TNG
Unbossing gör organisationer chefslösa - läs mer i trendspaningen från TNG Lead

Lästid: 4 minuter

Senast redigerad:

Trenden som gör mellanchefer arbetslösa

Unbossing – när självledarskap ersätter chefer

Vad ska vi med chefen till? Ja, såväl i USA som Europa har trenden ”unbossing”, alltså avvecklande av chefer, tagit fart. Och mest risigt verkar mellanchefer ligga till. Men var kommer trenden ifrån? Och var ska egentligen cheferna ta vägen? Häng med på trendspaningen från TNG Lead.

Enligt en analys av Bloomberg förlorar mellanchefer jobbet oftare än andra. Faktum är att mellanchefsbefattningar stod för nästan en tredjedel av uppsägningarna i USA 2023, jämfört med knappt 20 % år 2018. Så vad beror detta på?

Enligt Business Insider och Omni ekonomi är det ett flertal faktorer som ligger bakom unbossing-trenden, bland annat:

  1. Distansarbete.
  2. Kostnadsbesparingar.
  3. Ökade prestationskrav.
  4. Lägre intresse för chefsrollen.
  5. Idén om empowerment.

Låt oss bena ut dem var för sig.

Unbossing till följd av distansarbete

Egentligen går det inte att enbart skylla på distansarbetet som sådant, utan snarare handlar det om digitalisering i stort liksom en ökad tillit i arbetslivet, som medverkat till att göra traditionellt ledarskap ”överflödigt”.

För när medarbetarna kan arbeta remote från valfri plats – och dessutom har förtroende, mandat och kompetens att sköta sina arbetsuppgifter tämligen självgående – är behovet av kontrollerande chefer mindre. Och även i det fall arbetsgivaren vill kontrollera hemarbetande medarbetare finns det idag programvaror som kan ersätta chefens övervakning.

Läs även: Work-life Blend – omtag för hybridarbetet

Kostnadsbesparing på chefslöner

Idén om en effektiv, slimmad och ”lean” organisation är inte direkt ny. Men med lågkonjunkturen omkring oss har besparingskraven varit extra hårda. Därmed har det varit enklare att granska och ifrågasätta olika sorters personalkostnader. Så om det inte går att motivera en chefslön är sannolikheten högre att tjänsten blir indragen.

Är unbossing ingenting för dig?

Rekrytera modern ledare

Slutar självmant av prestationskrav

Klämd mellan medarbetarnas behov och ledningens styrning är det många mellanchefer som vittnar om en orimlig arbetsbörda. Vilket gör chefsgruppen till en av de mest stressade och risken för utmattning och ohälsa är hög.

Därmed är det inte någon stor överraskning att många mellanchefer självmant väljer andra jobb efter några år. Särskilt när en specialisttjänst kan ge samma lön utan samma mentala belastning.

Läs även: Mental (o)hälsa – chefernas nya jobb

Yngre som ratar chefsrollen

I en artikel från Business Insider menar man att Generation Z inte ser samma värde i mellanchefsrollen jämfört med tidigare generationer.

Medan Generation X och Millennials växte upp med bilden av att karriär är detsamma som att ta sig uppåt i arbetshierarkin, så har Gen Z en bredare bild där livsbalans och komfort lockar mer. Och tackar därmed nej till möjligheten att påbörja en ledarkarriär som mellanchef. Fördelarna med chefsrollen tycks inte kunna väga upp för nackdelarna, där många ser en position förknippad med hårt arbete utan särskilt mycket mer betalt.

En annan tes är att den yngre generationen saknar bra förebilder för att bli lockade av chefsrollen. Även om syftet med mellanchefer ofta är att stötta och backa medarbetare med coachning, feedback och delegering, så kvarstår bilden av toppstyrning och att chefens uppgift är att säga åt människor vad de ska göra.

Läs även: Generationstyper – sanning eller myt?

