TNG
Kompetensbaserad rekrytering - så går det till

Kompetensbaserad rekrytering – så funkar det

Upptäck fördelarna med kompetensbaserad rekrytering

Ska du rekrytera nya medarbetare? Då finns grovt räknat två sätt att gå till väga. Antingen går du på magkänsla – och håller tummarna för att det blir rätt. Eller så använder du den kunskap och fakta som finns för att matcha behov med kompetens. Kompetensbaserad rekrytering helt enkelt. Här bjuder vi på TNG på vägledning kring hur det går till och vad du som chef och rekryterare bör tänka på. 

Vad är kompetensbaserad rekrytering?

Kompetensbaserad rekrytering, ibland förkortat KBR, är en strukturerad rekryteringsmetod som fokuserar på att identifiera den kompetens och potential som är nödvändig för en specifik tjänst eller organisation. Genom att bedöma varje kandidats kunskaper, färdigheter, motivation, förmågor och personliga egenskaper kan kompetensbaserad rekrytering erbjuda flera fördelar.

Bland annat kan en tydlig kravprofil och en objektiv bedömning skapa en rättvis och träffsäker process, där rekryteringsbeslut baseras på relevanta kompetenser istället för personliga preferenser. Genom att endast fokusera på den kompetens som är avgörande för tjänsten minskar du alltså risken för att bli distraherad av andra faktorer. Till exempel kandidatens ålder, kön, utseende eller utbildningsbakgrund. Dessutom får du ett faktabaserat beslutsunderlag som bygger på strukturerad och jämförbar rekryteringsdata, där magkänsla och fördomar inte får ta över.

Kompetensbaserad rekrytering blir allt vanligare, då ”rätt person på rätt plats” ofta är avgörande idag för ett företags eller organisations möjligheter att lyckas med sina affärer och uppdrag.

Få hjälp med kompetensbaserad rekrytering

Rekrytera kompetensbaserat – steg för steg

Kompetensbaserad rekrytering börjar redan i behovsanalysen, fortsätter via annonsering och är viktiga pelare i urval och intervjuer. Liksom i referenstagning och fram till den slutliga utvärderingen. Här går vi igenom hur kompetensbaserad rekrytering går till.

 1. Kravprofil
  Inledningsvis behöver du noggrant definiera vilka kompetenser du efterfrågar i din rekrytering. Redan vid upprättandet av kravprofilen rangordnar du de olika kompetenser som är aktuella. Den rangordningen styr sedan utformandet av en intervjumall, där de standardiserade frågorna bestäms av vetenskapligt prövade metoder och kopplas till de efterfrågade egenskaperna.
 2. Kompetensbaserad intervju
  Fördelen med att ställa kompetensbaserade intervjufrågor, till skillnad från mer traditionell frågeteknik, är att frågorna uppmuntrar kandidaten att berätta om tidigare arbetsrelaterade situationer, med konkreta exempel på vad man faktisk gjorde och hur resultatet blev. Något som gör det lättare att förutspå hur personen kommer agera i liknande situationer framöver.
 3. Referenstagning
  Vid referenstagningen gäller sedan precis samma princip som vid intervjuerna: strikt fokus på de väsentliga kompetenser.
 4. Slutlig bedömning
  När du sedan når fram till den slutliga bedömningen har du ett tydligt och åskådligt material att ta ställning till. Du riskerar därmed inte att omedvetet jämföra äpplen och päron. Utan du kan bedöma varje kandidat ur exakt det perspektiv som är relevant för den befattning det gäller.
Kompetensbaserad rekrytering - en växande trend

Så gör du en kompetensanalys

Innan du sätter ut en annons och börjar leta efter lämpliga kandidater behöver du bestämma dig för vad som krävs för att göra ett bra jobb i den aktuella rollen. En så kallad kompetensanalys. Kom ihåg att skilja på skall-krav (obligatoriska krav) och vad som är ”nice to have”. Annars är risken att önskelistan blir alltför omfattande och därmed omöjlig att uppfylla.

Frågor att ställa sig vid kompetensanalysen kan vara:

 • Vad är det för kompetens vi vill och kan bedöma?
 • Vilka kunskaper behöver personen ha från start, och vad går att lära sig väl på plats?
 • Vilka personliga egenskaper behövs för att trivas och lyckas långsiktigt i jobbet?
TNG rekryterar kompetensbaserat och fördomsfritt

Vad är skillnaden på kompetensbaserad och fördomsfri rekrytering?

