TNG
Rekrytera nya medarbetare fördomsfritt och datadrivet i hela Sverige

Rätt medarbetare med fördomsfri och datadriven rekrytering

Fördomsfri och datadriven rekrytering

Rekrytera kvalitetssäkrade och motiverade specialister och chefer – kompetensbaserat, objektivt och fördomsfritt.

Rekrytera utifrån kompetens, potential och framtida arbetsprestation

Har du svårt att hitta tid för rekrytering och vill helst bara ha en nya medarbetare på plats så snabbt och enkelt som möjligt? En person med kvalitetssäkrad kompetens, hög motivation och potential som gör ett riktigt bra jobb? Låt då TNG ta hand om din rekrytering i hela Sverige.

Vår fördomsfria och datadrivna rekryteringsmetodik gör att vi hittar fler och bättre kandidater. Genom att se bortom ålder, kön, bakgrund matchar vi fram den medarbetare med rätt kompetens som kommer fungera bäst på just din arbetsplats. Vi gör det med vår anonymiserade och inkluderande ansökningsprocess samt objektiva och faktabaserade urval. Och en kandidatupplevelse som verkligen uppskattas av de sökande. I de fall det råder kompetensbrist rekommenderar vi vår searchtjänst TNG Insight Search™.

Med TNG får du en partner för rekrytering som:

  • Snabbt, kostnadseffektivt och med rätt data hittar de bästa medarbetarna utifrån dina förutsättningar och affär.
  • Sköter allt från kompetensanalys, talent attraction och inkluderande kandidatupplevelse till datadrivet objektivt urval och compliance. Dessutom ser vi till att det inte sker någon omedveten, eller medveten, diskriminering på vägen.
  • Bidrar till mångfald och innovation på din arbetsplats genom medarbetare som speglar er kundbas.

Kom igång direkt!

TNG har ett brett utbud av olika tjänster inom rekrytering

Våra rekryteringstjänster

Modern och effektiv rekrytering med TNG

Modern och datadriven rekrytering

En förutsättning för att lyckas med digital kandidatattraktion och kandidatleverans är ett aktivt och personligt samarbete. På TNG jobbar därför våra rekryteringskonsulter och marknadsavdelning nära varandra. På vår marknadsavdelning finns specialister inom digital marknadsföring, growth hacking, trafikgenerering, rekryteringsmarknadsföring samt kandidatupplevelse.

Vi arbetar agilt och datadrivet och alla aktiviteter följs upp av vårt analytics-team som återkopplar till rekryteraren samt löpande genomför förbättringsåtgärder. Vår inkluderande talent marketing ger dig en bredare och mer diversifierad talangpool och rätt räckvidd. Vilket gör att vi kan tillsätta rekryteringar snabbare, och samtidigt stärka ditt varumärke som arbetsgivare.

TNG erbjuder tjänster inom rekrytering och search. Vi tar ett helhetsansvar för din rekrytering och hittar de bäst matchade kandidaterna till just din verksamhet.

Rekrytering eller search?

TNG tar alltid ett helhetsansvar för din rekrytering. Här ingår alltid en kompetensanalys, inkluderande talent marketing, digital annonsering, social spridning med hög räckvidd, sökningar i vårt Talent Network, samt fördjupad bakgrundskontroll, tester, referenstagning och garanti.

Vid kompetensbrist rekommenderar vi vår searchtjänst TNG Insight Search™. Här arbetar våra researcher med avancerade söklicenser och moderna verktyg för att samla och analysera kvalitativ och kvantitativ talangdata. Insikterna från searcharbetet används i nära samarbete med våra uppdragsgivare för att finkalibrera och optimera kandidatpitchen, sökord, kravprofil och sökvägar.

Oavsett val av rekryteringstjänst får våra uppdragsgivare en modern och effektiv helhetslösning, där TNG hittar de bäst matchade kandidaterna. Med vår searchtjänst bidrar vi dessutom med värdefulla insikter till er talangstrategi och stärker ert employer brand framåt.

Våra specialistområden

När du anlitar TNG för rekrytering kan du räkna med att vi bemöter dina kandidater som kunder

Dina kandidater = våra kunder

Vi ser de som söker jobb via oss på TNG som kunder. Kunder som förtjänar ett gott bemötande och alltid ska mötas av en positiv och rättvis kandidatupplevelse. Det är lika viktigt som att vi tar hand om och vårdar ditt varumärke.

Med vår egenutvecklade digitala lösning ”Följ din ansökan” kan jobbsökare logga in och följa sina jobbansökningar i realtid genom varje steg i rekryteringsprocessen. Både på mobilen och datorn. Det ger en transparent insyn i hela rekryteringen, speglar rekryterarnas arbete och ger ett positivt avtryck på ditt företags employer brand.

92 % av jobbsökare är positiva till att söka jobb fördomsfritt – t ex utan namn, ålder och bild – för en mer rättvis och objektiv bedömning av deras kompetens.

Källa: TNG:s kandidatundersökning 2023

Kunder vi jobbar med just nu

Här är stegen som ingår i vår rekryteringsprocess för att du ska få rätt person på rätt plats.

