TNG
Anlita en interimschef eller interimskonsult vid teknikskifte och grön omställning.

Lästid: 4 minuter

Senast redigerad:

Interimslösningar för att möta den tekniska omställningen

Snabbt teknikskifte? 7 utmaningar då en konsult kan vara lösningen

Den gröna omställningen – elektrifiering, fossilfritt stål, koldioxidneutral produktion och utbyggnad av elnätet – sker just nu i rapidfart. Tillväxt och teknikskifte går fort, men kompetensresurserna hänger inte med, och många företag tappar fart då den tekniska kompetensen saknas. Lösningen? Hyr in en interimschef- eller konsult! TNG Tech listar sju tillfällen då det kan vara en särskilt bra idé.

Klimatfrågan är den bakomliggande drivkraften för en stor del av den tekniska omställningen som sker nu. Efterfrågan ökar på hållbara lösningar men också på personal som kan driva förändringsarbetet. Företagen vill mycket, men inom flera områden råder det kompetensbrist.

I de fall företagen själva rekryterar tar det ofta tid. Ibland för lång tid. Men det finns lösningar för att komma runt kompetensförsörjningsproblemet. De stavas tekniskt kunniga interimschefer – och konsulter. Vissa bolag tycker att det kan vara dyrt, och inte en långsiktig lösning. Men ännu dyrare blir det med försenade produktlanseringar, tappad produktion och missnöjda kunder och därmed tappade intäkter.

– Med en erfaren konsult, som skapar säkra resultat, betalar sig investeringen ofta flera gånger om, konstaterar Pär Johansson, produktägare för TNG Tech, som har lång erfarenhet av att hyra ut interimskonsulter och chefer inom teknik- och industrisektion.

Men när, och inom vilka områden, är de bästa tillfällena att hyra in en teknikkonsult just nu? Rekryteringskonsulterna på TNG Tech har analyserat marknaden och lyfter här fram de situationer där efterfrågan just nu är som störst – och där konsulten kan skapa maximalt värde under teknikskiftet.

1. Verksamheten som skalas upp eller skalas ner

Med den pågående omställningen och Industri 4.0 så pågår både in- och utfasning av teknik. Det kan vara en utmaning då driften måste upprätthållas, samtidigt som ny teknik ska implementeras. Här krävs ofta både ny kompetens långsiktigt, men också erfarna specialister som kan den äldre tekniken som ska upprätthållas under en viss tidsperiod. Och det är vid dessa tillfällen en teknikkonsult kan lösa kompetensförsörjningen, genom att täcka upp tills att det ordinarie teamet är på plats.

2. Snabb prototypproduktion och förserier

När den tekniska utvecklingen går fort, inom till exempel Cleantech och Greentech, behöver företag snabbt kunna skala upp sin prototypproduktion till en föreserie för att sedan vid rätt tidpunkt dra igång volymtillverkningen. Det innebär många steg – som kräver diversifierad teknisk kompetens. Och ibland på kort varsel. Det kan handla om erfarna ingenjörer, projektledare, konstruktörer, produktionschefer, supply chain-specialister och logistiker. För att lyckas med teknikskiftet behöver de vara kunniga, kvalitetssäkrade och börja leverera från dag ett.

3. Hemvändande produktion eller logistikflytt

En trend som börjar bubbla rejält efter problem med långa leveranskedjor och oroligheter i världen är hemflytt av produktion från till exempel Kina tillbaka till Sverige och EU. Ett gigantiskt logistikprojekt som ofta kräver externa resurser. Här handlar det om projektledning, utfasning av befintlig leverantörsstruktur, samtidigt som nya leverantörer ska upphandlas och kvalitetssäkras.

Det blir också vanligare med fysiska integrationer där produktionsverksamheten ska flyttas inom landet, men också stora lagerflyttar och flytt till nya fabriker. Ofta handlar det om anläggningstunga investeringar som kräver lång erfarenhet.

Finns kompetensen i bolaget? Är den vass nog och har kunskap om dessa enorma logistikflöden som ska skapas och avvecklas?

Om inte, så kan externa teknik-, logistik- eller inköpskonsulter passa väl in här för att avlasta den löpande verksamheten. För större projekt krävs ofta att konsulter hyrs in på minst ett år. Det är inte heller ovanligt att uppdragen förlängs fram tills att ett nytt team är inrekryterat och onboardat.

4. Fossilfri omställning

Hållbarhetsarbetet ställer nya krav på industrin. Den tekniska omställningen, och det teknikskifte, som sker just nu pågår i exempelvis Norrland inom gruv- och stålindustrin är en enorm möjlighet. Men också en utmaning. Här ska det skapas en fossilfri värdekedja från gruva till slutprodukt, vilket ställer höga krav på ny kompetens.

Många vill utveckla det nya fossilfria stålet, men få vill arbete i Sveriges nordligaste delar. Med den rådande kompetensbristen är det en utmaning att rekrytera teknikkompetens till Norrland.

Här kan det därför vara läge att hyra in teknikkonsulter, interimschefer och projektledare som kan arbeta på plats eller distans med utvecklingen, fram tills att ordinarie team finns på plats. Det öppnar också upp för en bredd av ingenjörer och tekniker som vill arbeta med spännande, nyutvecklande teknik, men på distans.

Utöver de mer samtidspräglade tillfällena ovan finns även de mer traditionella – men vanliga – förhållandena där en interimskonsult kan vara en bra lösning:

5. Bolagsförändringar

I turbulenta tider, till exempel vid en omorganisation, kan de finns behov av att anlita en förändringsledare som med gedigen erfarenhet driver igenom och implementerar ledningens strategier. Med stort fokus på ledarskap är dessa tekniskt kunniga interimschefer proffs på att hantera komplexa situationer som ofta kan uppstå vid omorganisationer. En inhyrd chef kan då lösa det mesta under en tidsbegränsad period för att sedan lämna över stafettpinnen till den ordinarie chef som ska leda och förvalta arbetet framåt.

6. Uppsägningar eller sjukskrivningar

Uppsägningar och sjukskrivningar är när man traditionellt efterfrågat interimskonsulter. Allt för att inte tappa fart eller få produktionsstopp. En chefsrekrytering tar i genomsnitt sex till åtta veckor och sedan behöver man även beakta en uppsägningstid på upp till tre månader. I de fallen är den bästa lösningen att ta in en erfaren teknikkonsult eller interimschef tills situationen är löst. I väntan på den nya medarbetaren kan konsulten gå in och driva det ordinarie arbetet.

7. Arbetstoppar

På många arbetsplatser varierar ofta mängden arbete under året. Under arbetstoppar är det många företag som ser stora fördelar med att ta in en interimskonsult. Helt enkelt för att minska stress, öka kvalitén och skapa en bättre hållbar arbetsmiljö för sina anställda. En ny person kan också röra runt i arbetspsykologin i teamet och ge ny energi och inspiration vilket många gånger kan vara nyttigt för gruppen. Speciellt i ingenjörstäta bolag där innovation är en viktig drivkraft.

Anlita ingenjörskonsult via TNG Tech Snabbt, vetenskapligt och fördomsfritt

Dags för teknikskifte? Är du redo?

Har du behov av att stärka organisationen och anlita en erfaren teknisk specialist, projektledare, förändringsledare eller chef som snabbt kan komma in och stötta upp ordinarie verksamhet under kritiska perioder eller teknikskifte med nya projekt? Hör av dig till oss på TNG Tech så hjälper vi till!

Anlita teknikkonsult

Rekommenderat för dig