TNG
Kompetensbaserad rekrytering - så går det till

Kompetensbaserad rekrytering – så går det till

Kompetens och fakta framför subjektiv magkänsla

Det finns grovt räknat två sätt att rekrytera nya medarbetare. Antingen går man på sin magkänsla – och håller tummarna för att det blir rätt. Eller så använder man den kunskap och fakta som finns för att matcha behov med kompetens. Kompetensbaserad rekrytering helt enkelt. Här bjuder vi på TNG på insikter och en steg-för-steg guide hur det går till och vad du som chef och rekryterare ska tänka på. 

Vad är kompetensbaserad rekrytering?

Kompetensbaserad rekrytering innebär att noggrant definiera vilka kompetenser du efterfrågar i din rekrytering och sedan enbart bedöma den kompetensen genom hela rekryteringen. I alla ansökningar och i alla möten med dina kandidater. Det genererar ett faktabaserat beslutsunderlag som bygger på strukturerad och jämförbar rekryteringsdata där magkänsla och fördomar inte får ta över.

Kompetensbaserad rekrytering startar redan i behovsanalysen, fortsätter via annonsering och är viktiga pelare i urval och intervjuer. Liksom i referenstagning och fram till den slutliga utvärderingen. Genom att fokusera på den kompetens som är viktig för tjänsten minskar du risken för att bli distraherad av andra faktorer. Så att du uppriktigt rekryterar på kompetens och inget annat.

Skillnad mot fördomsfri rekrytering

Metoden har de senaste åren blivit allt mer populär. Vilket är positivt! Men det är också viktigt att syna den lite i sömmarna. Som vi har gjort på TNG.

Vi har nämligen tagit detta ett steg längre. Och arbetar därför med fördomsfri kompetensbaserad rekrytering. En skillnad som spelar roll.

En fördomsfri rekrytering kommer alltid vara kompetensbaserad, men en rekrytering baserad enbart på kompetens behöver faktiskt inte vara fördomsfri. Exempel på det här kan vara att ålder, kön eller ett lärosäte blir del av beslutet som tas. Och det här är tyvärr vanligt. Det är därför viktigt att syna hela metodiken, innan ni bestämmer er vad som är nästa steg när ni ska rekrytera kompetensbaserat.

Kunder vi jobbar med just nu

Så fungerar en kompetensbaserad rekryteringsprocess - steg för steg

Kompetensbaserad rekrytering steg-för-steg

 1. Kravprofil
  Redan vid upprättandet av kravprofilen rangordnar vi de olika kompetenser som är aktuella. Den rangordningen styr sedan utformandet av en intervjumall, där de standardiserade frågorna bestäms av vetenskapligt prövade metoder och kopplas till de efterfrågade egenskaperna.
 2. Kompetensbaserad intervju
  Den senaste forskningen visar att en alltför strukturerad intervju kan ha en negativ effekt på personbedömningen. Därför använder vi oss av en semi-strukturerad intervju. Det vill säga en strukturerad intervju där man ställer olika följdfrågor beroende på kandidatens svar. Detta kräver dock att man har stor vana att hantera intervjusituationer för att kunna göra den bästa bedömningen.
 3. Referenstagning
  Vid referenstagningen gäller sedan precis samma princip som vid intervjuerna: strikt fokus på de väsentliga kompetenserna.
 4. Slutlig bedömning
  När vi sedan når fram till den slutliga bedömningen har vi ett tydligt och åskådligt material att ta ställning till. Vi riskerar alltså inte att omedvetet jämföra äpplen och päron. Varje kandidat skärskådas ur exakt det perspektiv som är relevant för just den befattning det gäller.
Kompetensbaserad rekrytering - en växande trend

Kompetensbaserad rekrytering växande trend

Det kan i många fall vara ett stort och lite skrämmande steg att frångå det som länge har betraktats som sanningar. Men när man väl har tagit steget blir de många fördelarna snabbt uppenbara. Och vi ser nu hur kompetensbaserad rekrytering blir allt vanligare, då ”rätt person på rätt plats” idag ofta är avgörande för ett företags eller organisations möjligheter att hävda sig med framgång.

