TNG
Second Opinion: TNG hjälper ditt företag att göra en kompetensbaserad och objektiv kandidatbedömning om du rekryterar på egen hand

Second Opinion – när du rekryterar själv

Vi hjälper dig kvalitetssäkra dina egna rekryteringar

Behöver du en extra kvalitetssäkring av kandidater vid rekrytering? Utöver våra rekryterings- och bemanningstjänster erbjuder vi också kompetensbaserad och objektiv bedömning av kandidater när ditt företag rekryterar på egen hand. Det kan röra sig om en extern rekrytering. Men lika ofta är vi inblandade när företag vill rekrytera internt och önskar en objektiv och extern Second Opinion.

TNG:s tjänst Second Opinion innebär att vi analyserar dina sökande i relation till tjänstens kravprofil gällande begåvning, personlighet och motivation. Vi inleder arbetsprocessen genom att tillsammans med rekryterande chef eller HR gå igenom kravprofilen för att identifiera vad vi ska bedöma hos kandidaterna. Utifrån det skräddarsyr vi ett testpaket.

Det innebär att vi väljer ett begåvningstest, ibland flera, och ett personlighetstest med fokus på ett begränsat antal personliga egenskaper. Det är enbart mot dessa egenskaper som vi sedan testar kandidaten, inte ett helt personlighetsinventorium. Allt för att du ska kunna välja och kvalitetssäkra rätt kandidat till din tjänst. Ofta låter vi också kandidaterna göra ett motivationstest.

Hör av dig till TNG när du vill ha en Second Opinion vid rekrytering

Hör av dig!

Vill du veta mer om vår tjänst Second Opinion och hur vi kan hjälpa just din organisation? Lämna dina uppgifter här så ringer vi upp!

Kompetensbaserad intervju hos TNG

Kompetensbaserad intervju

När dina kandidater genomfört det skräddarsydda testpaketet träffar vår rekryteringskonsult kandidaten i ett personligt möte. Här gör de en kompetensbaserad intervju där testerna följs upp för att säkerställa personlighet och motivation ytterligare. Kandidaten får självklart då också en närmare återkoppling på sina testsvar.

Avslutningsvis analyserar och sammanställer rekryteraren helheten och ger dig som kund en personlig och muntlig avrapportering av kandidaternas testresultat och intervjusvar.

Kunder vi jobbar med just nu

När det gäller chefsrekryteringar har vi en tydlig intern rekryteringsprocess där vi träffar kandidater och tar in referenser. Men även om vi gör ett grundligt arbete så har vi behov av ytterligare en säkerhetsgranskning, för att säkerställa att vi har gjort allt vi kunnat.

Diana Bernelind, HR-generalist Möller Bil