TNG
Med TNG rekryterar och bemannar du fördomsfritt och främjar mångfalden på din arbetsplats. Vi hjälper dig med fördomsfri rekrytering och bemanning idag.

Fördomsfri rekrytering: Hållbart för företag och människor.

TNG:s fördomsfria rekryterings­metodik™ levererar. På riktigt.

Vår fördomsfria och datadrivna rekryteringsmetodikmäter opartiskt kompetens, potential och framtida arbetsprestation. Oavsett bransch eller yrkesområde gör vi det komplicerade enkelt och hittar rätt kandidater, utan påverkan från förutfattade meningar eller magkänsla. Ett hållbart arbetssätt som gör att vi levererar rätt medarbetare som bidrar till mångfald, innovation och lönsamhet på ditt företag. Dessutom gör vi det snabbt och kostnadseffektivt.

TNG:s framgång inom fördomsfri kompetensbaserad rekrytering bygger på 15 års utvecklingsarbete, praktisk erfarenhet och löpande forskning. Det gör att vi kan erbjuda en modern helhetslösning inom fördomsfri rekrytering där vi sköter allt från datadrivna opartiska kompetensurval, arbetspsykologiska tester och anonymiserade ansökningar till inkluderande talent marketing, kandidatåterkoppling och kvalitetssäkring.

Fördomsfri rekrytering - fördelar för dig som kund
Fördelar med att rekrytera fördomsfritt

Med TNG och fördomsfri rekrytering får du

  • De bäst lämpade kandidaterna för din tjänst
  • Minskad risk för felrekryteringar
  • Kvalitets- och framtidssäkrade medarbetare och konsulter med rätt potential
  • Snabba, datadrivna och kostnadseffektiva tillsättningar som ger dig tid över till annat
  • Högre innovationstakt
  • Medarbetare som bidrar till företagskulturen på nya sätt
  • Mångfald i teamet och medarbetare som speglar din kundbas
  • En rättvis kandidathantering som återspeglas positivt på ert employer brand
  • Trygg partner som är auktoriserad, följer kollektivavtal och har löpande utbildning inom diskrimineringslagen

… och mycket mer. Här listar vi 27 saker som ingår när du rekryterar fördomsfritt med TNG.

Vad är fördomsfri rekrytering? Fördomsfri rekrytering handlar om att fokusera på kompetens och den inneboende potentialen hos andra människor

Vad är fördomsfri rekrytering?

Fördomsfri rekrytering handlar i grunden om att fokusera på jobbsökares kompetens och inneboende potential. Istället för att stirra sig blind på det yttre – som ålder, kön, utseende eller etnicitet. Varför? För att dessa saker helt enkelt inte har något samband med hur bra en person kommer att prestera på en arbetsplats.

Det kan låta som stora och vackra ord, men fördomsfri rekrytering fungerar faktiskt på riktigt. Gång på gång ser vi nämligen hur våra tillsättningar bidrar till bättre affärer, mångfald, högre innovationstakt samt färre felrekryteringar hos våra kunder.

Dina kandidater är våra kunder - fördomsfri rekrytering med TNG

Vi gör fördomsfri rekrytering enkelt för dig

Som kund till oss på TNG får du en trygg och hållbar samarbetspartner med rätt digitala verktyg och HR-tech, specialistutbildade rekryterare, samt en skräddarsydd fördomsfri rekryteringsmetodik som fungerar lika bra vid rekrytering som vid trainee-uppdrag, bemanning och konsulttillsättningar. Vi sköter allt åt dig, så att du kan fokusera på din core business medan vi hittar din nästa medarbetare.

Vi har fysiska kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Örebro och Kopparberg. Samtidigt gör våra digitala lösningar och verktyg att vi är geografiskt obundna och kan hantera uppdrag i hela landet. Och givetvis håller vi en nära och tät dialog med både kunder som kandidater, oavsett var de befinner sig.

TNG:s fördomsfria datadrivna rekrytering – steg för steg

Kompetensanalys

Tillsammans gör vi en kompetensanalys och tar fram en kravprofil som fastställer vad som krävs för att lyckas i rollen. Denna ligger sedan till grund för resten av processen.

Attraktion och talent access

Vår inkluderande och riktade talent marketing attraherar kandidater och stärker ert employer brand. Vid behov använder vi vår egenutvecklade Digital Cross Search™.

Datadrivet första urval

Innan vi läser CV får alla sökande anonymt genomföra ett antal utvalda vetenskapliga personlighets-, begåvnings- och färdighetstester. Även telefonintervjuer ingår.

Personliga djupintervjuer

Nästa steg i urvalet är kompetensbaserade intervjuer där vi ställer situationsanpassade frågor för att ta reda på om kandidatens kompetens matchar kravprofilen.

Presentation av slutkandidater

Därefter får du träffa slutkandidaterna – på kontoret eller via videointervjuer. Du får även en presentation med en sammanvägd objektiv kompetensbedömning.

Slutlig kvalitetskoll

Som en sista kvalitativ faktacheck gör vi en GDPR-säkrad bakgrundskontroll samt referenstagning, så att du ska känna dig trygg innan du fattar ett anställningsbeslut.

Rekrytera fördomsfritt med TNG - specialister på fördomsfri rekrytering
Kontakta oss för att få rätt medarbetare idag!

TNG är specialisterna som hjälper dig rekrytera och hyra in personal med fokus på fakta, kompetens och potential istället för magkänsla och subjektiva tolkningar. Med vår fördomsfria rekryteringsmetodik™ får du rätt medarbetare som snabbt och kostnadseffektivt levererar i din organisation idag, och i framtiden.

Vill du veta mer? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.