TNG
Trendspaning med FKG: Fordonsindustrins utmaning med grön kompetensomställning - 6 nycklar för konkurrenskraft och innovation

Lästid: 5 minuter

Senast redigerad:

Lägesrapport: Fordonsindustrins utmaning med grön kompetensomställning

6 nycklar för konkurrenskraft och innovation

Behovet av kompetens inom svensk fordonsindustri är akut. Men vilka kompetenser är viktigast att rekrytera för att överleva i den historiska omställningen, driven av elektrifiering och automatisering? TNG Tech har pratat med Gabriella Virdarson från FKG – branschorganisationen för leverantörerna till fordonsindustrin – som bjuder på en värdefull inblick i branschens kompetensstrategier.

För att minska global uppvärmning och nå viktiga klimatmål är övergången till eldrivna och uppkopplade fordon kritisk. Men det är inte ett skifte utan utmaningar.                

Elektrifiering, digitalisering och uppkopplade fordon, med alltmer avancerade programvaror, ökar behovet av nya kompetenser. Hos såväl fordonsindustrin som hos alla underleverantörer. Samtidigt är utvecklingen mot automatisering och robotisering i produktionsledet snabb, inte minst med införande av Industri 5.0. Något som ytterligare ökar behovet av nya strategier för kompetensförsörjning.

Kompetensbrist: Ett globalt problem inom Automotive

I dialogen med FKG blir situationen ännu tydligare: kompetensbehovet inom svensk fordonsindustri är akut:

Gabriella Virdarson Communication & 
Strategy Officer FKG.
Gabriella Virdarson, Communication &
Strategy Officer FKG.

– När vi frågar våra medlemsföretag om de är i behov av ny kompetens svarar nästan 90 procent ja. Vi ser en oroande kompetensbrist på marknaden och jobbar aktivt med att definiera och möta detta behov, säger Gabriella Virdarson, Communication & Strategy Officer på FKG.

Fordonsindustrins leverantörer återfinns i Sveriges alla 290 kommuner och är därmed en viktig kugge i landets utveckling. Enligt FKG:s senaste branschanalys (2023) tror över hälften, 54 %, av företagen att antalet anställda i branschen kommer att öka de kommande fem åren. Parallellt anser endast 14 % att det råder bra tillgång på personer med rätt kompetens vid rekrytering inom Sveriges gränser. Hela 76 % att tillgången är rentutav dålig.

Men problemet är inte isolerat till Sverige. I hela fordonsindustrin råder en global brist på rätt arbetskraft. Enligt Automotive Manufacturing Outlook Survey från ABB, där 600 globala branschexperter medverkat, upplever 31 % av de svarande arbetskraftbrist som en av de största utmaningarna framåt. Dessutom uppger hela 56 % brist på specifik yrkeskompetens som den största utmaningen, medan 48 % anser att nya kunskaper krävs på grund av ett snabbt föränderligt fordonslandskap.

Kort och gott menar man att fler behöver göra mer för att locka människor till industrin.

Läs även: Kompetensbrist hotar den gröna och digitala omställningen

FKG främjar utveckling och grön omställning av fordonsindustrin

FKG – branschorganisationen för de skandinaviska leverantörerna till fordonsindustrin.FKG är bransch­organisationen för de skandinaviska leverantörerna till fordons­industrin. Organisationen har cirka 300 medlemsföretag, allt från stora Tier-1 till nystartade bolag. FKG har ett nära samarbete med medlemmar, OEM:er, akademi och myndigheter för att stärka och främja utvecklingen och grön omställning av svensk fordonsindustri.

FKG jobbar också med att skapa mötesplatser, stärka relationer och möjligheter till tillväxt samt att tillgängliggöra kompetenshöjande insatser på nationella nivå. Allt för att skapa förutsättningar för alla Sveriges leverantörer ska kunna bibehålla sin konkurrenskraft.

Elektrifiering drivande faktor

Gabriella Virdarson pekar på att det framför allt är den stora gröna omställningen som utmanar FKG:s medlemsföretag:

– Fordonsindustrin genomgår en stor omvandling just nu där mycket drivs av den pågående elektrifieringen. Det är ett komplext ämne, men hur man än vrider och vänder på det landar vi i att man behöver bredare kompetens.

