TNG
Fördomsfria trendspaningar inom HR och rekrytering - TNG

Hetaste trenderna inom HR och rekrytering 2016 och framåt

Fördomsfria trendspaningar från TNG – år för år

Utvecklingen inom fördomsfri rekrytering pågår ständigt och innovationer inom AI, HR-tech och automation utmanar och skapar nya förutsättningar. Både för arbetsgivare och jobbsökare. Vilka trender ser vi just nu som kommer påverka hur vi arbetar med rekrytering och bemanning – idag och imorgon?

Genom åren har TNG byggt upp en stor kunskap inom området fördomsfri rekrytering. Vi läser mängder av artiklar, rapporter och lyssnar på podcasts, ted-talks, besöker events och engagerar oss i vetenskaplig research. Under våra årliga trendspaningsevent presenterar vi de enligt oss mest intressanta, spektakulära och inspirerande trenderna inom HR, rekrytering, bemanning, ledarskap, mångfald, inkludering och Future of Work. Häng med!

Har du förslag på ämnen du tycker vi bör lyfta i vår nästa trendspaning? Tveka inte att kontakta oss!

Jobb- och rekryteringstrender 2024 - trendspaning från TNG och Ada Digital

Jobb- och rekryteringstrender 2024

Work-life Blend – omtag för hybridarbetet
Efter åratal av distans- och hybridarbete pratar experterna nu om ett ”work relationship reset” eller en re-balance av arbetsmarknaden. Det klassiska slagordet work-life balance blivit ersatt av det mycket modernare work-life blend.

Social diversity på frammarsch

Rapport efter rapport visar att företag med bred mångfald både levererar en högre vinstmarginal, är mer innovativa och har starkare kundrelationer än sina konkurrenter. Samtidigt växer sprickorna mellan forskning och verklighet.

Skills-based rekrytering tar fart
I takt med att kompetensbristen sprider sig till allt fler yrken talar också forskning för ett nytt perspektiv inom rekrytering. Det är dags att gå över till skills-based hiring!

Mental (o)hälsa – chefernas nya jobb
Aldrig tidigare har så många varit sjukskrivna på grund av stressrelaterade orsaker som nu i Sverige. Men vad är chefens ansvar – egentligen?

Deepfakes – det nya rekryteringshotet

Deepfakes videos, voice cloning och AI hyperrealism. Den nya AI-tekniken är numera så träffsäker – och enkel att använda – att den nästlar sig in i allt fler delar av samhället. Inklusive rekrytering.

Gröna jobb – för en exklusiv klubb

I takt med klimatomställningen och ett ökat fokus på hållbara affärsmodeller blir gröna färdigheter, eller så kallade green skills, allt viktigare. Men hänger svensk industri verkligen med?

Generationstyper – sanning eller myt?

Vad skiljer generation Z från tidigare generationer? Nya röster hävdar att allt generationssnack är en myt och att det helt enkelt är något annat som ligger bakom

Tiktok goes #Worktok

Tiktok – mycket mer än en trendig lekplats. Idag har den kinesiskt ägda plattformen vuxit till att bli den globala arbetsmarknadens främsta trendsetter och en mäktig påverkare.

Omedveten AI-bias flyter upp till ytan

Rekrytering med hjälp av AI blir allt vanligare – samtidigt ökar även antalet rättsfall om AI-bias och diskriminering.

Från år till år genomför vi på TNG trendspaningar inom rekrytering och HR.

Fördomsfria rekryteringstrender 2022/2023

Resilience – nyckeln till ett inkluderande ledarskap
För att bygga framtidens lönsamma och innovativa organisationer krävs uthålliga, inkluderande ledare.

Internal Talent Market Places – extern fördomsfri process blir intern
Nu satsar allt fler organisationer världen över på öppna talangplattformar där interna tjänster delas, transparent för alla att söka.

Hudfärgsdiskriminering – våga prata hudfärg
Nu varnar experterna om att hudfärgsdiskriminering och rasism på jobbet blir allt vanligare. Så det är hög tid att våga lyfta frågan.

The Great Revelation – kandidater vet sitt eget värde
Att kandidaten är kund vet vi sedan länge. Men nu är det dags att ta nästa steg, då maktbalansen på arbetsmarknaden har skiftat.

Generational Diversity – Från Gen Z till Old Spice-revolt
Fördomarna flödar när anställda från olika generationer ska samarbeta. Samtidigt visar forskning tydligt att åldersmångfald är vägen framåt.

Diversity Branding – talanger kräver synlig mångfald
Från bildval i platsannonser och val av emojis till hur fördomsfri rekryteringsprocessen egentligen är. Dagens jobbsökare ställer krav.

