TNG
TNG erbjuder alla kunder AI-screening med Tengai

Lästid: 4 minuter

Senast redigerad:

Inkludera AI-screening med Tengai utan extra kostnad

Snabba upp rekryteringen med objektiv kompetensdata idag!

Nu erbjuder TNG alla sina uppdragsgivare möjlighet att inkludera AI-screening med Tengai vid rekrytering – utan extra kostnad. Allt för att fortsätta erbjuda kunder ett än mer objektivt och databaserat beslutsunderlag av rätt kandidater. Men vad innebär det rent praktiskt? Vad är fördelarna? Och är det AI som tar beslut eller en rekryterare? Vi har tagit ett snack med Anna Nydahl, som är metodikansvarig för TNG:s fördomsfria rekryteringsprocess om Tengai för att få lite svar.

Men låt oss backa bandet lite. Idén om Tengai föddes faktiskt hos TNG redan 2018. Målet var att skjuta det subjektiva tyckandet om sökande under en anställningsintervju längre fram i rekryteringsprocessen. Allt för att låta kompetens och fakta tala framför magkänsla och fördomar.

Sedan dess har produkten genomgått en stadig utveckling framåt och avknoppats i bolaget Tengai AB. Idag är den forna fysiska roboten uttjänt till förmån för en digitaliserad avatar som kan jobba 24-timmar om dygnet, göra obegränsat antal intervjuer samtidigt, när och varsomhelst kandidaten önskar. Vinsten? Ett bredare urval som bäddar för ökad mångfald, en mer inkluderande rekrytering, nöjdare kandidater och bättre matchningar.

Anna Nydahl, TNG.
Anna Nydahl, ansvarig för TNG:s
fördomsfria rekryteringsmetodik.

Har Tengai fortsatt utvecklas i linje med TNG:s vision?
– Absolut! Visionen finns kvar och produkten har verkligen utvecklats över tid. Grundtanken med det fördomsfria perspektivet är fortfarande central. Vi kan konstatera att vi var tidiga med att börja ta fram en sådan här produkt. Men resan från en fysisk robot till en avatar har bjudit på många värdefulla insikter utifrån att skapa en väldigt bra kandidatnöjdhet, något som gynnar våra kunders arbetsgivarvarumärken.

– Sedan har effektivitetsperspektivet tillkommit då kandidater bokar in egna intervjuer och får återkoppling av Tengai i realtid. Därmed kan vi ersätta telefonavstämningen vilket snabbar på våra kunders rekryteringar.

Gamifierad intervjuupplevelse

Hur skulle du beskriva Tengai idag?
– Idag är Tengai ett screeningverktyg med AI-funktionalitet i form av en avatar som erbjuder alla kandidater en engagerande, flexibel, rolig och gamifierad intervjuupplevelse. Här får jobbsökare själva välja hur de vill kommunicera i sin intervju och får också alltid återkoppling efter. Hur vanligt är det i andra intervjusammanhang?

Så konkret, vad gör Tengai?
– Tengai samlar in data om kandidatens kompetens och personlighet tidigt i processen, som ett komplement till den sökandes CV. Det sker genom en blindintervju där Tengai enbart lyssnar på vad kandidaten säger, utan att se personen. Därmed blir alla kandidater likvärdigt behandlade i urvalet, vilket eliminerar fördomar och bidrar till en mer rättvis process.

Hur är Tengai-data mer objektiv än en vanlig jobbintervju?
– Alla intervjuer sker strukturerat och kompetensbaserat. Samtliga sökande får likadana frågor och Tengai blir inte påverkad av röst, bild, lukt eller hur kandidaten ser ut, till exempel kläder eller smink. Det gör att vi får mer fakta, och flyttar subjektiviteten ett steg längre fram i processen.  

Finns det andra fördelar?
– Ja högre kvalitet. Vi upplever att fler och fler branschkollegor gör rätt med screeningtester tidigt i processen – något som vi lanserade redan 2014. Men det gör också att vi ser en ökad testtrötthet och lägre avslutningsfrekvens hos sökande. Med Tengai ändrar vi detta eftersom det är ett nytt sätt att göra tester, i interaktiv dialog med avataren.