TNG:s fördomsfria och datadrivna rekrytering

Den bästa rekryteringen är opartisk, rationell och fördomsfri. Här är stegen som ingår i vår rekryterings- och searchprocess för att du ska få rätt person på rätt plats.

1. Kompetensbaserad kompetensanalys

Vilken kunskap, begåvning, personlighet och motivation krävs i rollen hos er? Vi hjälper er landa i kravprofilen, utmana exkluderande krav och ger råd så att ni inte bara fyller en tom stol, utan även rekryterar för framtiden. I de fall ni valt vår searchtjänst genomför vi också en attraktionsanalys för att bättre lyckas engagera de passiva kandidater ni letar efter.

2. Inkluderande talent marketing och digital annonsering

Du får en platsannons som är SEO-optimerad och designad för bästa synlighet i sökmotorer och sociala medier. Texten är fördomsfri och inkluderande samt lyfter fram erbjudande, förmåner och det mest attraktiva med jobbet. Vi kan även ”branda” annonsen med era personalfoton, videos, medarbetarecitat och USP:ar om arbetsplatsen. Allt för att marknadsföra jobbet till rätt målgrupp. Dessutom erbjuder vi ett av branschens bästa annonspaket.

3. Sökningar Talent Network 

Vi gör också kompetensbaserade sökningar i vårt aktiva talangnätverk. Alla våra talanger – generalister, specialister och chefer – har varit aktiva på sin profil och uppdaterat sin information det senaste året. Det innebär att vi alltid har korrekt data och ökar vår räckvidd vid spridning av din tjänst.

4. Anonyma ansökningar

Vi blindar och anonymiserar alla sökandes personuppgifter i första urvalsfasen. Allt för att bedöma kandidaterna likvärdigt utan risk för diskriminering.

5. Marknadsledande screeningtester och Tengai-intervjuer

Arbetspsykologiska och validerade screeningtester hjälper oss säkerställa kandidaternas begåvning och arbetsrelaterade beteenden på en övergripande nivå – och fokusera på framtida prestationer snarare än gamla meriter. En del sökande genomför också blindintervjuer med Tengai för en optimal kandidatupplevelse.

6. Insiktsdriven seach – tillval

I de fall det råder kompetensbrist använder vi vår data- och insiktsdrivna searchmetodik, utvecklad för att lyckas med tillsättningar av svårtillsatta specialist- och chefsroller. Våra researchers arbetar med avancerade söklicenser och moderna verktyg, samt anonymiserade sökfilter, för att samla och analysera kvalitativ och kvantitativ talangdata. Dataunderlaget används i nära samarbete med uppdragsgivaren för att finkalibera och optimera searchinsatsen.

7. Kompetensbaserade djupintervjuer

Med kompetensbaserade frågor i ett personligt möte får kandidaten beskriva arbetsrelaterade beteenden samt konkretisera sin kompetens på aktuella kunskapsområden. Vidare ställer vi frågor om kandidatens intresse, motivation och drivkrafter i arbetet, liksom presenterar jobbet mer ingående. Inga privata frågor ställs.

8. Datadrivet urval

För att urvalet av slutkandidater ska vara mätbart, opartiskt och rättvist använder vi alltid vårt unika Talent Score Card™. Det vill säga en bedömningsmatris som kvantifierar och viktar vår bedömning av kandidaternas begåvning, personlighet, kunskap och motivation i relation till kravprofilen. Utöver att vara en hjälp i urvalet får vi en seriös dokumentation. Något som är extra viktigt ifall en sökande skulle misstänka diskriminering.

9. Fördomsfri kandidatpresentation

Vi vill även hjälpa dig fatta kompetensbaserade beslut. Därför presenteras de mest kvalificerade kandidaterna digitalt och GDPR-säkrat med en faktabaserad motivering av vår bedömning inom varje kompetensområde. Vågar du, skickar vi gärna en blindad presentation där kandidaterna är anonymiserade.

10. Digital referenstagning

Referenterna legitimerar sig med BankID och svaren sparas exakt utan tolkningar, tillägg eller justeringar. Det ger ett bättre beslutsunderlag som både höjer värdet av referenstagningen och ger en säkrare rekrytering.

11. Bakgrundskontroll

Professionell bakgrundskontroll på endast 2–3 arbetsdagar som belyser ekonomiska och juridiska frågor samt säkerställer att den aktuella kandidaten verkligen är den hen utger sig för vara. Något som gör anställningen säker för alla parter.

12. Uppföljning

Efter varje genomförd rekrytering följer vi upp och mäter våra kunders och kandidaters upplevelse via NPS, samt resultatet. Har det hänt något på vägen har vi givetvis garanti.

Kundcase från samarbete mellan TNG och Fitness24Seven

TNG har ett helhetstänk som vi verkligen gillar, och där man precis som vi tänker lite utanför boxen för att få ut maximalt av ett samarbete.

Fitness24Seven

Fredrik Krüeger, HR-chef

Läs fler success stories

Kontakta TNG för att få hjälp med din rekrytering i Stockholm, Göteborg, Malmö. Örebro och Kopparberg

Hur kan vi hjälpa dig?

Lämna dina uppgifter och beskriv vilken typ av roll du vill rekrytera till, så kontaktar en av våra rekryteringskonsulter dig så snart som möjligt!

Rekommenderat för dig

Visa alla