TNG
Rekryteringsguider från TNG: fakta framför magkänsla - ladda ner kostnadsfria guider inom rekrytering!

Rekryteringsguider med tips för chefer och HR

Ladda ner våra guider!

På TNG sätter vi varje dag fakta framför magkänsla när vi rekryterar och bemannar fördomsfritt. Alltid med fokus på mätbar kompetens och arbetsprestation. Vi vill bidra till en hållbar och inkluderande arbetsmarknad, där vi tar tillvara på all kompetens. Som ett led i det och för att hjälpa och stötta chefer och HR delar vi löpande med oss av vår kunskap och erfarenhet från tjugo år av fördomsfri rekrytering. 

Här samlar vi alla insights och rekryteringsguider med tips och inspiration för hur du som chef eller HR kan rekrytera hållbart och fördomsfritt, samtidigt som du säkerställer att alla jobbsökare får bästa möjliga bemötande.

Klicka dig vidare nedan för att ladda ner den guide du är intresserad av!

Ladda ner preboarding-guide från TNG

Preboarding:
Allt för en lyckad pre-boarding av nya medarbetare

En genomtänkt preboarding ger bästa tänkbara start för nya medarbetare och stärker samtidigt ert Employer Brand.

Vilka är då framgångsfaktorerna för en lyckad preboarding? Svaret får du i TNG:s guide där vi samlat konkreta och enkla tips för att redan innan första arbetsdagen skapa tillhörighet, lojalitet och engagemang bland nya medarbetare.

Hämta din guide

13 tips för en lyckad onboarding - guide från TNG

Onboarding:
15 konkreta tips för en lyckad introduktion

En bra onboarding och introduktion visar sig direkt i er nya medarbetares prestation och resultat. Men hur gör man? Ladda ner TNG:s guide!

Hämta din guide

Chefsguide: Leda på distans.

Chefsguide:
Led och motivera ditt team på distans

Hur kan du som chef hålla engagemanget högt i gruppen vid remote- och hybidarbete? Få tips och vägledning i vår guide.

Hämta din guide

Behöver du ny personal?

TNG är specialisterna som gör fördomsfri rekrytering, bemanning och interim enkelt för dig. Genom vår fördomsfria rekryteringsmetod får du rätt medarbetare som snabbt och kostnadseffektivt levererar i din organisation idag, och i framtiden.

Se alla våra tjänster!

Rekommenderat för dig

Visa alla