En annan utmaning är omställningen mot mer cirkulära affärsmodeller, som kräver en fundamental omvärdering av etablerade arbetssätt:

– Traditionellt har leverantörer inom fordonsindustrin följt en linjär modell: man tar emot en order, producerar varan och levererar den via en försörjningskedja. Men just nu klarar inte planeten av det. Istället måste vi gå över till mer cirkulära modeller där fokus i många fall skiftar från kvantitet till kvalitet. Flera av våra medlemmar har utmaningar med att anpassa sig till dessa förändringar.

Efterfrågan på kompetens inom hållbarhet

Grön omställning ökar behovet av kompetens inom hållbarhet för leverantörer inom fordonsindustrin.

Så vilken kompetens är det framför allt som företagen behöver för att hålla takten?

Enligt Gabriella handlar det till stor del om ”hands on” kompetens. Som mjukvaruingenjörer, produktionspersonal, olika typer av utvecklare samt tekniska kompetenser. CNC-operatör är ett annat exempel på ett bristyrke. Likaså finns ett stort behov av roller inom hållbarhet.

– Många av våra medlemmar är små- och medelstora företag och har ingen egen hållbarhetsavdelning. Därmed är det ofta någon på verkstadsgolvet som får ta den rollen, utöver ordinarie arbetsuppgifter.

”Ledningsgruppen måste förstå vad som händer”

Under samtalet återkommer Gabriella flera gånger till att ansvaret för att tackla de pågående förändringarna i stor utsträckning ligger hos ledningsgruppen:

– De måste förstå vad som sker. Hur kommer våra produkter bli påverkade av det som händer? Hur kan vi öka värdet i det vi levererar när affärsmodellerna ritas om och vi inte kan producera lika mycket? Utan i stället addera mervärde till befintliga produkter?

En annan viktig faktor är vilken attityd som genomsyrar en ledningsgrupp:

– De företag som har en öppensinnad och taggad ledning har ofta kommit väldigt långt. De är på tårna när det kommer till hållbarhet och rapportering, jobbar mer branschöverskridande och tittar på nya användningsområden för sin produkt.

En stor del av dagens arbetskraft kommer att behöva vidareutbilda sig till följd av utvecklingen inom eldrivna fordon, rapporterar McKinsey.
De kommande 5–10 åren måste biltillverkare och leverantörer anpassa sina färdigheter dramatiskt, främst på grund av den ökande vikten av mjukvara i fordon. Behovet av digital kompetens ökar, särskilt inom mjukvaruutveckling och dataanalys. Källa: McKinsey

Utmaning: Dra nytta av AI

Automatisering och AI skapar nya möjligheter inom fordonsindustrin - samtidigt som den nya tekniken innebär utmaningar.

Automatisering och artificiell intelligens påverkar också mycket. Och går inte att blunda för. Gabriella berättar att hon är nyligen hemkommen från teknikmässan CES (Consumer Electronic Show) i Las Vegas, där de stora trenderna tveklöst var AI, hållbarhet och inkludering.

Hon menar att företag nu behöver komma underfund med hur man konkret kan arbeta med den nya tekniken:

– AI används för att kunna effektivisera sådant som vi människor inte gör lika snabbt, vilket frigör tid att fokusera på det kreativa. Tekniken är på många sätt på plats, men vad ska vi människor göra med den, och hur? Detta är en ny stor utmaning.

En annan svårighet som FKG lyfter på sin hemsida är att mindre företag ofta inte hinner med utvecklingsfrågor i samma grad, då mer eller mindre alla jobbar i produktionen. Därmed blir implementering av ny teknik något som VD:n och produktionschefen får syssla med ”om det blir tid över”.

Reskilling – nödvändigt för att framtidssäkra fordonsindustrin

En rapport från McKinsey visar att etablerade företag inom bilindustrin kommer att bli tvungna att skola om så mycket som en fjärdedel av sin personal, bara för att förbli konkurrenskraftiga.

