TNG
Rekrytera fördomsfritt - så bidrar fördomsfri rekrytering till mångfald och ökad lönsamhet

Svart på vitt: Fördelar med att rekrytera fördomsfritt

Så tjänar du på att rekrytera fördomsfritt för mångfald

Forskningen talar sitt tydliga språk: företag tjänar på att satsa på mångfald och inkludering när de rekryterar! Det bidrar inte bara till bättre problemlösningsförmåga och innovationstakt, utan effekten märks ofta även i form av ökade intäkter och stärkt konkurrenskraft. Att engagera sig i mångfaldsfrågan är en självklarhet och att rekrytera fördomsfritt ger resultat! 

På TNG gör vi allt vi kan för att inte bli påverkade av fördomar, magkänsla och subjektiva tolkningar när vi rekryterar. Bland annat genom anonymiserade ansökningar, vetenskapliga kunskaps- och personlighetstester för alla innan vi läser CV, kompetensbaserade anställningsintervjuer där vi inte ställer någon privata frågor och objektiva intervjuer med Tengai.

Resultatet? Ett bredare och mer blandat urval av toppkandidater att presentera får våra kunder. Men det är inte bara vi på TNG som ser fördelarna. Rapport efter rapport visar på ökad lönsamhet, vinster och affärsnytta med att rekrytera fördomsfritt! Och här nedan presenterar vi de viktigaste siffrorna. Svart på vitt! Siffror som borde göra det lättare för er organisation att ta beslut och komma igång med fördomsfri rekrytering.

Granska siffrorna och hör av dig sen!

Vill du veta mer? Hör av dig så tar vi gärna en första dialog hur du kan komma igång med din fördomsfria rekryteringsupplevelse!

Vi rekryterar just nu

Blandade team på arbetsplatser fattar bättre beslut
Personer med högfunktionell autism är bättre problemlösare, visar en studie från Montreal

Ökad problemlösningsförmåga och innovationstakt

Blandade team fattar bättre beslut 87 % av tiden

Företaget Cloverpop har under två års tid följt 200 olika grupper och utvärderat hur de fattar beslut. Det visade sig att i team där medarbetarna kände sig inkluderade och det rådde mångfald sett till ålder, kön, bakgrund och geografisk spridning, fattade de bättre beslut 87 % av tiden och levererade 60 % bättre resultat.

Studien visar också att team med blandade kön fattar bättre beslut 73 % av tiden.

Källa: Hacking Diversity with Inclusive Decision-Making (Cloverpop)

Personer med högfunktionell autism är 40 % bättre problemlösare

Det visar nya studier från University of Montreal. Något som bekräftas av exempelvis SAP, som uppger att de har ökat produktiviteten, kvaliteten och innovationstakten i de team där det finns neurologisk mångfald. Samma sak säger Australiens Department of Human Services.

Här har deras testteam 30 procent högre produktivitet än team utan neurodiversity. Och de utförde exakt samma jobb.

”Diversity of thought” ökar innovation med 20 %

Enligt en studie från Deloitte ökar ”diversity of thought” inte bara innovationstakten, utan möjliggör även för grupper att förutsäga risker och minska dessa med upp till 30 %. Dessutom leder det till en smidigare beslutsprocess.

Källa: The Diversity and Inclusion Revolution: Eight Powerful Truths

Företag med blandade ledningsgrupper får i snitt 38 % mer av sina intäkter från innovativa produkter och tjänster än företag med mindre mångfald

Källa: The Mix That Matters: Innovation Through Diversity (The Boston Consulting Group, 2017)

Etnisk och kulturell mångfald ger 36 % ökning i prestation

Även dessa siffor har förbättrats sedan 2017, då siffran låg på 33 %.

Källa: McKinsey & Co senaste rapport Diversity Wins 2020

Inkluderande företagskultur ökar kreativitet, innovation och öppenhet med 59 %

Källa: International Labour Organization, Women in Business and Management: The Business Case for Change (2019)

Ökad lönsamhet

Kvinnlig ledning ger 200 % mer avkastning

Bolag med en kvinnlig VD eller styrelseordförande hade mellan 2009 och 2017 en årlig avkastning på 25 procent. Det är mer än dubbelt så mycket som MSCI World Index, som under samma period var 11 procent

Källa: Rapport från Nordea som analyserat utvecklingen av 11 000 bolag globalt mellan åren 2009 och 2017. 

En jämn köns- och åldersfördelning i styrelser kan höja avkastningen med 5 %

Det framkommer i rapporten ”Five degrees of diversity” utförd på 180 nordiska företag som tagits fram av Nordea Group Sustainable Finance. Utöver resultatökning så stabiliserades börskursen och lönsamheten.

Källa: Nordea

Företag där ledningen består till minst 30 % kvinnor gör större vinster än andra företag

Källa: Undersökning finansierad av revisionsjätten EY och genomförd av Peterson Institute for International Economics som samlat in data från nära 22 000 företag i 91 länder (2016)

Organisationer med heterogena ledningsgrupper har 19 % högre intäkter tack vare innovation

Detta enligt en studie på 1 700 företag i åtta länder från 2018.

Källa: Boston Consulting Group

Företag med en jämn könsfördelning har 25 % högre sannolikhet att vara lönsamma än genomsnittet

2017 låg den här siffran 21 %, och 2014 låg den på 15 %. Det visar McKinsey & Co’s senaste rapport Diversity Wins – How Inclusion Matters (maj 2020). I den här rapporten har man analyserat över 1 000 företag från 15 länder, däribland Sverige.

Tidigare källor: Diversity Matters (2014), Delivering Through Diversity (2017). De tidigare rapporterna är utförda på 1 000 företag

Företag med 20 % eller mer kvinnor i ledningsgruppen genererar 2,04 % högre kassaflöde än företag med 15 % eller lägre andel kvinnor i ledande roller

Källa: Suisse Research Institute som kartlagt 30 000 personer i ledande befattning på över 3 000 företag över hela världen. 

Mångfald och inkludering gynnar ditt företag
Mångfald och inkludering är viktiga frågor för Millennials när de söker jobb

Mångfald och inkludering lockar bättre medarbetare och kunder

80 % anser att en arbetsgivares policy kring mångfald, jämställdhet och inkludering är en viktig faktor när de väljer arbetsgivare

Källa: Magnet for talent: Managing diversity as a reputational risk and business opportunity  (PwC)

47 % bland Millennials tittar aktivt efter mångfald och inkludering när de jämför potentiella arbetsgivare

Källa: Millennials at Work: Perspectives on Diversity & Inclusion (2016)

67 % av arbetssökande anser att mångfald är en viktig faktor när man överväger anställningsmöjligheter

.. och mer än 50% av nuvarande anställda vill att deras arbetsplats ska göra mer för att öka mångfalden.

Källa: Glassdoor

78 % bland nyanställda tar för givet att deras arbetsgivare är inkluderande och behandlar alla lika

Och att bilden om en fördomsfri, jämlik och öppen företagskultur som målats upp för dem överensstämmer med verkligheten.

Källa: Glassdoor

Vill du veta mer om någon specifik källa? Kontakta Charlotte Ulvros, marknads- och digitalchef på TNG

Vad kan du om fördomar? Gör vårt quiz!

Rekrytera fördomsfritt – 15 snabba tips från TNG, specialister på fördomsfri rekrytering och bemanning

15 snabba tips för att rekrytera fördomsfritt. På riktigt.

Hur kan man göra sin rekryteringsprocess mer fördomsfri? Här är 15 handfasta tips kring fördomsfri rekrytering att börja använda redan idag.

 

Till tipsen!

Rekommenderat för dig

Visa alla