TNG
Rekrytera fördomsfritt - så bidrar fördomsfri rekrytering till mångfald och ökad lönsamhet

Svart på vitt: Fördelar med att rekrytera fördomsfritt

Så tjänar du på att rekrytera fördomsfritt för mångfald

Forskningen talar sitt tydliga språk: arbetsgivare tjänar på att satsa på mångfald och inkludering när de rekryterar! Det bidrar inte bara till bättre problemlösningsförmåga och innovationstakt på arbetsplatsen, utan effekten märks ofta även i form av ökade intäkter och stärkt konkurrenskraft. Att engagera sig i mångfaldsfrågan är en självklarhet och att rekrytera fördomsfritt ger resultat! 

På TNG gör vi allt vi kan för att inte bli påverkade av fördomar, magkänsla och subjektiva tolkningar när vi rekryterar. Bland annat genom anonymiserade ansökningar, vetenskapliga rekryteringstester på alla sökande, kompetensbaserade anställningsintervjuer där vi inte ställer någon privata frågor och objektiva intervjuer med Tengai.

Resultatet? Ett bredare och mer blandat urval av toppkandidater att presentera får våra kunder. Men det är inte bara vi på TNG som ser fördelarna. Rapport efter rapport visar på ökad lönsamhet, vinster och affärsnytta med att rekrytera fördomsfritt! Och här nedan presenterar vi de viktigaste siffrorna. Svart på vitt. Siffror som borde göra det lättare för er organisation att ta beslut och komma igång med fördomsfri rekrytering.

Granska siffrorna och hör av dig sen!

Vill du också ta del av ökad lönsamhet, vinster och affärsnytta? Hör av dig så tar vi gärna en första dialog om hur vi kan hjälpa er organisation att rekrytera mer fördomsfritt!

Rekrytera med TNG

Ökad problemlösningsförmåga och innovationstakt

Mångfald stärker ert employer brand

Diversifierade team fattar bättre beslut 87 % av tiden.
När företaget Cloverpop under två års tid följde 200 olika grupper och utvärderade hur de fattar beslut, visade det sig att i team där medarbetarna kände sig inkluderade och det rådde mångfald sett till ålder, kön, bakgrund och geografisk spridning, fattade de bättre beslut 87 % av tiden och levererade 60 % bättre resultat. Studien visar också att team med blandade kön fattar bättre beslut 73 % av tiden.

Källa: Hacking Diversity with Inclusive Decision-Making (Cloverpop)


Företag med diversifierade ledningsgrupper får i snitt 38 % mer av sina intäkter från innovativa produkter och tjänster än företag med mindre mångfald.

Källa: The Mix That Matters: Innovation Through Diversity (The Boston Consulting Group, 2017)


Etnisk och kulturell mångfald ger 36 % ökning i prestation.
Dessa siffror har ökat sedan 2017, då siffran låg på 33 %.

Källa: McKinsey & Co senaste rapport Diversity Wins 2020


 

"Diversity of thought” ökar innovation med 20 %

Personer med högfunktionell autism är 40 % bättre problemlösare.
Det visar nya studier från University of Montreal. Något som bekräftas av exempelvis SAP, som uppger att de har ökat produktiviteten, kvaliteten och innovationstakten i de team där det finns neurologisk mångfald. Samma sak säger Australiens Department of Human Services. Här har deras testteam 30 % högre produktivitet än team utan neurodiversity. Och de utförde exakt samma jobb.


”Diversity of thought” ökar innovation med 20 %
Det möjliggör även för grupper att förutsäga risker och minska dessa med upp till 30 %, samt en smidigare beslutsprocess.

Källa: The Diversity and Inclusion Revolution: Eight Powerful Truths


Inkluderande företagskultur ökar kreativitet, innovation och öppenhet med 59 %

Källa: International Labour Organization, Women in Business and Management: The Business Case for Change (2019)

Rekrytera med TNG

Ökad lönsamhet

En kvinnlig ledning ger 200 % mer avkastning, visar en rapport från Nordea

En kvinnlig ledning ger 200 % mer avkastning.
Bolag med en kvinnlig VD eller styrelseordförande hade mellan 2009 och 2017 en årlig avkastning på 25 %. Det är mer än dubbelt så mycket som MSCI World Index, som under samma period var 11 %.

