TNG

Fördomsfri rekrytering. Hållbart för företagande, affärer och människor.

TNG:s fördomsfria rekryterings­metodik™ levererar. På riktigt.

Vår fördomsfria och datadrivna rekryteringsmetodikmäter opartiskt kompetens, potential och framtida arbetsprestation. Oavsett bransch eller yrkesområde gör vi det komplicerade enkelt och hittar rätt kandidater, utan att påverkas av förutfattade meningar eller magkänsla. Ett hållbart arbetssätt som gör att vi snabbt och kostnadseffektivt levererar rätt medarbetare som bidrar till mångfald, innovation och lönsamhet på ditt företag.  

Vår framgång inom fördomsfri kompetensbaserad rekrytering bygger på 15 års utvecklingsarbete, praktisk erfarenhet och löpande forskning. Det gör att vi kan erbjuda en modern helhetslösning inom fördomsfri rekrytering där vi sköter allt från datadrivna opartiska kompetensurval, arbetspsykologiska tester och anonymiserade ansökningar till inkluderande talent marketing, kandidatåterkoppling och kvalitetssäkring.

Fördomsfri rekrytering - fördelar för dig som kund
Fördelar med fördomsfri rekrytering

Med TNG får du

  • De bäst lämpade kandidaterna för din tjänst
  • Minskad risk för felrekryteringar
  • Kvalitets- och framtidssäkrade medarbetare och konsulter med rätt potential
  • Snabba, datadrivna och kostnadseffektiva tillsättningar som ger dig tid över till annat
  • Högre innovationstakt
  • Medarbetare som bidrar till företagskulturen på nya sätt
  • Mångfald i teamet och medarbetare som speglar din kundbas
  • En rättvis kandidathantering som återspeglas positivt på ert employer brand
  • Trygg partner som är auktoriserad, följer kollektivavtal och har löpande utbildning inom diskrimineringslagen

… och mycket mer. Här listar vi 27 saker som ingår när du rekryterar fördomsfritt med TNG.

Dina kandidater är våra kunder - fördomsfri rekrytering med TNG

Vi gör fördomsfri rekrytering enkelt för dig

Som kund får du en trygg och hållbar samarbetspartner med rätt digitala verktyg och HR-tech, specialistutbildade rekryterare, samt en skräddarsytt fördomsfri rekryteringsmetodik som fungerar lika bra vid rekryteringar som vid trainee-uppdrag, bemanning och konsulttillsättningar. Vi sköter allt åt dig, du kan fokusera på din core business medan vi hittar din nästa medarbetare.

Våra digitala lösningar och verktyg gör att vi är geografiskt obundna och kan hantera uppdrag i hela landet. Och givetvis håller vi en nära och tät dialog med både kunder som kandidater, oavsett var de befinner sig.

TNG:s fördomsfria datadrivna rekrytering – steg för steg

Kompetensanalys

Tillsammans gör vi en kompetensanalys och tar fram en kravprofil som fastställer vad som krävs för att lyckas i rollen. Denna ligger sedan till grund för resten av processen.

Attraktion och talent access

Vår inkluderande och riktade talent marketing attraherar kandidater och stärker ert employer brand. Vid behov använder vi vår egenutvecklade Digital Cross Search™.

Datadrivet första urval

Innan vi läser CV får alla sökande anonymt genomföra ett antal utvalda vetenskapliga personlighets-, begåvnings- och färdighetstester. Även telefonintervjuer ingår.

Personliga djupintervjuer

Nästa steg i urvalet är kompetensbaserade intervjuer där vi ställer situationsanpassade frågor för att ta reda på om kandidatens kompetens matchar kravprofilen.

Presentation av slutkandidater

Därefter får du träffa slutkandidaterna – på kontoret eller via videointervjuer. Du får även en presentation med en sammanvägd objektiv kompetensbedömning.

Slutlig kvalitetskoll

Som en sista kvalitativ faktacheck gör vi en GDPR-säkrad bakgrundskontroll samt referenstagning, så att du ska känna dig trygg innan du fattar ett anställningsbeslut.

Kontakta oss för att få rätt medarbetare idag!

TNG är specialisterna som hjälper dig rekrytera och hyra in personal med fokus på fakta, kompetens och potential istället för magkänsla och subjektiva tolkningar. Med vår fördomsfria rekryteringsmetodik™ får du rätt medarbetare som snabbt och kostnadseffektivt levererar i din organisation idag, och i framtiden.

Vill du veta mer? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig.