TNG
Så här hanterar TNG dina personuppgifter, läs mera i vår Integritetspolicy.

Integritetspolicy

Så hanterar TNG och Ada Digital dina personuppgifter

TNG och dotterbolaget Ada Digital respekterar din personliga integritet och vi vill att du ska känna dig trygg med hur dina personuppgifter behandlas hos oss. Nedan hittar du vår integritetspolicy samt information om vilka uppgifter om dig som TNG och Ada Digital behandlar, för vilka ändamål, den rättsliga grunden för behandlingen, hur länge uppgifterna sparas samt dina rättigheter.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH DATASKYDDSOMBUD

TNG Group AB (556648-2781, Box 637, 101 32 Stockholm) samt dotterbolag Ada Digital AB (559161-8227) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Dataskyddsombud för TNG samt Ada Digital är Anna Idrestam. Har du några frågor rörande behandling av dina personuppgifter vänligen maila till personuppgifter@tng.se.

VEMS UPPGIFTER BEHANDLAR VI?

TNG (och dess produktvarumärken TNG Tech, TNG Lead, TNG IT Digital, TNG Evolve och TNG Interim) och Ada Digital (och dess produktvarumärke Diversity4Tech) hanterar personuppgifter för olika intressenter. Följande intressenter berörs hos oss:

  • Kandidater (kapitel 1) – Personer som vi är i kontakt med rörande jobb hos oss eller hos våra kunder. I denna grupp ingår de som aktivt sökt en tjänst, de som registrerat sig i vår medlemsdatabas utan att ha sökt en tjänst, de som besökt vår hemsida och tittat på jobb och de som är potentiella kandidater som vi hittat genom uppsökande aktiviteter (search).
  • Anställda (kapitel 2) – Personer som är anställda eller som varit anställda i vår konsultverksamhet och på våra kontor.
  • Leverantörer (kapitel 3) – Kontaktpersoner på företag som vi köper tjänster och produkter av.
  • Kunder (kapitel 4) – Kontaktpersoner på företag som köper våra tjänster och produkter.
  • Potentiella kunder (kapitel 4) – Kontaktpersoner på företag som vi bearbetar i marknadsföringssyfte.
  • Övriga intressenter (kapitel 5) – Personer vilka inte tillhör någon av kategorierna ovan men som vi har kontakt med av olika anledningar. Dessa kan vara referenspersoner för en kandidat, nödkontakt för en anställd (nära anhörig) eller personer som vi har kontakt med i olika forum som tex säljare från andra företag där vi inte är kund, personer i yrkesnätverk, mediakontakter osv.

HUR ANVÄNDER VI OCH SKYDDAR PERSONUPPGIFTER?

Beroende på vilken intressentgrupp det gäller så behandlar vi olika slags personuppgifter under olika lång tid och med olika anledningar. Se under varje kapitel hur vi gör det här.

1. Kandidater

1. VAD ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER TILL?

2. VILKA PERSONUPPGIFTER KAN VI KOMMA ATT SAMLA IN?

* Vi avråder dig från att delge oss känsliga personuppgifter gällande etniskt ursprung; politiska åsikter; religiös eller filosofisk övertygelse; medlemskap i fackförening, uppgifter om hälsa samt uppgifter om könstillhörighet. Vi förbehåller oss därför rätten att utan ditt medgivande radera alla uppgifter ovan, liksom personuppgifter rörande andra än dig själv.

3. HUR HAR VI SAMLAT IN DINA PERSONUPPGIFTER?

4. MED VEM DELAR VI INFORMATIONEN?

Vi arbetar med rekrytering och bemanning vilket innebär att vi delar dina uppgifter med våra kunder vid tillsättningar av konsultuppdrag eller jobb. Du kommer alltid informeras innan vi delar information rörande dig som person.

Vi delar dina personuppgifter med tredjepartsleverantörer som vi anlitar för att utföra tjänster för vår räkning (som tekniska, administrativa, marknadsrelaterade eller andra tjänster) när så krävs för de syften som nämns ovan. Dessa tredjepartsleverantörer får inte använda dina personuppgifter för sina egna syften vilket vi har reglerat i avtal med dessa leverantörer.

Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut när så krävs enligt lag såsom exempelvis Diskrimineringslagstiftningen eller till dataskyddsmyndighet.

5. VILKA RÄTTIGHETER HAR DU?

Radering av personuppgifter
Om du har registrerat din profil som medlem i ”Talent Network”, antingen när du sökt ett jobb genom oss eller om du registrerat dig för att kunna vara sökbar för våra rekryterare, så kan du när som helst avsluta ditt medlemskap genom att själv radera din profil hos oss. Detta gör du genom att logga in på din profil alternativt kontakta oss och begära att vi raderar din profil och personuppgifter som vi samlat in om dig. När din profil raderas försvinner den helt samt all information om dig i våra system.

Om du inte är medlem i ”Talent Network”, eller osäker på vilka uppgifter vi har om dig, kan du alltid kontakta oss och begära att vi raderar din profil och personuppgifter som vi samlat in om dig. Se kontaktuppgifter längre ner.

Observera att det finns ett undantag till komplett radering; om du varit aktiv i en rekryteringsprocess genom oss så behöver vi spara dina ansökningshandlingar i 24 månader efter avslutad rekryteringsprocess med hänvisning till Diskrimineringslagstiftningen. Om du raderar din profil inom 24 månader, efter genomförd rekryteringsprocess, sparas dina handlingar anonymiserade och dolda och kan bara tas fram av Dataskyddsombud på TNG/Ada Digital. När 24 månader passerats raderas dina uppgifter automatiskt.

Rätt att göra invändning
Du har rätt att invända mot att vi använder dina personuppgifter, till exempel kan du på din profil under Mina sidor välja att inte vilja ha matchmail eller nyhetsbrev från oss.

Rättelse av personuppgifter
Du har rätt att begära att vi korrigerar eller raderar uppgifter som är felaktiga eller ofullständiga. Du kan snabbt göra detta själv genom att logga in på din profil i ”Talent Network”, och korrigera samt radera dina egna uppgifter.

Tillgång till dina personuppgifter – registerutdrag
Du har rätt att få tillgång till de kategorier av personuppgifter vi bearbetar som gäller dig, via ett registerutdrag. Registerutdrag är kostnadsfritt vid ett tillfälle om året, önskar du ett Registerutdrag fler gånger under ett och samma år tar vi ut en administrativ avgift på 395 kr per tillfälle.

6. HUR LÄNGE BEHÅLLER VI INFORMATIONEN?

Du äger själv de uppgifter som finns registrerade på din profil och kan själv välja att radera delar av informationen eller hela ditt konto.

Har du som medlem inte loggat in eller uppdaterat ditt konto under en tre (3) årsperiod kommer ditt konto automatiskt raderas. Vi kommer att påminna dig kort innan dessa tre (3) år har passerat så du får chansen att uppdatera ditt konto ifall du önskar finnas kvar som medlem i vårt ”Talent Network”.

Är du inte medlem i ”Talent Network” sparar vi dina personuppgifter i max ett (1) år i taget. Vi kommer att påminna dig kort innan detta år har passerat så du får chansen att välja att bli medlem i vårt ”Talent Network”. Du kan när som helst kontakta oss och begära att vi raderar dina uppgifter. Se kontaktuppgifter längre ner.

Om du kontaktar oss och önskar att dina uppgifter raderas gör vi det om vi inte lagligen är skyldiga att behålla informationen. Se undantag som beskrivs i punkt 5 ovan.

Vi förbehåller oss rätten att radera användarkonton om vi ser att kontot missbrukas på något sätt. Det kan handla om att kontot är skapat för andra ändamål än att söka arbete och att ingå i vårt yrkesnätverk, eller om registrerad på något sätt framställt hot mot vår personal eller på annat sätt uppfört sig otillbörligt.

 

2. Anställda

1. VAD ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER TILL?

När du blir anställd på Ada Digital eller TNG ingår du ett avtal med oss som arbetsgivare. I detta förhållande krävs att vi som arbetsgivare behandlar en större mängd personuppgifter då vi måste uppfylla ett större antal lagstiftningar som arbetsgivare i Sverige har krav på sig att följa. Exempel på dessa kan vara arbetsmiljölagstiftning, diskrimineringslagstiftning, lag om sjuklön, semesterlagen, skattelagstiftning mfl.

2. VILKA PERSONUPPGIFTER KAN VI KOMMA ATT BEHANDLA?

Observera att listan ovan inte är uttömmande och andra uppgifter kan komma att behandlas.

3. HUR HAR VI SAMLAT IN DINA PERSONUPPGIFTER?

4. MED VEM DELAR VI INFORMATIONEN?

Är du anställd som konsult så delar vi med oss av vissa personuppgifter till våra kunder för att de ska kunna tilldela dig behörigheter i kundens IT-system, få tillkomst till kundens lokaler, för att kunden ska kunna utföra eventuella säkerhetskontroller på dig och annat som följer i och med uppdraget. Kunden i sin tur delar med sig av information till oss rörande din prestation på uppdraget du arbetar på.

Är du anställd på något av våra lokalkontor kan dina kontaktuppgifter komma att delas till konsulter, kunder, kandidater, leverantörer och andra intressenter vilka har beröringspunkter med den tjänst som du har på TNG/Ada Digital.

Vi delar dina personuppgifter med tredjepartsleverantörer som vi anlitar för att utföra tjänster för vår räkning (som tekniska, administrativa, marknadsrelaterade eller andra tjänster) när så krävs för de syftet att kunna hantera din anställning. Dessa tredjepartsleverantörer får inte använda dina personuppgifter för sina egna syften vilket vi har reglerat i avtal med dessa leverantörer.

Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut när så krävs enligt lag.

5. VILKA RÄTTIGHETER HAR DU?

Rättelse och radering av personuppgifter
Du har rätt att begära att vi korrigerar eller raderar uppgifter som är felaktiga eller ofullständiga. Det kan t. o. m ses som en skyldighet att du meddelar oss om dina uppgifter skulle vara felaktiga då vi annars kan få svårigheter att betala ut lön, få kontakt med dig rörande din anställning och liknande.

Du har däremot ingen rätt att bli raderad under anställningens gång och inte heller inom sju (7) år efter att din anställning avslutades. Detta med hänvisning till svensk lagstiftning (bokföringslagen, företrädesrätt enligt LAS osv). När du avslutar din anställning hos oss kommer de personuppgifter som inte längre behövs att raderas, övriga sparas och raderas per automatik när sju (7) år passerats.

Tillgång till dina personuppgifter – registerutdrag
Du har rätt att få tillgång till de kategorier av personuppgifter vi bearbetar som gäller dig – via ett registerutdrag. Registerutdrag är kostnadsfritt vid ett tillfälle om året, önskar du ett Registerutdrag fler gånger under ett och samma år tar vi ut en administrativ avgift på 395 kr per tillfälle.

6. HUR LÄNGE BEHÅLLER VI INFORMATIONEN?

Så länge du är anställd hos oss så kommer vi att hantera dina personuppgifter. När din anställning avslutas kommer en stor del av dina personuppgifter att raderas automatiskt. Vi kommer dock att behöva spara vissa uppgifter längre då det krävs enligt svensk lagstiftning. Dina uppgifter sparas som längst i sju (7) år efter avslutad anställning.

 

3. Leverantörer

1. VAD ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER TILL?

De personuppgifter vi behandlar rörande våra leverantörer är de som vi behöver ha för att vi ska kunna upprätthålla vår yrkesmässiga relation. Det kan gälla personuppgifter rörande kundansvariga, supportfunktioner, servicepersonal, ekonomiavdelning eller andra nyckelpersoner.

2. VILKA PERSONUPPGIFTER KAN VI KOMMA ATT SAMLA IN?

3. HUR HAR VI SAMLAT IN DESSA PERSONUPPGIFTER?

4. MED VEM DELAR VI INFORMATIONEN?

Dina personuppgifter används inom vår organisation för att vi ska kunna upprätthålla vår affärsmässiga relation med er som leverantörer.

Om någon extern part skulle be om eventuell rekommendation om företag inom ditt företags bransch så kan vi komma att dela med oss av kontaktuppgifter.

5. VILKA RÄTTIGHETER HAR DU?

Rättelse och radering av personuppgifter
Du har rätt att begära att vi korrigerar eller raderar uppgifter som är felaktiga eller ofullständiga. Om du har bytt tjänst på företaget eller inte längre arbetar kvar och om vi har fått ny kontaktperson så ser vi med fördel att även denna information kommer oss tillhanda.

Tillgång till dina personuppgifter – registerutdrag
Du har rätt att få tillgång till de kategorier av personuppgifter vi bearbetar som gäller dig – via ett registerutdrag. Registerutdrag är kostnadsfritt vid ett tillfälle om året, önskar du ett Registerutdrag fler gånger under ett och samma år tar vi ut en administrativ avgift på 395 kr per tillfälle.

6. HUR LÄNGE BEHÅLLER VI INFORMATIONEN?

Så länge du är en viktig person för oss i och med vår yrkesmässiga relation så kommer vi att spara dina uppgifter. Om det kommer till vår kännedom att dina arbetsuppgifter hos ditt företag ändras eller att du bytt arbetsgivare kommer uppgiften raderas.

 

4. Kunder och potentiella kunder

1. VAD ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER TILL?

Kund: Om du arbetar hos någon av våra kundföretag, som beställare eller som kontaktperson tex som medarbetare på en ekonomiavdelning, behandlar vi vissa personuppgifter för att kunna upprätthålla vår yrkesmässiga relation, samt leva upp till svensk lagstiftning t.ex. bokföringslagen och skattelagstiftning.

Potentiella kunder: För att kunna erbjuda våra tjänster till företag som inte känner till oss samlar vi in kontaktuppgifter till nyckelpersoner på företag som vi vill kunna kontakta och bearbeta i marknadsföringssyfte.

2. VILKA PERSONUPPGIFTER KAN VI KOMMA ATT SAMLA IN?

De personuppgifter vi kan komma att behandla rörande dig;

3. HUR HAR VI SAMLAT IN DESSA PERSONUPPGIFTER?

4. MED VEM DELAR VI INFORMATIONEN?

Dina personuppgifter används inom vår egen organisation för att vi ska kunna upprätthålla eller få förutsättningar för att skapa en affärsmässig relation. Vi kan även komma att dela med oss av informationen inom koncernen Key People Group.

Vi delar dina personuppgifter med tredjepartsleverantörer som vi anlitar för att utföra tjänster för vår räkning (som tekniska, administrativa, marknadsrelaterade eller andra tjänster) när så krävs för de syftet att kunna hantera vårt samarbete eller för att vi ska kunna bearbeta dig som är en potentiell kund. Dessa tredjepartsleverantörer får inte använda dina personuppgifter för sina egna syften vilket vi har reglerat i avtal med dessa leverantörer.

5. VILKA RÄTTIGHETER HAR DU?

Rättelse och radering av personuppgifter
Kund: Du har rätt att begära att vi korrigerar eller raderar uppgifter som är felaktiga eller ofullständiga. Om du har bytt tjänst på företaget eller inte arbetar kvar och om vi har fått ny kontaktperson så ser vi med fördel att denna information kommer oss tillhanda.
Som beställande kontakt kan vi inte radera dina personuppgifter helt då din uppgift kan behöva sparas i fakturaunderlag och bokföring.

Potentiell kund: Om du inte vill finnas med i vårt CRM-system som potentiell kund kan du antingen meddela oss eller avregistrera dig för utskick och vidare kontakt. För att vi ska kunna undvika att kontakta dig efter din avregistrering måste vi ändå spara antingen ditt namn eller e-postadress i en så kallad spärrlista. Begär du att bli helt bortglömd så är risken stor att vi återigen hittar dina kontaktuppgifter och tar ny kontakt med dig.

Tillgång till dina personuppgifter – registerutdrag
Du har rätt att få tillgång till de kategorier av personuppgifter vi bearbetar som gäller dig – via ett registerutdrag. Registerutdrag är kostnadsfritt vid ett tillfälle om året, önskar du ett Registerutdrag fler gånger under ett och samma år tar vi ut en administrativ avgift på 395 kr per tillfälle.

6. HUR LÄNGE BEHÅLLER VI INFORMATIONEN?

Kund: Om du som representant för ett företag beställt en tjänst av oss, och ditt namn har varit den referens som använts för det aktuella uppdraget, så kommer vi spara dina personuppgifter i sju (7) år för att leva upp till bokföringslagen.

Kund och potentiell kund: Vi kommer löpande att uppdatera vår CRM-databas. Det innebär att vi löpande arbetar med att ha en uppdaterad och aktuell databas med aktuella och korrekta kontaktuppgifter. Detta kommer att ske genom kontakter med dig per telefon, e-post, sociala medier och i personliga möten men även genom omvärldsbevakning.

