TNG
Gröna jobb - för en exklusiv klubb. Trendspaning från TNG och Ada Digital.

Lästid: 5 minuter

Senast redigerad:

Trend: Gröna jobb – för en exklusiv klubb

Green skills blir allt viktigare – men vem har dem?

Den gröna ekonomin växer och allt fler jobb skapas när den gröna omställningen växlar upp. Men hänger svensk industri verkligen med? Och vilka är det som har rätt kompetens för framtidens gröna jobb? Följ med när vi nystar i efterfrågan på green skills.

I takt med klimatomställningen och ett ökat fokus på hållbara affärsmodeller blir gröna färdigheter, eller så kallade green skills, allt viktigare. Gröna jobb anses också vara framtidsjobb, speciellt nu med AI:s framfart, vilket gör att allt fler riktar blickarna mot de gröna karriärmöjligheterna.

På trend- och rekryteringseventet Unbiased Day presenterar TNG och Ada Digital de hetaste trenderna på arbetsmarknaden. Och hur de påverkar organisationer just nu.En av nio trender från Unbiased Day 2024
Trenden är en del av TNG och Ada Digitals populära trendspaning på temat ”Coexistence” från Unbiased Day 2024 – ett trend- och rekryteringsevent för chefer, företagsledare och HR.

Se årets alla trender

Men låt oss börja definiera vad ett grönt jobb faktiskt är.

Vad är gröna jobb? Följ med på trendspaning med TNG!


Vad är gröna jobb?

Enligt OECD handlar gröna jobb om yrken där minst 10 % av arbetsuppgifterna bidrar till miljömål och grön omställning. Och enligt internationell statistik kommer över 24 miljoner gröna jobb skapas globalt under de kommande 10 åren.

Redan nu ser Linkedin en 15 % ökning på platsannonser där man efterfrågar gröna kompetenser. Siffrorna bekräftas av Total Jobs där 1000 HR-experter uppger att de ökar sin rekrytering av gröna roller med 40 % i år. Många menar därför att grön rekrytering nu går om rekrytering inom andra områden.

Snabbast växande gröna kompetenserna i EU.

Gröna jobb i Sverige

Grön omställning kommer skapa 50 000 nya jobb. Källa: Industriekonomerna

När det handlar om att skapa gröna jobbtillfällen ligger Sverige i framkant. Mycket för att vi varit ledande med att locka till oss gröna investeringar.

Enligt Industriekonomerna kommer svensk industri skapa 50 000 nya jobb samtidigt som vi ser en snabb förflyttning från Industri 4.0 till Industri 5.0. Här handlar det om att minska miljöpåverkan genom ökad automatisering. Men också att öka samarbetet mellan människor och robotar, liksom att skapa hållbarare produkter och tjänster genom cirkulära flöden och hållbara ekonomi- och produktionsprocesser.

Så jobben finns. Men inte kompetensen. Faktum är att det råder kompetensbrist inom alla områden. Bedömare menar att det krävs en grön kompetensomställning, men också mod att börja rekrytera från närliggande områden, så kallade gateway eller crosskills roles, eller från likvärdiga yrken. Däremot är det många arbetsgivare som inte vågar, eller ser ens möjligheterna.

Endast 1 av 10 kvinnor uppgivit att de har gröna färdigheter, jämfört med var sjätte man.

Grönt glastak stänger kvinnorna ute 

Bristen blir inte bättre av att de här framtidsjobben inte är för alla. Data pekar på att kvinnor blir exkluderade från att ta plats i den gröna näringen. Något som får allt fler att pratar om ett grönt glastak (green ceiling), där möjligheten att ta del av framtidens jobb blir allt svårare. Boston Consulting Group förutspår till och med att endast en fjärdedel av alla i den gröna näringen kommer att vara kvinnor år 2030.  

Linkedin är inne på samma spår. På plattformen har endast 1 av 10 kvinnor uppgivit att de har gröna färdigheter, jämfört med var sjätte man. Och bara 33 % av arbetskraftens kvinnor är kvalificerade för gröna jobb. Globalt. Det är bara Finland som utgör ett undantag, med en närmast jämn könsfördelning.  

Särskilt framträdande är gapet inom förnybar energi. Här besitter kvinnor 34 % av de efterfrågade kompetenserna, mot 44 % inom andra gröna sektorer. Och bara 20 % av dem är ledare i gröna chefsjobben. 

Samtidigt visar en studie från Nesta att många kvinnor inte ens har hört talas om gröna jobb. Anledningen är att majoriteten av jobben eller skapas finns inom de historisk mansdominerade STEM-yrkena. Detta bekräftar IVA i sin rapport Teknisk obalans, där det framkommer att bara 25 % av de antagna till ingenjörsprogrammen är kvinnor. På yrkeshögskolornas IT-utbildningar utgör kvinnorna en tredjedel.  

Men kanske finns det en ljusning. 

Endast 25 % av de antagna till ingenjörsprogrammen är kvinnor. Källa: Teknisk obalans


Green Husing vs. grön omställning

Under de senaste två åren är det fler kvinnor än män som sökt sig till gröna jobb, även om takten fortfarande är för låg. Samtidigt vill fler kvinnor arbeta med den gröna omställningen.

