TNG
AI-screening med Tengai i en TNG rekrytering skapar bättre kompetensdata och snabbare rekrytering

Fördomsfri AI-screening med Tengai snabbar på rekryteringsbeslut

Fördomsfritt första urval ger bättre kompetensdata om personlighet

På TNG använder vi fördomsfri AI-screening för de kunder som önskar få bättre data och insikter om sökandes personlighet. Det snabbar upp rekryteringen, breddar kandidaturvalet, samt stärker våra kunders employer brand genom en bättre kandidatupplevelse. Och framför allt får de rätt slutkandidat genom mer objektiva och datadrivna urval och bredare mångfald. En mer inkluderande och fördomsfri rekrytering helt enkelt.

Vill du också snabba på din kommande rekrytering med hjälp av bättre beslutsunderlag? Utan extra kostnad? Hör av dig så tar vi ett snack hur vi tillsammans kan fylla dina tomma stolar snabbare!

Ja jag vill veta mer!

TNG arbetar med det AI-baserade screeningverktyget Tengai. Här möter våra kandidater en engagerad digital avatar som erbjuder en personlig, rolig och gamifierad intervjuupplevelse. De sökande väljer själva när de ska genomföra intervjun, hur de vill kommunicera samt om de vill få skriftlig eller muntlig återkoppling i realtid. Resultatet blir en rättvis jobbintervju, på de sökandes villkor. Det skapar en riktigt bra kandidatupplevelse. Något som stärker våra kunders arbetsgivarevarumärke.

Snabbare rekryteringsbeslut baserat på rätt kompetensdata

Med den ökade flexibiliteten minskar också kandidatavhopp och ghosting, något som gör att vi snabbare kan presentera rätt kandidater, från ett bredare urval av sökande. Idag genomför 70 % av alla jobbsökare sina intervjuer inom fyra dagar. Detta medför att våra kunder kan ta rätt och mer välgrundade beslut på kortare tid. Allt baserat på det objektiva beslutsunderlag av kompetensdata som vi delar med oss av till beställande chef.

Snabbare rekryteringar med bättre kompetensdata med AI-screening från Tengai och TNG

Med Tengai i en TNG-rekrytering får du

 1. Medarbetare på plats snabbare än planerat
  Hela 70 % av alla sökande genomför sin intervju inom fyra dagar. Detta innebär att vi snabbt kan ta fram ett datadrivet och objektivt beslutsunderlag av kompetensdata. Ett underlag du som chef kan använda för att ta ett välgrundat och bättre beslut på kortare tid. Dessutom kan vi inkludera relevanta kvalifikationsfrågor som gäller din specifika tjänst vilket gör att de sökande får relevant informationen tidigt. Något som också snabbar upp processen.
 2. Stärkt employer brand genom en bättre kandidatupplevelse
  Alla sökande får en engagerad, personlig och gamifierad intervjuupplevelse i teknikens framkant. Detta bygger förtroende hos kandidaterna då de dessutom styr hur, var och när de vill bli intervjuade. Alla får också muntlig och skriftlig personlig feedback samt en sammanfattning i realtid.
 3. Ökad mångfald
  Då alla kandidater får göra en intervju breddar vi urvalet av sökande och fler får en rättvis chans att tas med i urvalet. Det i sin tur främjar mångfald och inkludering något som enligt forskningen bidrar till ökad lönsamhet och innovationstakt. Genom att endast fokusera på kompetensdata ökar vi möjligheten att fatta välgrundade beslut och inkludera en bredd av kandidater som kanske tidigare blivit bortvalda på grund av förutfattade meningar och fördomar.
 4. Validerat beslutsunderlag
  Med Tengai får vi också bättre insikter i de sökandes personlighet och ett validerat och evidensbaserat beslutsunderlag. Objektiv data som stöds av kompetensbaserade ramverk. Data som även kan användas vid CSRD-rapportering.

Kom igång idag!

Några av våra kunder just nu

Bättre kompetensdata och beslutsunderlag med AI-screening och Tengai

Compliant AI-screening

Tengai samlar in data om kandidatens kompetens såsom kunskap, erfarenhet och personlighet tidigt i processen och kompletterar därmed den sökandes CV. Det sker genom en strukturerad och kompetensbaserad blindintervju där kandidaten i dialogform interagerar med en digitaliserad avatar. Samtalet är tillgängligt på både engelska och svenska. Samtliga sökande får likadana frågor och Tengai påverkas inte av röst, bild, lukt eller hur kandidaten ser ut. Till exempel kläder eller smink. Därmed får vi mer objektiv fakta och flyttar subjektiviteten ett steg längre fram i processen. Samtidigt blir alla kandidater likvärdigt behandlade i urvalet, vilket eliminerar fördomar och bidrar till en mer rättvis process.

AI:n gör ingen egen bedömning eller tar några rekryteringsbeslut, utan det gör TNG:s rekryterare. Vidare har Tengai ingen åtkomst till kandidaternas personuppgifter och använder sig inte av programvara för ansiktsigenkänning. Det innebär att Tengai faller inom ramen av godkända AI-verktyg enligt EU:s nya AI Act.

Vill du veta mer om Tengais produkt? Klicka dig vidare här!

Mycket effektivt och givande, de var roligt att ha en intervju på ett annorlunda sätt!

Anonym jobbsökare

Det var min första intervju med en avatar. Först kändes det ovanligt men sedan lossnade det och jag kände mig bekvämare. Jättebra upplagt!

Anonym jobbsökare

Kontakta TNG för hjälp med din rekrytering

Dags att höras?

Vill du veta mer om hur vi kan arbeta med Tengai i din nästa rekrytering? Berätta om ditt kompetensbehov så ringer vi upp!

Vi hjälper dig med personal inom

Rekommenderat för dig

Visa alla