Källa: Rapport från Nordea som analyserat utvecklingen av 11 000 bolag globalt mellan åren 2009 och 2017. 


Företag där ledningen består till minst 30 % kvinnor gör större vinster än andra företag.

Källa: Undersökning finansierad av revisionsjätten EY och genomförd av Peterson Institute for International Economics som samlat in data från nära 22 000 företag i 91 länder (2016)


Företag med en jämn könsfördelning har 25 % högre sannolikhet att vara lönsamma än genomsnittet.
2017 låg motsvarande siffra på 21 %, och 2014 låg den på 15 %. Det visar McKinsey & Co’s rapport Diversity Wins – How Inclusion Matters (maj 2020) där man analyserat över 1 000 företag från 15 länder, däribland Sverige.

Tidigare källor: Diversity Matters (2014), Delivering Through Diversity (2017). De tidigare rapporterna är utförda på 1 000 företag.


Av den 500 bolagen på ”Fortune 500” har de 100 första mer diversifierade ledningsgrupper än de resterande 400 på listan. 

Källa: Forbes


 

En jämn köns- och åldersfördelning i styrelser kan höja avkastningen med 5 %

En jämn köns- och åldersfördelning i styrelser kan höja avkastningen med 5 %.
Utöver resultatökning kan det även höja börskursen och lönsamheten.

Källa: Rapporten ”Five degrees of diversity” utförd på 180 nordiska företag som tagits fram av Nordea Group Sustainable Finance


Organisationer med heterogena ledningsgrupper har 19 % högre intäkter tack vare innovation.

Källa: Boston Consulting Group (studie på 1 700 företag i åtta länder från 2018)


Företag med 20 % eller mer kvinnor i ledningsgruppen genererar 2,04 % högre kassaflöde än företag med 15 % eller lägre andel kvinnor i ledande roller.

Källa: Suisse Research Institute som kartlagt 30 000 personer i ledande befattning på över 3 000 företag över hela världen. 


Varumärken med hög tillväxt (årlig intäktsökning på minst 10 %) är 1,9 gånger mer benägna att ha mångfalds- och inkluderingsrelaterade talangmål, än varumärken med negativ tillväxt.

Källa: Waiter, is that inclusion in my soup? A new recipe to improve business performance (Deloitte)


 

Mångfald och inkludering lockar bättre medarbetare och kunder

En studie från PwC visar att 80 % anser att en arbetsgivares policy kring mångfald, jämställdhet och inkludering är en viktig faktor när de väljer arbetsgivare.

80 % anser att en arbetsgivares policy kring mångfald, jämställdhet och inkludering är en viktig faktor när de väljer arbetsgivare.

Källa: Magnet for talent: Managing diversity as a reputational risk and business opportunity (PwC)


78 % bland nyanställda tar för givet att deras arbetsgivare är inkluderande och behandlar alla lika.
De förväntar sig även att bilden av fördomsfri, jämlik och öppen företagskultur som målats upp för dem överensstämmer med verkligheten.

Källa: Glassdoor


47 % bland Millennials tittar aktivt efter mångfald och inkludering när de jämför potentiella arbetsgivare.

Källa: Millennials at Work: Perspectives on Diversity & Inclusion (2016)


67 % av arbetssökande anser att mångfald är en viktig faktor när man överväger anställningsmöjligheter.
… och mer än 50% av nuvarande anställda vill att deras arbetsplats ska göra mer för att öka mångfalden.

Källa: Glassdoor


När anställda uppfattar sin organisation som engagerad i mångfald och inkludering, och de faktiskt känner sig inkluderade, är det 80 % mer sannolikt att de rankar sin arbetsgivare som högpresterande.

Källa: Waiter, is that inclusion in my soup? A new recipe to improve business performance (Deloitte)


 

Övertygad ännu?

Vill du göra som många andra och rekrytera fördomsfritt med TNG?
Hör av dig, så hjälper vi dig till nya höjder!

Kontakta TNG

Kundcase från samarbete mellan TNG och Fitness24Seven

TNG har ett helhetstänk som vi verkligen gillar, och där man precis som vi tänker lite utanför boxen för att få ut maximalt av ett samarbete.

Fitness24Seven

Fredrik Krüeger, HR-chef

Läs fler success stories

Testa dina kunskaper om fördomar med vårt quiz!

Rekommenderat för dig

Visa alla