Sök
Rekrytering av tekniker och ingenjörer inom produktion

Jag vill veta mer!

TNG Tech: Rekrytera medarbetare som utvecklas i takt med teknikförändringen.

Fakta, metod och vetenskap när vi rekryterar inom Production.

TNG Tech rekryterar vetenskapligt och fördomsfritt inom området Production. Vi rekryterar och hyr ut specialister och chefer som arbetar inom produktionsflödet. Medarbetare som är delaktiga i att skapa lönsamhet och innovation i takt med digitaliseringens och industri 4.0 intåg i verksamheten. Våra kunder finns främst inom läkemedels-, process-, verkstadsindustrin, samt gruvnäringen.

Ingenjörer och tekniker som arbetar inom produktionen måste ofta både förstå produkten och processen. De ska kunna samarbeta internt och externt, effektivisera verksamheten, arbeta med kvalitetsförbättrande åtgärder samt arbeta både strategiskt och operativt. Det är en lång önskelista. Med TNG Techs vetenskapliga och objektiva rekryteringsprocess hittar vi nya talanger, i och utanför de traditionella nätverken.

Kvalitetssäkrad kompetens, oanad potential och mångfald

Alla sökande hos TNG Tech får genomgå en omvänd rekryteringsprocess. Kandidaterna får genomföra skräddarsydda digitala arbetspsykologiska tester innan CV granskas och de rankas sedan baserat på testresultaten. Dessutom sker andra mätbara objektiva urvalsmetoder som kvalitetssäkrar de sökandes kompetens och potential.

Metodiken bygger på vetenskaplig fakta för att säkerställa kandidatens framtida arbetsprestation och lyfter upp oanade talanger med olika bakgrund, erfarenhet, ålder och kön. Vi ser potentialen hos varje kandidat och vi sätter kompetensen i fokus. Alltid.

Några av de ingenjörsjobb vi tillsatt inom Production

  • Processledare
  • Produktionsledare
  • Processingenjör
  • Produktionsingenjör
  • Tekniker

  • Automationsingenjör
  • Projektledare
  • Kvalitetsingenjör
  • Produktionsutvecklare

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig hitta din nästa medarbetare inom Production? Hör av dig nedan!

Kontakta mig – jag vill veta mer om vetenskaplig teknikrekrytering!