 

5. Övriga intressenter

1. VAD ANVÄNDER VI DINA PERSONUPPGIFTER TILL?

Under kategorin Övriga intressenter hamnar samtliga individer som inte ingår under någon av de andra kategorierna. Denna grupp kan bestå av referenser i ett anställningsförfarande, en kontakt i ett yrkesnätverk, branschkollega, säljare från andra företag m.fl. Det är därför svårt att beskriva och täcka in exakt vad vi använder uppgiften till i varje fall. Vi gör dock ett försök nedan med exempelgrupper som troligtvis inte är heltäckande.

2. VILKA PERSONUPPGIFTER KAN VI KOMMA ATT SAMLA IN?

De personuppgifter vi kan komma att behandla rörande dig:

3. HUR HAR VI SAMLAT IN DESSA PERSONUPPGIFTER?

4. MED VEM DELAR VI INFORMATIONEN?

Vi skiljer på personer som är i kontakt med oss i egenskap av privatperson och personer som är i kontakt med oss för ett företags vägnar. Personuppgifter i det första fallet är vi mer restriktiva med och delar i allmänhet inte dessa uppgifter med någon externt. När det gäller personuppgifter till yrkespersoner är vi inte lika restriktiva då delningar av kontakter inom yrkesnätverk främjar affärer och företagens tillväxt. Personuppgifter där du representerar ett företag anser vi inte heller är lika integritetskänsliga som personuppgifter rörande privatperson.
Vi använder tredjepartsleverantörer som vi anlitar för att utföra tjänster för vår räkning (som tekniska, administrativa, marknadsrelaterade eller andra tjänster) när så krävs för de syftet att vi ska kunna hantera kontakter med övriga intressenter. Dessa tredjepartsleverantörer får inte använda dina personuppgifter för sina egna syften vilket vi har reglerat i avtal med dessa leverantörer.

5. VILKA RÄTTIGHETER HAR DU?

Rättelse och radering av personuppgifter
Du kan ta kontakt med oss och begära att dina personuppgifter rättas eller raderas. Om vi inte har något syfte eller ändamål med att behålla din personuppgift kommer vi att radera dessa. I vissa fall kan vi komma att behålla uppgiften trots att du begär det vilka kan vara om du till exempel varit referens i en tillsättning vi kommer i det fallet luta oss på laglig grund berättigat intresse.

Tillgång till dina personuppgifter – registerutdrag
Du har rätt att få tillgång till de kategorier av personuppgifter vi bearbetar som gäller dig – via ett registerutdrag. Registerutdrag är kostnadsfritt vid ett tillfälle om året, önskar du ett Registerutdrag fler gånger under ett och samma år tar vi ut en administrativ avgift på 395 kr per tillfälle.

6. HUR LÄNGE BEHÅLLER VI INFORMATIONEN?

Referenser i ett anställningsförfarande
Referensens kontaktuppgifter kommer att sparas på enbart den kandidaten som fått jobbet. Vi sparar uppgiften samt referensprotokoll, tillsammans med kandidatens övriga handlingar i 24 månader pga av Diskrimineringslagstiftningens bestämmelser runt överklagande av tillsättningar.

Nödkontakter/närmast anhörig till anställda
Sparas så länge någon är anställd. Den anställde ansvarar för att informationen är korrekt och uppdaterad.

Personer som tar kontakt med oss på sociala medier, genom vår växel, hemsida, chatt och per mail
Sparas så länge uppgiften behövs för att möjliggöra och upprätthålla kommunikationen.

Samarbetspartners, kollegor i vår bransch, säljare och nyckelpersoner på andra företag, personer i yrkesnätverk, mediakontakter och liknande
Information sparas så länge som den kan ses ha ett syfte och ändamål.

 

6. Laglig grund

För att vi som företag ska kunna spara olika individers personuppgifter måste vi ha en laglig grund till detta. Har vi ingen laglig grund kan vi inte behandla dina personuppgifter. Det finns sex stycken lagliga grunder under GDPR och det är fyra som är aktuella för oss:

VILKEN LAGLIG GRUND BASERAR VI VÅR BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER PÅ?

Kandidater
Som medlem i vårt ”Talent Network” så baseras vår behandling på laglig grund Avtal.

Potentiella kandidater
När vi genomför uppsökande aktiviteter (search) och marknadsför lediga jobb och framtida jobböppningar till privatpersoner och behandlar personuppgifter för dessa personer lutar vi oss på berättigat intresse som laglig grund.

