TNG
Rekrytera och hyr konsulter inom Life Science med TNG

Rekrytering av specialister och interimskonsulter inom Life Science

Rekrytera personal och interimskonsulter inom Life Science med TNG. Vi har lång erfarenhet av rekrytering inom Life Science och hittar rätt specialister för din verksamhet.

Hälsoinnovation: Rekrytera Life science-specialister

Inom Life Science och medtech finns stor möjlighet att göra skillnad och möta framtidens vårdbehov genom innovation och forskning. Sverige har idag en stark ställning internationellt genom flera innovationer inom både medtech och läkemedel, bland annat Losec, pacemakern och dialysmaskinen. För att fortsätta utvecklingen och lösa framtidens hälsoutmaningar, är rätt kompetens en förutsättning. Behöver du hjälp? Då finns vi här!

På TNG har vi lång erfarenhet av datadriven fördomsfri rekrytering och interim inom områden som biomedicin, bioteknik, medicinteknik och läkemedelsutveckling och -tillverkning. Vi samarbetar idag med Life Science-bolag i hela landet, inom storskalig produktion såväl som innovativa start-ups, och har därmed god inblick i aktuella regelverk för GMP (Good Manufacturing Practice). Tillsammans med er bidrar vi till utvecklingen genom att se till att ni får rätt kompetens för er verksamhet.

Kom igång direkt!

Vi rekryterar just nu

Varför välja TNG för rekrytering inom Life Science?

 • Kvalitets- och framtidssäkrade medarbetare och interimskonsulter inom Life Science med rätt kompetens och potential för att göra ett riktigt bra jobb.
 • Snabba, datadrivna och kostnadseffektiva tillsättningar som ger mer tid över till annat.
 • Ökad mångfald i teamet – vi bedömer enbart faktorer som påverkar arbetsprestationen och bortser från förutfattade meningar och fördomar, vilket bidrar till ett mer diversifierat urval.
 • Digital talent attraction där vi marknadsför ert employer brand och lyfter fram det högre syftet med just er teknik, vilket attraherar rätt specialister inom Life Science.
 • Löpande stöttning i utmana era kravprofiler för att säkerställa en hållbar kompetensförsörjning i en snabbföränderlig omvärld.
Datadriven och fördomsfri rekrytering ger resultat vid rekrytering inom Life Science

Datadrivet och fördomsfritt – för det ger resultat

Att vi arbetar kompetensbaserat och fördomsfritt innebär att vi alltid sätter fakta och mätbar kompetens framför ”magkänsla” och subjektiva tolkningar. Och bortser från faktorer som namn, ålder, kön, lärosäte och ursprung. I stället är det våra sökandes kompetens och arbetspotential som står i fokus. Resultatet blir att den mest lämpade personen får jobbet.

Det är inte bara sunt förnuft, utan också lönsamt. Våra tillsättningar bidrar varje dag till bättre affärer, mångfald, högre innovationstakt samt färre felrekryteringar hos våra kunder. Vår inkluderande talent marketing ger dig dessutom en bredare och mer diversifierad talangpool och rätt räckvidd. Vilket också gör att vi kan tillsätta rekryteringar och interimsuppdrag snabbare.

TNG erbjuder rekrytering och insiktsdriven search inom Life Science

Rekrytering eller search?

TNG tar alltid ett helhetsansvar för din rekrytering. Här ingår alltid en kompetensanalys, inkluderande talent marketing, digital annonsering, social spridning med hög räckvidd, sökningar i vårt Talent Network, samt fördjupad bakgrundskontroll, tester, referenstagning och garanti.

Vid kompetensbrist rekommenderar vi vår searchtjänst TNG Insight Search™. Här arbetar våra researcher med avancerade söklicenser och moderna verktyg för att samla och analysera kvalitativ och kvantitativ talangdata. Insikterna från searcharbetet används i nära samarbete med våra uppdragsgivare för att finkalibrera och optimera kandidatpitchen, sökord, kravprofil och sökvägar.

Oavsett val av rekryteringstjänst får våra uppdragsgivare en modern och effektiv helhetslösning, där TNG hittar de bäst matchade kandidaterna. Med vår searchtjänst bidrar vi dessutom med värdefulla insikter till er talangstrategi och stärker ert employer brand framåt.

Datadriven rekrytering inom Life Science med TNG

Dina kandidater = våra kunder

Visste du att 94 % tycker det är ”enkelt” eller ”mycket enkelt” att söka jobb via TNG? Ja, när du anlitar oss kan du känna dig trygg att dina framtida medarbetare blir bemötta som kunder. Kunder som förtjänar ett gott bemötande och alltid ska mötas av en positiv och rättvis kandidatupplevelse.

Med vår egenutvecklade digitala lösning ”Följ din ansökan” kan jobbsökare logga in och följa sina jobbansökningar i realtid genom varje steg i rekryteringsprocessen. Både på mobilen och desktop. Det ger en transparent insyn i hela rekryteringen, speglar rekryterarnas arbete och ger ett positivt avtryck på ditt företags employer brand.

Oavsett om det handlar om rekrytering eller flexibla konsultlösningar arbetar vi enligt en kompetensbaserad och vetenskaplig rekryteringsmetodik, med de urvalsmetoder som har högst validitet i att bedöma framtida arbetsprestation – kombinerat med en transparent och rättvis kandidathantering.

– Eva Ärlebo, regionchef TNG
Rekrytera specialister och interimskonsulter inom Life Science

Hur kan vi hjälpa dig?

Vill du veta mer om hur vi på TNG kan hjälpa din organisation att rekrytera specialister och interimskonsulter inom Life Science? Lämna dina uppgifter i formuläret så hör vi strax av oss!

Exempel på roller inom Life Science vi kan rekrytera

 • Analytical Chemist R&D
 • Analytical Chemist Q
 • Analytisk kemist
 • Apotekare
 • Bioanalytiker
 • Bioinformatiker
 • Biokemist
 • Biomedicinsk analytiker
 • Biostatistiker
 • Cellbiolog
 • Epidemiolog
 • Fabrikschef
 • Farmaceut
 • Farmakokinetiker
 • Forskare
 • Forskningschef
 • Forskningsingenjör
 • Immunolog
 • Klinisk prövningsledare
 • Kvalitetschef
 • Laboratorieassistent
 • Laboratoriechef
 • Laboratorieingenjör
 • Läkemedelsutvecklare
 • Materialkemist
 • Mikrobiolog
 • Molekylärbiolog
 • Organisk kemist
 • Processingenjör
 • Processtekniker
 • Produktutvecklare
 • Projektledare inom prekliniska och kliniska studier
 • QA Regulatory Affairs Specialist
 • QA Specialist
 • Receptarie
 • Risk Manager
 • Specialister inom DMPK
 • Specialister inom Medical Affairs
 • Specialister inom Pharmacovigilance (PV)
 • Specialister inom Quality Assurance (QA)
 • Specialister inom Regulatory Affairs (RA)
 • Toxikolog
 • Utvecklingsingenjör
 • Valideringsingenjör

Success stories från TNG

Visa alla