Kulturell mångfald – Lost in Translation
Att förstå och acceptera olikheter är idag ofta affärskritiskt. Men i praktiken är det inte alltid så enkelt.

Metaverse – den virtuella arbetsplatsen
Metaverse är årets hajp. Ett nytt ekosystem av virtuella världar där vi alla blir avatarer. Privat – men också på jobbet.

Fördomsfria trendspaningar från TNG: Rekryteringstrender 2021

Fördomsfria rekryteringstrender 2021

Lookism – när chefer tar rekryteringsbeslut på utseende
I takt med att remote rekrytering ökar och anställningsintervjuer blir digitala visar nya studier att allt fler kandidater väljs bort på sitt utseende.

Klass – den glömda dimensionen av mångfald
Ny research visar att klassdiskriminering, eller diskriminering av socioekonomisk bakgrund som det också kallas, sker dagligen.

Bias Interrupter – framtidens inkluderande ledare
Framtidens ledare ser mångfald och jämställdhet som en självklarhet och pratar gärna om sustainable inclusion, eller hållbar inkludering. Både mot personal och kund.

Datadriven rekrytering: Från data till insikt
Datadriven rekrytering hjälper oss ta bättre anställningsbeslut och skapa extraordinära kandidatupplevelser.

Hej då remote work – säg hej till “distributed” work
Företag filar på sina strategier och de skiftar. Men en sak är säker. Inget kommer bli som förr.

Diversity är business – mångfald som affärsstrategi
Ägandeskapet av mångfaldsfrågan skiftar från HR till ledningen. Varför? För att mångfald helt enkelt är lönsamt.

Open CSR Hiring – en hjärtefråga
Framgångssaga på många håll i USA – och kanske snart på väg till Sverige?

Supplier Diversity
Pris, kvalitet, miljö – och mångfald. Ja, nu klättrar även mångfald upp på många av inköpsavdelningarnas kravlistor.

Superjobs = future fit
Nu uppstår nya yrken i den digitala transformationen och digitaliseringens svallvågor.

Fördomsfria trendspaningar från TNG: Rekryteringstrender 2019/2020

Fördomsfria rekryteringstrender 2019/2020

Autentiskt employer brand – slutspelat för galleriet
Jobbsökare ifrågasätter företagens vackra värderingar och storslagna CSR-visioner. Och kräver en inblick bakom kulisserna.

HR-Tech goes Diversity Disrupt – explosion av D&I-mjukvaror
När allt fler arbetsgivare ser mångfald som en överlevnadsfaktor ökar efterfrågan på digitala verktyg för att fatta objektiva beslut vid rekrytering.

Polymath recruiters – multipotentials utmanar kollegorna
Möt multibegåvningarna som utmanar de klassiska rekryterings­specialisterna!

Soft skills – dolda kompetenser allt viktigare
Vad alla vill ha men ingen vet hur man ska hitta, enligt en rapport från LinkedIn.

Smarta röster – automatiserar jobbsök och kandidatupplevelse
Det sker i dialog, det är skärmlöst – och framförallt är det mer objektivt och fördomsfritt än video.

Conversational recruiting – där människan möter AI
Hur ska man använda sig av de nya verktygen, och var går gränsen mellan yrkes- och privatliv när vi är tillgängliga dygnet runt?

Kognitiv mångfald – chefer rekryterar nej-sägare
Hög tid för chefer att våga ”obekväma” nej-sägare som som rör om i grytan och kommer med nya idéer.

Intervjun ifrågasätts – fakta framför magkänsla
Allt fler ifrågasätter den traditionella jobbintervjun. Fram växer nya metoder och innovationer – redo att förändra intervjun i grunden.

Fördomsfria trendspaningar från TNG: Rekryteringstrender 2018

Fördomsfria rekryteringstrender 2018

Den klassiska arbetsbeskrivningen utmanas
Nu behöver företag lägga större vikt vid kandidaters potential och hitta de personer som snabbt kan lära nytt och tänka olika.

Transparens, insyn och delaktighet
Dags att skapa en transparent kandidatupplevelse där alla inblandade känner sig delaktiga och engagerade.

Diskriminerande marknadsföring och filterbubblor
Har du tänkt på att rekryteringsmarknadsföring i sociala medier också kan vara en grogrund för diskriminering vid rekrytering?

Neurodiversity och neurologisk mångfald
Rekrytera människor som naturligt tänker annorlunda, ifrågasätter status quo och löser problem på nya sätt.

