TNG
TNG arbetar med kompetensbaserad rekrytering och bemanning.

Kompetensbaserad rekrytering – så går det till

Kompetens och fakta framför subjektiv magkänsla

Det finns grovt räknat två sätt att rekrytera nya medarbetare. Antingen går man på sin magkänsla – och håller tummarna för att det blir rätt. Eller så använder man den kunskap och fakta som finns för att matcha behov med kompetens. Vi tror avgjort mest på det senare alternativet, och är stolta över att arbeta med kompetensbaserad rekrytering.

Vad kompetensbaserad rekrytering innebär framgår rätt tydligt av namnet. Det handlar främst om att noggrant definiera vilken kompetens du efterfrågar och sedan hålla denna definition för ögonen genom hela rekryteringen. Från behovsanalysen via urvalsarbetet med intervjuer och referenstagning fram till den slutliga utvärderingen. Utan att bli distraherad av andra faktorer.

Kompetensbaserad rekrytering - det här ingår i en kompetensbaserad rekrytering
Rekrytering med fokus på kompetens

Kompetensbaserad rekrytering med TNG – steg-för-steg

 1. Kravprofil

  Redan vid upprättandet av kravprofilen rangordnar vi de olika kompetenser som är aktuella. Den rangordningen styr sedan utformandet av en intervjumall, där de standardiserade frågorna bestäms av vetenskapligt prövade metoder och kopplas till de efterfrågade egenskaperna.

 2. Kompetensbaserad intervju

  Den senaste forskningen visar att en alltför strukturerad intervju kan ha en negativ effekt på personbedömningen. Därför använder vi oss av en semi-strukturerad intervju. Det vill säga en strukturerad intervju där man ställer olika följdfrågor beroende på kandidatens svar. Detta kräver dock att man har stor vana att hantera intervjusituationer för att kunna göra den bästa bedömningen.

 3. Referenstagning

  Vid referenstagningen gäller sedan precis samma princip som vid intervjuerna: strikt fokus på de väsentliga kompetenserna.

 4. Slutlig bedömning

  När vi sedan når fram till den slutliga bedömningen har vi ett tydligt och åskådligt material att ta ställning till. Vi riskerar alltså inte att omedvetet jämföra äpplen och päron. Varje kandidat skärskådas ur exakt det perspektiv som är relevant för just den befattning det gäller.

TNG är ett rekryteringsföretag som arbetar med fördomsfri kompetensbaserad rekrytering

Vi rekryterar kompetensbaserat och fördomsfritt

På TNG är vi specialister på kompetensbaserad och fördomsfri rekrytering och bemanning. Det innebär att vi fokuserar på vilka personliga egenskaper, erfarenheter och kunskaper den nya medarbetaren måste ha för att kunna göra bra ifrån sig i den tjänst det gäller. Ingenting annat.

Det subjektiva tyckandet gör vi allt för att undvika. Syftet är att grundligt ta reda på vilken kandidat som faktiskt har bäst förutsättningar att lyckas i sin nya roll.

Rekrytering med fokus på kompetens är en växande trend

Kompetensbaserad rekrytering en växande trend

Det kan i många fall vara ett stort och lite skrämmande steg att frångå det som länge har betraktats som sanningar. Men när man väl har tagit steget blir de många fördelarna snabbt uppenbara. Och vi ser nu hur kompetensbaserad rekrytering blir allt vanligare, då ”rätt person på rätt plats” idag ofta är avgörande för ett företags eller organisations möjligheter att hävda sig med framgång.

Inte minst i USA har utvecklingen länge varit tydlig mot att man inser vikten av att behandla alla kandidater lika och att fokusera strikt på de efterfrågade och bedömningsbara kompetenserna.

Kompetensbaserad rek. Liten figur
Så ser vi på kompetens

Enligt oss på TNG utgörs en persons kompetens av fyra delar:

 • Kunskap och erfarenhet
 • Begåvning
 • Personlighet
 • Motivation

För att hitta kandidaten med högst potential att lyckas analyserar vi vilka delar som är kritiska för att lyckas i den specifika rollen. Vi viktar sedan utvalda delar och använder de urvalsmetoder som bäst mäter potential och framtida arbetsprestation.

Graf över hur man kan bedöma kompetens (Schmidt 2012)

Hur gör man bra urval?

Även om mer än 15 års forskning visar att de metoder vi använder oss av har den högsta träffsäkerheten så utvecklar vi dem hela tiden. För självklart är det rimligt att kontinuerligt ompröva metodernas effektivitet och tillförlitlighet. Det är ju så vetenskap fungerar – att hela tiden justera sin teori när nya data finns till hands. Men en sak är helt klar: vanliga metoder som vilar tungt på referenser, tidigare yrkeserfarenhet och antal år i utbildning uppvisar en stor felmarginal.

Malin Lindelöw är fil dr i psykologi och har skrivit boken Kompetensbaserad personalstrategi. Den innehåller en sammanställning över olika metoders validitet, det vill säga: hur väl de förutser den rekryterade personens prestation i den nya rollen. Denna förmåga anges med ett värde mellan 0–1. Här innebär 0 att det inte finns något samband alls mellan metodens urval och faktisk prestation. Medan 1 är ett idealiskt perfekt förutseende, som man i praktiken aldrig uppnår.

Med andra ord finns det ingen metod som är helt tillförlitlig. Många ligger någonstans mitt emellan perfekt och slumpen. Andra ligger betydligt närmare slumpen. Man måste därför förstå hur de olika metoderna fungerar. Och varför. Då inser man att de alla har sina begränsningar. Ingen av dem räcker till på egen hand utan de ska alla betraktas som hjälpmedel som måste kombineras. Det är så vi jobbar för bästa resultat – och rätt använda ger de ett mycket gott stöd.

Läs även: 8 tips för att rekrytera kompetensbaserat

Få hjälp att hitta rätt medarbetare!

TNG är specialisterna som hjälper dig rekrytera och hyra in personal med fokus på fakta, kompetens och potential istället för magkänsla och subjektiva tolkningar. Med vår kompetensbaserade och fördomsfria rekryteringsmetodik™ får du rätt medarbetare som snabbt och kostnadseffektivt levererar i din organisation idag, och i framtiden.

Vill du veta mer om vårt rekryteringsföretag? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig!