TNG
rekrytera cleantech-specialister fördomsfritt och datadrivet

Grön innovation – rekrytera specialister och konsulter inom cleantech idag!

Rekrytera cleantech-specialister

Svenska cleantech-företag växer snabbt och omsättningen inom branschen har fördubblats på ett par år*. Samtidigt ökar konkurrensen och allt fler företag står inför utmaningen att snabbt utveckla ny miljöteknik. Men för att hålla en hög innovationstakt krävs rätt personal. Och det kan vi på TNG Tech hjälpa till med!

cleantech specialister robot människa maskin kvinna män

På TNG Tech hjälper vi er att bygga heterogena teams som vill arbeta med teknik i framkant. Vi gör det genom att rekrytera nytänkande medarbetare som är förändringsbenägna och genuint intresserade av hållbarhet och cleantech.

Oavsett om bolaget är nytt, etablerat eller aldrig tidigare profilerat sig inom området, är våra teknikrekryterare vana att arbeta där de tekniska förutsättningarna och behoven förändras från en dag till en annan.

Vi utmanar – precis som ni! 

Vi lyckas tack vare vår vetenskapliga och datadrivna metodik som utmanar klassisk teknikrekrytering och era kompetenskrav. Det gör att vi kan rekrytera cleantech-kandidater som gör skillnad. Specialister som vill arbeta hållbart med energi- och miljörelaterad teknik, vilket ökar er innovationstakt och konkurrenskraft.

*Svenska cleantech-företag har fördubblat sin omsättning mellan 2017-2019 och 2020 blev det ett rekordår i investeringar.

Med TNG Tech får du en partner som:

  1. Hjälper er rekrytera cleantech-specialister som brinner för hållbarhet och vill bidra till framtidens miljöteknik.
  2. Arbetar med en datadriven fördomsfri rekryteringsmetodik som säkerställer medarbetares kompetens och framtida arbetsprestation.
  3. Marknadsför ert employer brand och lyfter fram det högre syfte med just er teknik vilket attraherar rätt teknikkandidater.
  4. Bara bedömer de faktorer som påverkar arbetsprestationen och bortser från förutfattade meningar och fördomar. Det bidrar till ökad mångfald och innovation.

cleachtech specialist laboriatorium skyddsglasögon cirkel

CLeantech-miljöteknik-rekrytera-specialister-medarbetare

Jag vill veta mer!

TNG Tech: Teknikrekrytering inom cleantech

TNG Tech rekryterar och hyr ut ingenjörer och tekniker inom cleantech. Vi fokuserar främst på tre områden: EngineeringProduction och Supply Chain Management. Oavsett om du behöver en komplett rekryteringsprocess eller tjänster från våra seniora underkonsulter så ser vi till att hitta ett upplägg som passar just din verksamhet. Med grund i fakta, vetenskap och mätbara processer hjälper vi arbetsgivare i hela Sverige att hitta nya talanger och kvalificerade medarbetare. Teknikkompetens som långsiktigt bidrar till mångfald, innovation och lönsamhet! Via TNG Tech Interim erbjuder vi även flexibla interimslösningar när du snabbt behöver få in en teknisk specialist eller chef.