TNG
fordomsfri-rekrytering-rekrytera-fordomsfritt-blogg

Fördomsfri rekrytering: Hållbart för företag och människor.

TNG:s fördomsfria rekryterings­metodik™ levererar. På riktigt.

Vår fördomsfria och datadrivna rekryteringsmetodik™ mäter opartiskt kompetens, potential och framtida arbetsprestation. Oavsett bransch eller yrkesområde gör vi det komplicerade enkelt och hittar rätt kandidater, utan påverkan från förutfattade meningar eller magkänsla. Ett hållbart arbetssätt som gör att vi levererar rätt medarbetare som bidrar till mångfald, innovation och lönsamhet på ditt företag. Dessutom gör vi det snabbt och kostnadseffektivt.

TNG:s framgång inom fördomsfri kompetensbaserad rekrytering bygger på 15 års utvecklingsarbete, praktisk erfarenhet och löpande forskning. Det gör att vi kan erbjuda en modern helhetslösning inom fördomsfri rekrytering där vi sköter allt från datadrivna opartiska kompetensurval, arbetspsykologiska tester och anonymiserade ansökningar till inkluderande talent marketing, kandidatåterkoppling och kvalitetssäkring.

Vad är fördomsfri rekrytering?

Fördomsfri rekrytering handlar i grunden om att fokusera på jobbsökares kompetens och inneboende potential. Istället för att stirra sig blind på det yttre – som ålder, kön, utseende eller etnicitet. Varför? För att dessa saker helt enkelt inte har något samband med hur bra en person kommer att prestera på en arbetsplats.

Det kan låta som stora och vackra ord, men fördomsfri rekrytering fungerar faktiskt på riktigt. Gång på gång ser vi nämligen hur våra tillsättningar bidrar till bättre affärer, mångfald, högre innovationstakt samt färre felrekryteringar hos våra kunder.

Vi rekryterar just nu

Det finns många fördelar med att rekrytera fördomsfritt - så som bättre matchade kandidater och större mångfald i teamet

Med TNG och fördomsfri rekrytering får du

 • De bäst lämpade kandidaterna för din tjänst
 • Minskad risk för felrekryteringar
 • Kvalitets- och framtidssäkrade medarbetare och konsulter med rätt potential
 • Snabba, datadrivna och kostnadseffektiva tillsättningar som ger dig tid över till annat
 • Högre innovationstakt
 • Medarbetare som bidrar till företagskulturen på nya sätt
 • Mångfald i teamet och medarbetare som speglar din kundbas
 • En rättvis kandidathantering som återspeglas positivt på ert employer brand
 • Trygg partner som är auktoriserad, följer kollektivavtal och har löpande utbildning inom diskrimineringslagen

… och mycket mer. Här är 27 saker som ingår när du rekryterar fördomsfritt med TNG.

På TNG gör vi fördomsfri rekrytering enkelt för dig

Fördomsfri rekrytering – enkelt för dig

Som kund till oss på TNG får du en trygg och hållbar samarbetspartner med rätt digitala verktyg och HR-tech, specialistutbildade rekryterare, samt en skräddarsydd fördomsfri rekryteringsmetodik som fungerar lika bra vid rekrytering som vid trainee-uppdragbemanning och konsulttillsättningar. Vi sköter allt åt dig, så att du kan fokusera på din core business medan vi hittar din nästa medarbetare.

Vi har fysiska kontor i StockholmGöteborgMalmöÖrebro och Kopparberg. Samtidigt gör våra digitala lösningar och verktyg att vi är geografiskt obundna och kan hantera uppdrag i hela landet. Och givetvis håller vi en nära och tät dialog med både kunder som kandidater, oavsett var de befinner sig.

Genom att se bortom fördomar bidrar vi till en hållbar arbetsmarknad. Vår övertygelse är att genom att ge alla som har potential och drivkraft samma chans, kommer vi att bidra till en bättre fungerande arbetsmarknad.

– Åsa Edman Källströmer, VD TNG

TNG:s fördomsfria datadrivna rekrytering – steg för steg

 1. Kompetensanalys
  Tillsammans gör vi en kompetensanalys och tar fram en kravprofil som fastställer vad som krävs för att lyckas i rollen. Denna ligger sedan till grund för resten av processen.
 2. Attraktion och talent access
  Vår inkluderande och riktade talent marketing attraherar kandidater och stärker ert employer brand. Vid behov använder vi vår egenutvecklade Digital Cross Search™.
 3. Datadrivet första urval
  Innan vi läser CV får alla sökande anonymt genomföra ett antal utvalda vetenskapliga personlighets-, begåvnings- och färdighetstester. Även telefonintervjuer ingår.
 4. Personliga djupintervjuer
  Nästa steg i urvalet är kompetensbaserade intervjuer där vi ställer situationsanpassade frågor för att ta reda på om kandidatens kompetens matchar kravprofilen
 5. Presentation av slutkandidater
  Därefter får du träffa slutkandidaterna – på kontoret eller via videointervjuer. Du får även en presentation med en sammanvägd objektiv kompetensbedömning.
 6. Slutlig kvalitetskoll
  Som en sista kvalitativ faktacheck gör vi en GDPR-säkrad bakgrundskontroll samt referenstagning, så att du ska känna dig trygg innan du fattar ett anställningsbeslut.

Boka möte

Rekommenderat för dig

Visa alla