TNG
Anonym rekrytering - trendspaning från TNG

Lästid: 3 minuter

Trend: Blindrekrytering goes incognito

Anonym rekrytering på uppsving

Blindrekrytering var en rekryteringstrend som bubblade redan under 2016 och den fortsätter att intressera företag. Allt fler studier inom området lyfts också upp som bekräftar att anonym rekrytering är vägen framåt och inom HR-tech världen boomar det med nya lösningar för att hjälpa företag inom området.

Några exempel

Brittiska BBC utförde nyligen ett test inom området. De skickade iväg 100 identiska CV till 100 jobb. De bytte dock namn på jobbsökarna. En hade ett engelskklingande namn, Adam, och den andre hette Mohammed. I övrigt var Cv:na identiska gällande erfarenhet, kompetens och utbildning. De sökte båda tjänsten som business manager. Adam blev inbjuden till tolv intervjuer, Mohammed till fyra. Deras CV laddades upp på fyra olika jobbsajter och där blev Adam kontaktad av fyra rekryterare, Mohammed av två.

Namn och skolor togs bort

I England ville advokatfirman Clifford Chance rekrytera nyexade jurister men också öka mångfalden i teamet för att bättre spegla sina klienter. De visste att de nästan alltid valt kandidater från samma universitet och att det omedvetet färgat deras val. För att komma runt det började de använda sig av blind hiring – anonym rekrytering – och tog bort namn och universitetsdetaljer från de sökandes CV. De ville hitta kandidaterna med bäst färdigheter, inte universitet eller namn. Resultatet? Företaget ökade snabbt intaget av mer diversa kandidater från olika bakgrunder.

Företagen PricewaterhouseCoopers (PwC) och Ernst & Young har valt att blinda universitetsbakgrund när de utvärderar kandidater. De säger att de inte sett någon koppling mellan skolans namn och hur väl en medarbetare lyckas senare i livet i karriären. Tidigare valdes kandidater direkt bort om de inte gått på rätt universitet.  Nu får fler chansen vilket lett till att företaget har skapat en större mångfald bland sina medarbetare.

Även Deloitte har börjat använda sig av blindrekrytering. Enligt dem har över 50 % av tidigare sökande blivit diskriminerade på sina namn och nu ser de en helt annan flora av talanger med den nya processen.

Bråda dagar för HR-tech

Allt fler företag utvecklar också verktyg som ska hjälpa företag att rekrytera anonymt. Det boomar det just nu i HR Tech-världen och alla ser möjligheter utanför de traditionella rekryteringssystemen.

Några som gett sig in i leken är en svensk start-up från Göteborg och Chalmers som heter Equalify. De utvecklar just nu en programvara som kan pluggas in i rekryteringssystem och blinda delar av ett CV. När rekryteraren har bestämt sig för att boka intervju med en sökande trycker de på en knapp och först då blir de personliga uppgifterna synliga.

Unitive är ett rekryteringssystem som helt bygger på blindrekrytering. Deras fokus är att skapa en så blind process som möjligt genom hela rekryteringen.

Röstförvrängning

Ett annat verktyg som det ”buzzas” om är interviewing.io som innebär att kandidater kan söka jobb och sedan intervjuas anonymt. Dessutom förvrängs rösterna så att man inte hör om det är en manlig eller kvinnlig röst. Det är sedan upp till kandidaten att göra sig synlig efter intervjun eller inte. På så sätt kan man gå ännu lite längre med en anonym rekryteringsprocess.

Gamification och blindappar

Gamification kommer också starkt när det gäller blindappar. Förra året tog företaget Unilever fram en rekryteringsprocess där de använder sig av fördomsfria och blinda spelappar och låter 250 000 universitetssökande använda sig av detta när de söker jobb.

Företaget Mercer, en MIT-startup, har utvecklat Pymetrics och satsar hårt på anonym och incognito-rekrytering. I deras appar får kandidaten helt anonymt spela sig fram och visa sina kompetenser. Mercer säger själva att spelen är helt objektiva och att algoritmerna är helt köns- och etnicitetsbalanserade.

Ett finansinstitut använde Mercers app för att hitta aktieanalytiker. I vanliga fall attraherade denna typ av tjänst 75 procent manliga sökande, men tack vare appen sjönk siffran till 51 procent. Dessutom visade det sig att flera av de sökande kom från andra etniska och socioekonomiska bakgrunder än vad företaget var vana vid.

En annan lösning är Blendoor – en blindapp som matchar kandidater och jobb enbart på kompetens samt lyfter upp mångfaldsnyttan. Appen döljer bland annat kandidatens namn och foto, men fokuserar också på gamification-aspekten.

Anonym rekrytering fungerar bara om…

Men att bygga en blindprocess är en utmaning på flera sätt. Den största är att det inte löser hela problemet – utan bara hjälper en bit på vägen. Det går inte att hålla kandidater ”blinda” hela tiden, eftersom de förr eller senare behöver komma i kontakt med en rekryterare. Och här finns det fall som visar att anonym rekrytering inte fungerar, eftersom de inblandade rekryterarna och linjecheferna inte har jobbat på sin egen medvetenhet att se förbi sina egna fördomar för att hålla sig objektiva.

Rekommenderat för dig