– Sedan öppnar ju också detta upp för ett bredare urval av kandidater. När fler kan testas tidigt får fler också en rättvis chans att komma fram i rekryteringen. Det i sin tur främjar mångfald och inkludering. Genom att endast fokusera på kompetensdata ökar vi möjligheten att fatta välgrundade beslut och inkludera kandidater med olika bakgrunder som annars kanske tidigare blivit bortvalda på grund av förutfattade meningar och fördomar.

Tengai aktiverar rätt kandidater för våra kunder och möter den testtrötthet vi ser.

– Anna Nydahl, ansvarig för TNG:s fördomsfria rekryteringsmetodik

Alla sökande får en intervju

En Tengai-intervju kan göras på dator, padda eller via mobilen.

Och varför ska en kandidat genomföra en intervju? Vad är värdet för dem?   
– Med en Tengaiintervju får alla en chans att visa upp sig utöver sitt CV. De hamnar inte i ett svart hål vilket tyvärr är vanligt i många rekryteringar. Med Tengai erbjuder vi alla sökande en intervju där de får möjlighet att berätta mer om sig själva och just komplettera sitt CV. Det skapar ett mer faktabaserat underlag som rekryterare behöver för att kunna ta dem vidare i processen. Mer rättvist helt enkelt.

– Dessutom har de möjlighet att ta med sig sitt testresultat till andra processer vilket gör att de inte behöver göra dessa tester igen hos andra arbetsgivare.

Används Tengai alltid i TNG:s rekryteringsprocesser?
– Alla som skickar in en spontanansökan till oss får erbjudande om att göra en Tengai-intervju. Våra kunder får välja om det ska ingå i processen. Då givetvis utan extra kostnad. Många är nyfikna, vill ligga i framkant och inkluderar därför möjligheten som ett sätt att bygga sitt arbetsgivarevarumärke och attrahera mer nyfikna, teknikintresserade och förändringsbenägna sökande.

Hur används Tengai konkret i den fördomsfria rekryteringsprocessen?
– TNG använder Tengai som ett screeningverktyg tidigt i processen. I det första urvalet. Alla kandidater får göra en intervju och möjlighet att komplettera sin ansökan med mer kompetens- och personlighetsdata som kan vara viktigt för rollen.  

Medarbetare snabbare på plats med bättre beslutsunderlag

Som kund till TNG – hur gynnas man av att inkludera Tengai i sin rekrytering?
– Först och främst får man en snabbare och smidigare fördomsfri rekrytering vilket leder till att nya medarbetare fyller tomma stolar fortare. Snabbheten ligger i att beställande chef får ett faktabaserat och validerat beslutsunderlag av matchade kandidater. Testet gör också att färre sökande ghostar vilket gör att fler kvalificerade kandidater är kvar i rekryteringens slutskede.

– Ett annat mervärde är minskad risk för diskriminering då alla sökande blir bedömda på samma grunder, med bevisbar data. Slutligen stärker detta arbetsgivares employer brand då vi har en hög kandidatnöjdhet eftersom alla kandidater får en intervju och sedan direkt feedback på resultatet.

Hur fungerar Tengais AI och kan jag känna mig trygg i att den följer EU:s nya standard?
– Tengai använder AI för taligenkänning. Kort sagt – AI:n hjälper oss att förstå att kandidaten talar i sin intervju. AI gör ingen egen bedömning eller tar några rekryteringsbeslut, utan det gör våra rekryterare. Det innebär att Tengai faller innanför ramen av godkända AI-verktyg enligt EU:s nya AI Act, vilket inte är fallet för andra liknande verktyg i Sverige idag.

Hur upplever kandidater en Tengaiintervju?
– Vi får överlag väldigt positiv respons. Många tycker att det är spännande och över förväntan. Flera kandidater anser att det är ett roligt sätt att genomföra personlighetstest på och återkopplar att de uppskattar feedbacken i slutet av intervjun och känner igen sig. De får ju själva välja när och hur de ska genomföra intervjun vilket är mycket uppskattat. Idag genomför 70 % av alla inbjudna kandidater sina intervjuer inom fyra dagar.

Nästa steg?

Vill du veta mer om Tengai? Och hur TNG kan hjälpa till med din nästa rekrytering? Klicka dig vidare och upptäck hur vi kan hjälpa till!

Jag vill veta mer!

Rekommenderat för dig