Inte minst i USA har utvecklingen länge varit tydlig mot att man inser vikten av att behandla alla kandidater lika och att fokusera strikt på de efterfrågade och bedömningsbara kompetenserna.

TNG rekryterar kompetensbaserat och fördomsfritt

TNG rekryterar kompetensbaserat

På TNG är vi specialister på kompetensbaserad och fördomsfri rekrytering och bemanning. Det innebär att vi fokuserar på vilka personliga egenskaper, erfarenheter och kunskaper den nya medarbetaren måste ha för att kunna göra bra ifrån sig i den tjänst det gäller. Ingenting annat.

Det subjektiva tyckandet gör vi allt för att undvika. Syftet är att grundligt ta reda på vilken kandidat som faktiskt har bäst förutsättningar att lyckas i sin nya roll.

TNG Evolve erbjuder rekryteringsutbildningar inom kompetensbaserad rekrytering

Utbildning i kompetensbaserad rekrytering

Vill du som chef eller HR-specialist lära dig mer om kompetensbaserad rekrytering och få konkreta verktyg och metoder att använda i den egna verksamheten? Anmäl dig till någon av våra rekryteringskurser!

Vår utbildningsverksamhet TNG Evolve erbjuder såväl skräddarsydda utbildningar som onlinebaserade distanskurser inom kompetensbaserad och fördomsfri rekrytering, kandidatattraktion, kandidatupplevelse och intervjuteknik. Våra kursledare arbetar dagligen med kompetensbaserad rekrytering och lyfter upp teorin, men framför allt konkreta och praktiska verktyg som kan användas redan nästa dag av deltagarna.

Kompetens – mer än vad som syns i ett CV

Vad är egentligen kompetens? Enligt oss på TNG utgörs en persons kompetens av fyra delar: kunskap och erfarenhet, begåvning, personlighet och motivation.

Lär dig mer om kompetens!

Graf över hur man kan bedöma kompetens vid kompetensbaserad rekrytering (Schmidt 2012)

Hur göra bra urval?

Även om tjugo års forskning visar att de metoder vi använder oss av har den högsta träffsäkerheten så utvecklar vi dem hela tiden. För självklart är det rimligt att kontinuerligt ompröva metodernas effektivitet och tillförlitlighet. Det är ju så vetenskap fungerar – att hela tiden justera sin teori när nya data finns till hands. Men en sak är helt klar: vanliga metoder som vilar tungt på referenser, tidigare yrkeserfarenhet och antal år i utbildning uppvisar en stor felmarginal.

Malin Lindelöw är fil dr i psykologi och har skrivit boken Kompetensbaserad personalstrategi. Den innehåller en sammanställning över olika metoders validitet, det vill säga: hur väl de förutser den rekryterade personens prestation i den nya rollen. Denna förmåga anges med ett värde mellan 0–1. Här innebär 0 att det inte finns något samband alls mellan metodens urval och faktisk prestation. Medan 1 är ett idealiskt perfekt förutseende, som man i praktiken aldrig uppnår.

Med andra ord finns det ingen metod som är helt tillförlitlig. Många ligger någonstans mitt emellan perfekt och slumpen. Andra ligger betydligt närmare slumpen. Man måste därför förstå hur de olika metoderna fungerar. Och varför. Då inser man att de alla har sina begränsningar. Ingen av dem räcker till på egen hand utan de ska alla betraktas som hjälpmedel som måste kombineras. Det är så vi jobbar för bästa resultat – och rätt använda ger de ett mycket gott stöd.

Läs även: 8 tips för att rekrytera kompetensbaserat

Rekrytera kompetensbaserat? Kontakta TNG så hjälper vi dig!

Hör av dig!

TNG arbetar dagligen med att rekrytera fördomsfritt och kompetensbaserat i hela Sverige. Dessutom utbildar vi löpande HR-organisationer och chefer inom fördomsfri kompetensbaserad rekrytering.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig rekrytera bättre? Fyll i formuläret så ringer vi upp dig så snart som möjligt!

Lästips för dig

Visa alla