TNG
Tengai genomför automatiserade, kompetensbaserade och fördomsfria intervjuer

Spara tid och öka kvaliteten på dina anställningsintervjuer

Fördomsfria och datadrivna intervjuresultat med Tengai

Med Tengais fördomsfria och kompetensbaserade anställningsintervjuer ökar du kvaliteten på första urvalet genom att automatisera delar av intervjuprocessen, samtidigt som du får ett datadrivet beslutsunderlag när du rekryterar. Utan att behöva ta en enda anteckning. Via TNG kan du prenumerera på Tengais videointervjulösning, hyra en egen robot, eller välja att integrera Tengai i en rekrytering.

Med Tengai blir det helt enkelt lättare att rekrytera rätt personal. Tengai ersätter inte den personliga intervjun, men kan genomföra fler intervjuer och sänker personalkostnader genom att det första urvalet blir mer effektivt. Rekryteringsprocessen snabbas också upp då chefer träffar mer kvalificerade sökande på djupintervju. Dessutom minskas mänsklig bias i första urvalet.  

Tengai mäter personliga egenskaper och genomför en kompetensbaserad intervju. Sedan görs delar av rekryterarens grovjobb genom att automatisk, i realtid, bedöma de egenskaper som är utvalda för tjänsten. Bedömningen sker utifrån det vetenskapliga Big5-ramverket. Därefter kan chefer och rekryterare lyssna på kandidaternas inspelade svar av de kompetensbaserade frågorna. 

Faktabaserat beslutsunderlag

Få ett jämförbart datadrivet och automatiserat beslutsunderlag av kandidater.

Ökad hållbarhet och kvalitet

Intervjua fler kandidater kompetensbaserat och fördomsfritt och få ett mer kvalitativt första urval.

Sänkt rekryteringskostnad

Med bättre matchade kandidater från start genomför chefer färre personliga intervjuer.

Tengais olika intervjulösningar sker via mobiltelefon eller en fysisk robot

Brett användningsområde

Tengai kan användas för att genomföra anställningsintervjuer inom ett brett spektrum av branscher. Redan idag har en mängd olika organisationer rekryterat med Tengai On Premise och den digitala videolösningen – Tengai Digital Video Interview. Några användningsområden:

 • Offentlig sektor och branscher med krav på compliance
 • Företag som gör mer än 200 intervjuer per år
 • Volymrekrytering till service- och detaljhandel
 • Ledare-, internship eller traineeprogram
 • Specialisttjänster med många sökande

Välj din Tengai-lösning!

Tengai genomför digitala fördomsfria anställningsintervjuer
Tengai genomför automatiserade kompetensbaserade intervjuer via mobiltelefon

Tengai On Premise

Du kan välja att hyra din egen robot via oss på TNG. Tengai finns då på plats på ert kontor och intervjuer kan genomföras löpande. TNG sköter leverans, installation och support. Vid leasing av Tengai ingår också mjukvaran Tengai Recruit.

JAG VILL VETA MER!

Tengai Digital Interviews

Tengai Digital Video Solutions är ett digitalt intervjuformat där jobbsökare intervjuas av Tengai via en smartphone. Företag väljer abonnemangsnivå beroende på antalet intervjuer som ska genomföras varje månad.

JAG VILL VETA MER!

TNG Talent Assessment

TNG Talent Assessment är en tjänst för företag och organisationer som med extern hjälp vill kartlägga och bedöma generell arbetsprestation, potential, personliga egenskaper och begåvning i talang- och ledarutvecklingsprogram. Här gör vi Tengai-intervjuer i kombination med andra skräddarsydda arbetspsykologiska tester med tydlig återkoppling.

JAG VILL VETA MER!

TNG Unbiased Fusion

TNG:s unika rekryteringslösning där Tengai integrerats i TNG:s fördomsfria rekryteringsmetodik™. Här väljer du antingen Tengai First Select där TNG gör ett första urval, eller TNG All Inclusive där vi tar hand om hela din rekrytering. Oavsett inkluderar vi Tengai-intervjuer för att öka kvalitén, få ett bättre datadrivet beslutsunderlag och skapa en unik kandidatupplevelse.

JAG VILL VETA MER!

Så är Tengai uppbyggd

Tengai kombinerar 15 års erfarenhet av fördomsfri rekrytering, beteendevetenskap och avancerad robotteknik med en ny fördomsfri intervjumjukvara. Tengai utvecklades ursprungligen i TNGx:s innovationslab. Plattformen är validerad av Anders Sjöberg, PhD.

Plattformen består av ett regelstyrt ramverk vilket innebär att Tengai inte tar några egna beslut. Istället är den programmerad utifrån vad forskningen säger är de personliga egenskaper som har störst korrelation till framtida arbetsprestation med utgångspunkt från Big5-ramverket (femfaktormodellen). Under hela intervjun har roboten en interaktiv dialog med kandidaterna och gör sedan en automatiserad bedömning av de personliga egenskaperna. De kompetensbaserade frågorna scoras i efterhand via ljudfiler av rekryterare eller chefer.

Tenagis framework och olika intervjuprodukter

Tengai består av:

 • Personlighet – Dessa är utvalda enligt Big5 (femfaktormodellen). Här mäter Tengai de egenskaper som enligt forskning har störst koppling mot arbetsprestation. Tengais bedömning av personliga egeskaper ör validerad.
 • Beteende – Via kompetensbaserade intervjuer ställer Tengai kompetensbaserade frågor och spelar in kandidatens svar.
 • Mjukvaran – Tengai Recruit är en webbapplikation där chefer och rekryterare kan ta del av det objektiva intervjuunderlaget.

Här finns mer detaljinformation om Tengais ramverk.

Tengai mäter generell arbetsprestation
Validerat och faktabaserat intervjuunderlag

Vad mäter Tengai?

Tengai skapar ett strukturerat, faktabaserat och datadrivet bedömningsunderlag och tar därmed bort fördomar ur intervjun. Det minskar risken att medvetet eller omedvetet välja bort någon talang baserat på utseende, ålder, kön, bakgrund eller etnicitet. Tengai dokumenterar allt som kandidaten säger utan att göra mänskliga subjektiva tolkningar.  Tengai ställer ställer följande frågor och mäter följande resultat:

 • Prediktiva frågor bedömer kandidaten framtida arbetsprestation​ – Tengai gör bedömning av svaren och scorar automatiskt kandidaten.
 • De personliga egenskaperna i den prediktiva delen viktas inför varje tjänst, så Tengais scoring baseras på de valda viktigaste egenskaperna.
 • Deskriptiva frågor låter kandidater beskriva olika situationer där de använt sina personliga egenskaper (till exempel problemlösning), där rekryteraren sedan lyssnar på svaren och scorar respektive egenskap​.
 • Tengai lägger ihop scoringen av den Prediktiva och Deskriptiva bedömningen till ett totalscore (men det går också att se resultatet från de olika delarna separat).
 • Intervjuresultatet visas i mjukvaran Tengai Recruit.

Fler fördelar med Tengai? Läs vidare här!

”Den stora fördelen är att Tengai inte på något sätt registrerar ovidkommande faktorer som kön, utseende, ålder och härkomst – som annars skulle kunna påverka utgången av en intervju – utan enbart förhåller sig till kandidaternas kompetens." – Havva Ilhan, biträdande personalchef på Upplands-Bro kommun
Tengais kandidat- och användarupplevelse är unik

Unik och rättvis kandidatupplevelse

Tengai AB har lagt stor vikt på att skapa en interaktiv, engagerande och förtroendeingivande kandidatupplevelse. Här sitter jobbsökaren själv i förarsätet och kan boka upp sin intervju och välja intervjutid – snabbt och smidigt. Gensvaret har varit högt då Tengai inte heller registrerar ålder, utseende, kön, etnicitet, eller dömer kandidaten utifrån röst eller dialekt.

Dessutom skapar HR-techverktyget en känsla av mänsklig interaktion. Något som får kandidaterna att engagera sig emotionellt och socialt, vilket också har visat sig leda till ärligare intervjusvar.

 

Läs mer om Tengais kandidatupplevelse här!

Därför utmanas den klassiska intervjun

Därför varar (tyvärr) ofta första intrycket vid en anställningsintervju

Därför spelar första intrycket (tyvärr) roll

7 sekunder. Så lång tid tar det att göra ett första intryck. Vad innebär det i kontexten av en jobbintervju? Är det överhuvudtaget möjligt att göra en rättvis bedömning på så kort tid?

Omedvetna fördomar – så påverkar de din jobbintervju

Omedvetna fördomar i intervjun

Handslag, ögonkontakt, klädstil… När vi möter en ny person är det oundvikligt att vi påverkas av yttre faktorer. Och det påverkar resultatet i en jobbintervju.

Intervjun ifrågasätts – fakta framför magkänsla - trendspaning från TNG

Magkänsla i intervjun ifrågasätts

Anställningsintervjun har länge varit rekryterings­processens mystiska svarta box. Men nu börjar allt fler ifrågasätter den traditionella jobbintervjun från grunden.

Tengai genomför kompetensbaserde och automatiserade intervjuer som generera faktabaserat beslutsunderlag vid rekrytering
Vill du veta mer?

Vill du veta mer om hur intervjuer med Tengai kan användas inom just din organisation? Lämna dina kontaktuppgifter i formuläret så återkommer vi till dig så snart som möjligt.