Begreppet kompetensbaserad rekrytering används idag brett för att helt eller delvis beskriva värdet av rekrytering som fokuserar på kompetens. Värt att notera, innan man köper kompetensbaserade rekryteringstjänster eller anammar metoden, är att en fördomsfri rekrytering alltid kommer vara kompetensbaserad, men en kompetensbaserad rekrytering behöver inte nödvändigtvis vara fördomsfri. Och att de därför inte är helt synonyma.

Ett exempel på en kompetensbaserad rekrytering som inte är fördomsfri är om vi väger in ålder, utseende eller kanske kandidatens hälsa som kriterier för vår bedömning. Eller något så krasst som att vi favoriserar vissa lärosäten framför andra, när vi ska bedöma kunskap från en utbildning. Att man ställer orimligt höga kompetenskrav på exempelvis skriftlig svenska, när medarbetaren sällan eller aldrig behöver dokumentera eller kommunicera på samma språk.

Oavsett vilket namn en aktör använder om sin rekryteringsmetodik så är det med andra ord en god idé att syna sömmarna och ta reda på mer om vad som faktiskt ingår i tjänsten. Och inte minst hur besluten fattas i rekryteringsprocessen.

Graf över hur man kan bedöma kompetens vid kompetensbaserad rekrytering (Schmidt 2012)

Hur bedöma kompetens vid rekrytering?

Malin Lindelöw är fil dr i psykologi och har skrivit boken Kompetensbaserad personalstrategi. Den innehåller en sammanställning över olika metoders validitet, det vill säga hur väl de förutser den rekryterade personens prestation i den nya rollen. Denna förmåga anges med ett värde mellan 0–1. Här innebär 0 att det inte finns något samband alls mellan metodens urval och faktisk prestation. Medan 1 är ett idealiskt perfekt förutseende, som man i praktiken aldrig uppnår.

Med andra ord finns det ingen metod som är helt tillförlitlig. Många ligger någonstans mitt emellan perfekt och slumpen. Andra ligger betydligt närmare slumpen. Man måste därför förstå hur de olika metoderna fungerar. Och varför. Då inser man att de alla har sina begränsningar. Ingen av dem räcker till på egen hand utan de ska alla betraktas som hjälpmedel som måste kombineras. Det är så vi jobbar för bästa resultat – och rätt använda ger de ett mycket gott stöd.

Men en sak är helt klar: vanliga metoder som vilar tungt på referenser, tidigare yrkeserfarenhet och antal år i utbildning uppvisar en stor felmarginal.

Ta hjälp av en kompetensexpert!

TNG är vi specialister på kompetensbaserad och fördomsfri rekrytering, bemanning och interim. Men även om årtionden av forskning visar att de metoder vi använder oss av har den högsta träffsäkerheten, så vill vi aldrig nöja oss. För oss är det självklart att kontinuerligt ompröva metodernas effektivitet och tillförlitlighet. Det är ju så vetenskap fungerar – att hela tiden justera sin teori när nya data finns till hands.

Vill du rekrytera mer kompetensbaserat och få hjälp att komma igång? Hör av dig så berättar vi mer!

Kontakta TNG här

TNG Evolve erbjuder rekryteringsutbildningar inom kompetensbaserad rekrytering

Utbildning i kompetensbaserad rekrytering

Vill du som chef eller HR-specialist lära dig mer om kompetensbaserad rekrytering och få konkreta verktyg och metoder att använda i den egna verksamheten? Anmäl dig till någon av våra rekryteringskurser!

Vår utbildningsverksamhet TNG Evolve erbjuder såväl skräddarsydda utbildningar som onlinebaserade distanskurser inom kompetensbaserad och fördomsfri rekrytering, kandidatattraktion, kandidatupplevelse och intervjuteknik. Våra kursledare arbetar dagligen med kompetensbaserad rekrytering och lyfter upp teorin, men framför allt konkreta och praktiska verktyg som kan användas redan nästa dag.

Rekrytera kompetensbaserat? Kontakta TNG så hjälper vi dig!

Låt oss hjälpa dig!

Vill du veta mer om hur vi på TNG kan hjälpa dig med kompetensbaserad rekrytering och rekrytera rätt medarbetare och chefer, med fokus på fakta och mätbar kompetens? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig inom kort.

Några av våra kunder just nu