Enligt en undersökning från Ada Digital är det fler kvinnor än män i Sverige som är intresserade av jobb inom miljö, hållbarhet och förnyelsebara resurser. Något som bryter mot internationella siffror där cirka 30 % av kvinnorna vill arbeta inom området.

Kanske återspeglas de låga sifforna internationellt av att bolag allt mer engagerar sig i så kallat Green Hushing. Begreppet syftar till beteendet hos de företag som inte vill berätta vad de gör inom hållbarhetsområdet. Ofta handlar det om att de inte tror att marknaden tycker att de gör tillräckligt. Så man låter hellre bli, trots att det minskar sitt attraktionsvärde hos möjliga kandidater.

Dessutom är näringslivet i behov av ett nytänk kring investeringar. Experter menar att det behöver ske en omstrukturering av det entreprenöriella ekosystemet.

Enligt Nordic Innovation blir endast 8 av 100 euro investerade i verksamheter från kvinnliga hållbarhetsentreprenörer i Norden.

Projekt och initiativ för Green Upskilling 

Mycket pekar på att verksamheter behöver leda sin egen upskilling av green skills. För massor av branscher skriker efter folk med rätt kompetens. 

Till exempel visar en rapport från McKinsey att bilindustrin kommer att behöva omskola 25 % av sin arbetskraft. Och enligt FKG, branschorganisationen för skandinaviska leverantörer till fordonsindustrin, tycker 76 % av de anslutna företagen att tillgången på rätt kompetens är dålig. Samtidigt som de planerar att öka anställningarna med ytterligare 50 % de kommande fem åren. Ekvationen går inte ihop.  

Även Sweco och Sveriges Ingenjörer bekräftar detta. Sverige hamnat i bakvattnet inom framför allt kompetensförsörjningen. Istället är det Finland, Danmark och Kanada som leder utvecklingen genom att satsa på strukturerade och samordnade talang- och omställningsprogram för att locka grön spetskompetens.   

#GreenJobsNow tar fart – men inte i Sverige än 

Ett internationellt projekt som fokuserar på grön upskilling är det globala nätverket C4. Här samarbetar 100 borgmästare med att skapa ”goda gröna jobb” och med det mer hållbara städer. Under namnet #GreenJobsNow fokuserar de främst på byggbranschen, transport, återvinning, sjukvården och energisektorn. 

Än så länge finns inga projekt inom C4 i Sverige. Men Danmark är med i nätverket. Här stöttar Köpenhamn organisationen Boss Ladies, som utbildar kvinnor och icke-binära inom grön konstruktion. Även Salvador är med i projektet – se mer i videon nedan:

I England har Eon dragit igång ett eget green skills trainee- och lärlingsprogram. Dessutom erbjuder de samtliga medarbetare, från nyanställda till den högsta ledningen, möjlighet att öka sina green credentials via LinkedIn Learning.  

Även Jaguar Land Rover i England har startat hållbarhetsträning för alla anställda. Men också ett Future Skills Programme för att upskilla alla säljare och butikspersonal globalt kring nästa generations elbilar. Men det bubblar också i Sverige där bland annat Mälardalens universitet samarbetar med flera arbetsgivare kring green upskilling.  


Hög efterfrågan på green mindset 

Andra satsar på att ta tillvara erfaren kompetens som redan finns inom STEM-området, men som på grund av åldersdiskriminering ofta väljs bort. En rapport från Sveriges Ingenjörer pekar på att det idag finns 10 000 ingenjörer i åldrarna 60 och 69 år som saknar anställning.  

Tack och lov har många ändå valt att arbeta som konsulter. På TNG Tech ser vi en ökad efterfrågan kring denna grupp och då speciellt de ett green mindset som kan komma in och stötta upp förändrings- och utvecklingsarbete inom greentech.  

Vill du också utöka din personalstyrka med rätt gröna kompetenser? Hänga med i tiden och satsa på gröna jobb? Låt oss på TNG Tech hjälpa dig! Oavsett om du söker en komplett rekryteringsprocess eller en flexibel interimslösning så ser vi till att hitta ett upplägg som passar just din verksamhet! Med grund i fakta, vetenskap och mätbara processer. 

Hitta grön kompetens med TNG Tech

Datadrivet och fördomsfritt. För att det ger resultat.

Datadrivet och fördomsfritt. För att det ger resultat.

TNG är specialister på fördomsfri rekrytering, bemanning och interim. Vi erbjuder rekryterings- och konsultlösningar inom alla tjänstemannaområden, i hela Sverige. Vidare specialiserar vi oss där vi ser ökade krav på grund av kompetensbristen, till exempel på teknik- och chefsrekrytering.

Genom vår fördomsfria och datadrivna rekryteringsmetodik™ kan vi strukturerat mäta kompetens, potential och framtida arbetsprestation. Resultatet? Bättre matchningar, färre felrekryteringar, faktabaserade och datadrivna beslutsunderlag, fler diversifierade kandidater och konsulter, samt ett starkare employer brand för dig som kund och en mer rättvis rekryteringsupplevelse för jobbsökare.

Se alla våra tjänster

Rekommenderat för dig