Större befogenheter och självstyrning

Av alla anledningar till att satsa på unbossing så är detta nog den främsta: idén om empowerment och självstyrning. Där medarbetare får mer ansvar och befogenheter att fatta egna beslut. Liksom att teamen får organisera sitt arbete så som de själva anser är bäst.

De som går allra längst satsar på en helt chefslös organisation, alternativt ett rullande ledarskap. Och idén är knappast ny. Redan 2014 lyfte Svenska Dagbladet nyheten om bolag som skippar chefen.

Konsekvenser av unbossing

Så vilka följder får unbossing i arbetslivet?

Bland fördelarna kan man ana tendenser som ökad jämlikhet, särskilt när medarbetarna blir uppmuntrade till – och belönade för – att ta ett ökat självledarskap. Samtidigt kan en plattare organisation göra det enklare att nå fram med nya idéer och därmed öka verksamhetens innovationsförmåga. Beslutsprocesser kan också bli kortare, vilket i sin tur kan främja produktiviteten.

Men det finns också risker. Färre mellanchefer leder till större arbetsgrupper och de chefer som är kvar kan få ett tyngre lass att dra gällande allt från personalärenden till introduktioner. Delegering kommer att bli viktigare än någonsin, samtidigt som tiden för att coacha sina medarbetare till att exempelvis ta ett större ansvar minskar.

För nya, och inte minst yngre medarbetare, kan även bristen på styrning och ledning skapa osäkerhet. Något som kan leda till otydliga ansvarsområden och fler konflikter. Dessutom kan bristen på klassiska karriärvägar innebära såväl lägre engagemang som högre personalomsättning.

Kort sagt ställer unbossing otroligt stora krav på verksamheten, inte minst gällande kommunikation och arbetskultur.

Mottrend på intåg

Men som alltid när det uppstår trender finns det en motkraft. En rörelse som menar att mellanchefer är de viktigaste rollerna som finns i en organisation – och bör bli hyllade som de hjältar de är. Något som bland annat Ema Roloff, en säljkonsult som går under namnet transformationprincess, lyfter i en video på Tiktok.

Hon menar att mellancheferna är oerhört viktiga eftersom de dels är specialister på mellanmänskliga relationer och därmed skapar lugn, dels att de är fullständigt nödvändiga i den omställning som sker runt om i världen just nu. Att de är exakt det stöd som medarbetare behöver för att känna trygghet. Särskilt när AI blir utrullat på bred front och tempot accelererar.

Med andra ord är mellanchefen viktigare än någonsin och att unbossing därmed är en kontraproduktiv idé som kommer att hämma innovation och lönsamhet.

Mellanchef? Så behåller du jobbet

För dig som arbetar som mellanchef och verkligen trivs med det kan unbossing-trenden kännas som ett annalkande hot. Men kom då ihåg att de flesta ändå ser att behovet av moderna och starka ledare är större än någonsin.

På TNG Lead kan vi verkligen se att den allt mer föränderliga omvärlden behöver – och efterfrågar – mellanchefer som står stadigt när det blåser. Ledare som är nyfikna, öppna, utvecklingsorienterade och som har kapacitet att bygga framgångsrika team med hög psykologisk trygghet.

Så även om just din arbetsplats satsar på unbossing kan du vara trygg i att det finns gott om chefsjobb kvar där ute!

Är du sugen på ett nytt jobb eller behöver rekrytera en modern ledare? Hör då av dig till TNG Lead!

Upptäck modern chefsrekrytering

Charlotte Ulvros, marknadschef och trendanalytiker på TNG, berättar om trenden unbossing på Nyhetsmorgon i TV4

Mer om unbossing i Nyhetsmorgon!

Missa inte när vår marknadschef och trendanalytiker Charlotte Ulvros berättade om trenden ”unbossing” och vad det betyder för svensk ledarskap i Nyhetsmorgon, TV4.

Se inslaget från 12 juni

Rekommenderat för dig