följa sin ansökan och rekryterarens arbete i realtid – från inskickat CV till anställningserbjudande.
Employer branding vid rekrytering - ditt varumärke i fokus
Bli kontaktad av våra rekryteringsspecialister!

Vill du veta mer om hur vi kan ge era kandidater en positiv upplevelse och samtidigt stärka ert Employer Brand? Hör av dig eller klicka dig vidare till våra tjänster inom rekrytering och bemanning.

TNG erbjuder tjänster inom rekrytering i Stockholm, Göteborg, Malmö, Örebro samt hela Sverige
Tjänster inom rekrytering

Har du svårt att hitta tid för rekrytering och vill helst bara ha din nya medarbetare på plats så snabbt och enkelt som möjligt? En person med kvalitetssäkrad kompetens, hög motivation och potential att göra ett riktigt bra jobb? Låt då TNG ta hand om din rekrytering – så att du istället kan fokusera på ditt dagliga arbete.

JAG VILL REKRYTERA!

TNG erbjuder tjänster inom bemanning och konsultuthyrning
Tjänster inom bemanning

Behöver du hyra personal vid föräldraledighet, överbelastning, sjukskrivning, uppsägning eller vid förstärkning med specialister för att klara deadline under ett viktigt projekt? Oavsett vilket löser TNG din bemanning på heltid eller deltid! Du får en ”keeper” som hjälper dig när du verkligen behöver och bidrar till din affär.

JAG VILL HYRA KONSULTER!