Kvantifierad kompetens och talent scorecards
Ny teknik gör det möjligt att kvantifiera kompetens för att kunna jämföra kandidater på ett mer objektivt sätt.

Et(n)iska algoritmer vid rekrytering
AI kommer alltid kunna hjälpa oss att rekrytera mer objektivt och fördomsfritt. Eller?

Ålderism och åldersdiskriminering
Allt fler pratar om åldersdiskriminering inom rekrytering och vikten av att ta tillvara all kompetens på arbetsmarknaden.

Kandidaten tar makten över sitt CV med block chains
I åratal har det talats om att block chains, och nu börjar det röra på sig – även inom rekrytering och jobbsök.

Inkludering är den nya tillväxtstrategin
De företag som lyckas anställa kandidater som adderar till företagskulturen växer snabbare och är mer lönsamma.

Fördomsfria trendspaningar från TNG: Rekryteringstrender 2017

Fördomsfria rekryteringstrender 2017

Stereotyper inom mångfald går före kompetens
När företag kvoterar in ”rätt” personer får stereotyperna ta plats. På bekostnad av kompetensen.

Alla är inbjudna
Tidigare betydde ett stort eget nätverk och egen databank allt inom rekrytering. Men tiderna förändras.

Vetenskap framför magkänsla
För att hitta nya vägar låter allt fler företag vetenskapliga fakta utgöra grunden för sin rekrytering.

Blindrekrytering goes incognito
Anonym rekrytering är på frammarsch och inom HR-tech världen boomar det med nya lösningar för att hjälpa företag inom området.

Consumerism – när kandidaten blir kund
Kandidater och jobbsökare är konsumenter. Och en ”kundidat” förväntar sig en konsumentupplevelse.

AI-algoritmer är fördomsfria. Eller?
Överallt dyker AI upp och ska frälsa världen med sina fördomsfria, kognitiva och prediktiva algoritmer. Men är det verkligen så?

Kompetensbrist skapar modiga chefer
Dags att utanför boxen och förstå hur en persons kompetens kan anpassas till andra sammanhang.

Gig-rekryterare på frammarsch
Kommer de mest talangfulla medarbetarna finnas utanför organisationen i framtiden?

Virtual reality gör entré
Genom VR kan jobbsökare titta in i företaget och se hur det verkligen ser ut – från sin egen soffa.

Culture fit vs. culture add
Dags att sluta rekrytera för fikapausen och anställa personer som kan bidra och tillföra något nytt till organisationen.

Belonging – den tredje dimensionen inom rekrytering
Därför behövs tillhörighet för att de som kommer in i organisationen ska lyckas och bli engagerade medarbetare.

Fördomsfria trendspaningar från TNG: Rekryteringstrender 2016

Fördomsfria rekryteringstrender 2016

Mätbar rekrytering med mångfald skapar lönsamhet
Enligt en rapport från McKinsey framgår det tydligt att företag som arbetar med mångfaldsrekrytering ökar sina intäkter.

Millennials driver utvecklingen
Nätgenerationen tar ton och sätter indirekt takten för att företags mångfald ska utvecklas och drivas framåt.

Objektiv rekrytering – testa först, frågar sen
Allt fler företag inser att de behöver sluta välja kandidater på magkänsla, och istället skjuta på den subjektiva bedömningen.

Blindrekrytering hetast när företag rekryterar objektivt
Anonymiserade arbetsprover och blindrekrytering lyfter fram talanger som tidigare inte fått en möjlighet att visa upp sig.

Nya kandidater med nya digitala verktyg
Nya lösningar som hjälper företag att lyckas med fördomsfri rekrytering lanseras hela tiden. Här är några av dem.

Kodkompetens går före språkkrav
Digitaliseringen tvingar rekryterare att börja se kod som ett globalt språk. Och släppa sina slentrianmässiga lokala språkkrav.

Diversity of Thought
Dags för arbetsgivare att öka innovationskraften och rekrytera människor som har förmåga att tänka annorlunda.

Chefen tar ett steg åt sidan
För att undvika att kandidater bedöms felaktigt väljer nu fler företag att låta chefen stå vid sidan om under pågående rekryteringar.

Mångfald och innovationskraft flyttar in
Allt fler företag skapar nya roller på ledningsnivå med övergripande ansvar för rekrytering, inkludering och mångfald.

Behöver du ny personal?

TNG är specialisterna som gör fördomsfri rekrytering, bemanning och interim enkelt för dig. Genom vår fördomsfria rekryteringsmetod får du rätt medarbetare som snabbt och kostnadseffektivt levererar i din organisation idag, och i framtiden.

Se alla våra tjänster!

Rekommenderat för dig

Visa alla