Anställda
Som anställd hos oss har du ett anställningsavtal skrivet oss emellan, laglig grund Avtal. När du senare avslutat din anställning så måste vi enligt svensk lag i sju (7) år ytterligare hantera en del av dina personuppgifter, då går vår behandling under laglig grund Rättslig förpliktelse.

Leverantörer och Kunder
I de fall då man köper in en vara eller tjänst så ingår man i ett avtalsförhållande, därför kan vi basera den behandling som görs mellan oss och annan part på laglig grund Avtal. Om avtalet löper ut för en kund måste vi enligt svensk lag ändå hantera viss information rörande den beställande parten i ytterligare sju (7) år efter utförandet av tjänsten under laglig grund Rättslig förpliktelse.

Potentiella kunder
När vi marknadsför oss till andra företag och behandlar personuppgifter för anställda hos dessa företag lutar vi oss på berättigat intresse som laglig grund.

Övriga intressegrupper
Den lagliga grunden för behandling av personuppgifter för denna grupp kan variera beroende på i vilket avseende som vår kontakt har uppkommit. I de flesta fall kommer vi att initialt använda berättigat intresse som laglig grund. Ser vi att individen vars personuppgift vi behandlar hamnar inom någon av de andra intressegrupperna kommer den lagliga grund som är applicerbar för den gruppen gälla.

 

7. Om cookies

Personuppgifter kan samlas in när du använder vår webbplats och då lagras informationen om din användning och vilka sidor som besöks. Det kan vara teknisk information om din enhet och internetuppkoppling såsom operativsystem, webbläsarversion, IP-adress, cookies och unika identifierare. Vid besök på vår webbplats kan olika tekniker användas för att känna igen dig och lära oss mer om dig för att kunna erbjuda en bättre och mer personifierad användarupplevelse. Detta kan ske direkt eller genom användning av teknik från tredje part. Detta kan vara användning av t.ex. cookies.

Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en textfil under en längre tid, men har ett utgångsdatum. Denna cookie syftar till att exempelvis tala om för dig vad som är nytt sedan senaste besöket. Den andra typen av cookie är en så kallad sessionscookie, som saknar utgångsdatum. Textfilen sparas temporärt så länge som du är inne och surfar på en sida, och hjälper exempelvis till med att hålla reda på vilket språk som du vill använda dig av. Så snart som webbläsaren stängs ner raderas också textfilen.

VARFÖR ANVÄNDER VI OSS AV COOKIES?

På tng.se och adadigital.se använder vi cookies för att exempelvis hålla reda på vilka jobb som du har sparat. Vi använder även cookies för att få fram webbstatistik. Denna statistik behöver vi för att vidareutveckla webbplatsen för att skapa en bättre användarupplevelse. Informationen är inte tillgänglig för andra parter än TNG Group AB och Ada Digital AB.

För att kunna använda våra webbplatser fullt ut måste du acceptera cookies, och det gör du genom din webbläsares inställningar eller nere i sidfoten på din dator eller mobiltelefon. Vill du inte acceptera cookies kan du stänga av cookies via din webbläsares säkerhetsinställningar. Detta innebär dock att webbplatsen inte kommer att fungera som avsett. Du kan läsa mer om cookies på Post- och Telestyrelsens hemsida:
http://pts.se/sv/bransch/regler/lagar/lag-om-elektronisk-kommunikation/kakor-cookies/

 

8. Våra kontaktuppgifter

Om du vill komma i kontakt med oss på TNG Group AB eller Ada Digital AB rörande dina personuppgifter kan du skicka ett e-post till personuppgifter@tng.se.

På samma adress kan du:

Vi tar även emot telefonsamtal på 08-219 200.

Vill du hellre komma i kontakt med oss per post så skicka dina synpunkter till:
TNG Group AB/Ada Digital AB, Box 637, 101 32 Stockholm.

 

9. Tillsynsmyndighet

Om du anser att TNG Group AB eller Ada Digital AB på något sätt brutit i vår hantering av dina personuppgifter kan du anmäla detta till Integritetsmyndigheten. De är tillsynsmyndighet över personuppgiftsbehandling och dataskydd.

KONTAKTUPPGIFTER
Telefon: 08-657 61 00
E-post: imy@imy.se

Integritetsskyddsmyndigheten
Box 8114
104 20 Stockholm

Se mer hos Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) om information om Dataskyddsförordningen – GDPR.