TNG
Ny rekryteringstrend från TNG 2019: Autentiskt employer brand – slutspelat för galleriet

Lästid: 3 minuter

Senast redigerad:

Autentiskt employer brand – slutspelat för galleriet

Dags för ett bygga ett förtroendeskapande varumärke

Att företag skyltar med vackra värderingar och storslagna CSR-visioner är idag snarare regel än undantag. Och i takt med att sådana gester blir vardagsmat för jobbsökare börjar de också alltmer ifrågasätta dess äkthet – och kräva en inblick bakom kulisserna. Frågan är om företagen är redo att bevisa att de lever som de lär och bygga ett autentiskt employer brand. 

Trenden är en del av TNG:s artikelserie: Trender inom fördomsfri rekrytering 2019/2020

80 procent bland jobbsökare anser att företagspolicyn kring mångfald, jämställdhet och inkludering är en viktig faktor när de ska ta ett anställningsbeslut. Det visade nyligen en undersökning från PwC.

Resultatet bekräftas av statistik från Glassdoor:

78 procent bland nyanställda tar för givet att deras arbetsgivare är inkluderande och behandlar alla lika. Och att bilden om en fördomsfri, jämlik och öppen företagskultur som målats upp för dem överensstämmer med verkligheten.

Dagens jobbsökare förväntar sig alltså att företag ska kunna visa upp mer än ett välregisserat skådespel. Att arbetsgivarvarumärkets tydliga mångfaldkommunikation (om det finns…) matchar det övergripande varumärkets image. Något som är viktigare än någonsin nu när trenden pekar på att arbetsgivarevarumärket sakta försvinner in i det ”vanliga” varumärket, då kandidater och kunder många gånger är en och samma person.

Vikten av ett authentic employer brand: Exempel på hur ett företags interna varumärke inte matchar det externa

Bildkälla: The Hollywood Reporter

 

Insidan bygger utsidan

Och allt fler företagsledare inser nu att det inte längre räcker med att prata om värderingar eller visa bilder på olika anställda och berätta hur duktiga de är på att anställa ”rätt”. Det funkar inte heller att i förbifarten nämna sitt CSR-arbete eller visa upp en video av hur inkluderande företaget är.

Nu handlar det om att ta nästa steg och verkligen ’bevisa’ äkta engagemang och vara med och bidra till utvecklingen inom fördomsfri rekrytering. Det ska vara autentiskt menat och inga spel för galleriet.

Så vad händer om man spelar med falska kort? Vill det sig illa går det som för Google för ett par år sedan. Företaget attackerades med guerilla-marknadskampanjer efter att en medarbetare avskedats på grund av att internt ha delat oliktänkande åsikter kring mångfald. Över hela Los Angeles spreds budskapet att om man jobbar på Google och är oliktänkande, då blir man sparkad. Jobbar man däremot på Apple, då får man utveckla världsunika produkter. Ett tydligt exempel på hur ett företags interna varumärke inte rimmar med det externa.

Diversity and Inclusion. Allt fler företag satsar nu stort på inkludering och mångfald.

Allt fler med på tåget

Även om det alltså kan gå fel, så börjar allt fler företag nu inse vikten av att bygga ett autentiskt employer brand. Just nu ser vi en explosion av mjukvaror för Diversity & Inclusion, samtidigt som många arbetsgivare aktivt arbetar med att sprida kunskap och visa sitt engagemang i dessa frågor

Några exempel:

 • PwC sprider kunskap om omedvetna fördomar och ”blind spots”
  Forskning visar att majoriteten av alla beslut vi tar sker omedvetet. Något som skapar ”blind spots” – omedvetna antaganden och fördomar som riskerar att smalna av vårt synfält och påverka vårt agerande. Särskilt när vi träffar nya människor. För att öka förståelsen kring dessa blind spots och hur de påverkar oss har PwC valt att samarbeta med Harvarduniversitetet.

  Tillsammans har de skapat projektet Outsmarting Human Minds (OHM), där de samlar in och producerar digitala läromedel form av podcasts, videos, m.m. Målet är att visa vetenskapen bakom hur den mänskliga hjärnan fungerar och hur fördomar och blind spots påverkar alla beslut vi tar. Såväl på jobbet som i livet i stort. Ett tydligt iniativ som bygger ett autentiskt employer brand. 


#unstereotype

 • Unilever lyfter fram internt engagemang
  Unilever har valt att lyfta fram ett internt engagemang för att visa att de lever som de lär. De kallar det #unstereotype och alla koncernens varumärken är delaktiga. De vill visa hur det varje dag går att utmana normen för att lyckas med inkludering på alla nivåer i företaget. Idag har 82 000 anställda nåtts av #unstereotype. Materialet ligger öppet för alla som vill ta del av det, även utanför organisationen, så de kan inspireras till att skapa bättre arbetsmiljöer. Unilever har också valt att ta det hela vägen ut i konsumentledet. Bland annat med sina uppmärksammade kampanjer från Dove och Axe.

  https://www.youtube.com/watch?v=0WySfa7x5q0

 • Amerikanska chefer samarbetar kring mångfald
  I USA har 350 konkurrerande VD:ar för riktigt stora företag gått samman och gemensamt lagt ett mångfalds- och inkluderingslöfte. Ett löfte att gemensamt arbeta för att förbättra mångfalds- och inkluderingsarbetet, välkomna olika åsikter, dela erfarenheter och få medarbetare att våga prata om mångfald och inkludering. Tillsammans agerar de under namnet CEOAction.com och har tagit fram över 600 olika aktiviteter som genomförs på företagen, samt utbildningsmaterial som de delar till alla. De har också dragit igång en turné under namnet Check your blindspots för att utbilda framtida medarbetare om deras omedvetna fördomar.

Rekrytera ny personal fördomsfritt

Rekrytera snabbt, fördomsfritt och med fokus på rätt kompetens!

På TNG ser vi bortom det uppenbara när vi rekryterar och bemannar. Vi gör det genom att sätta fakta, kompetens och potential framför magkänsla, namn, ålder, kön och bakgrund.

Det innebär inte bara att vi snabbt kan tillsätta uppdrag och hitta de bäst lämpade medarbetarna till ditt företag. När du rekryterar eller bemannar fördomsfritt bidrar du också långsiktigt till ökad mångfald, innovation och lönsamhet i din organisation.

LÄS MER OM HUR VI KAN HJÄLPA DIG

Rekommenderat för dig