Vidare rapporterar ACEA (European Automobile Manufacturers’ Association) att EU:s uppdaterade standarder för koldioxidutsläpp kommer att kräva omskolning och kompetenshöjning för 2,4 miljoner arbetstagare enbart inom personbilssegmentet, och kallar omställningen för ”en industriell revolution av historiska proportioner”.

Så vad kan svenska företag göra för att lyckas med reskilling av befintliga medarbetare? Här trycker Gabriella på vikten av att göra utbildningar lättillgängliga.

– Det är något som har utvecklats väldigt bra idag. Man ska kunna ta till sig det när som helst. Finnas digitalt och lättillgängligt så man till exempel kan göra det efter arbetstid.

Läs även: Tusentals ingenjörer behöver upskilling – högskolor inte redo

Viktigast att vara nyfiken

Hur kommer kompetensbristen inom fordonsindustrin utvecklas på kort och lång sikt? TNG Tech har pratat med Gabriella Vridarson på FKG.

Hur tror Gabriella att kompetensbristen inom fordonsindustrin kommer att utvecklas på kort och lång sikt?

– Jag anser att vi alltid kommer ha någon typ av utmaning när det kommer till det här, eftersom teknikutvecklingen aldrig gått så fort som den gör just nu, men heller aldrig igen kommer gå så långsamt som den gör just nu. Vi människor har svårt att hänga med. Vi behöver lära oss använda den här tekniken för att vi ska kunna effektivisera oss och lösa många av problemen vi står inför.

Gabriella avslutar dock med en hoppfull ton, och menar att man inte ska låta sig stressas av att stirra allt för mycket på framtiden:

– Vi tänker ofta att vi ska lösa framtidens problem med dagens förutsättningar. Men framtidens problem kommer vi lösa med framtidens förutsättningar. Det vi kan göra är att fokusera på vad vi kan göra just nu. Och möta den teknikutveckling som sker med nyfikenhet i stället för rädsla.

Men det går inte att blunda för att finansiering är en viktig faktor:

– Mycket handlar om att frigöra finansiering för att företagen ska lyckas med den här omställningen. En lösning är kortare betaltider. Här är det på gång att lagstifta om 30 dagars betaltid i hela EU, för att stärka innovations- och konkurrenskraft. Så allt som allt jag är ändå optimistisk inför framtiden, avslutar Gabriella.

Läs även: Ingenjörers toppkrav på svenska arbetsgivare

6 nycklar för att klara kompetensomställningen

 1. Kunskap och insikt i ledningsgrupper
  Ledningen måste förstå industrins utveckling och skapa möjligheter för vidareutbildning och upskilling.
 2. Underlätta anställning av högkvalificerad arbetskraft från utlandet
  För att möta den inhemska bristen på avgörande kompetenser.
 3. Satsningar på ex-jobb och praktikplatser
  För att bygga upp en pool av framtida talanger och kompetenser. Många företag är redan duktiga på att ta in studenter, som får arbeta med en specifik frågeställning. Bra möjlighet att få in kostnadsfri arbetskraft, utbilda internt och sedan anställa.
 4. Locka kompetens till glesbygden
  För att stärka företagens attraktionskraft i olika regioner. En stor utmaning som företag måste lösa. Troligtvis med stöd från duktiga rekryterare.
 5. Skapa arbetsmiljöer som matchar förväntningarna i IT- och techbranschen
  McKinsey spår att den pågående kompetensomställningen inom fordonsindustrin kommer att ställa krav på branschens arbetsgivare att erbjuda samma employee experience som kandidater inom IT och Tech förväntar sig idag. Det vill säga tillgängliga chefer, snabb rekrytering och onboarding, ett agilt arbetssätt, effektiva beslutsprocesser samt en acceptans för flexibelt och remote work.
 6. Förbättrade betalningsvillkor
  Effektiva affärstransaktioner mellan företag är avgörande för likviditet, tillväxt och svensk konkurrenskraft. FKG jobbar i olika kanaler för att belysa problematiken kring långa betaltider till leverantör och följdeffekterna det har på fordonsindustrin i stort. Målet är att ändra betalningsvillkoren till 30 dagar.
Anlita ingenjörskonsult via TNG Tech Snabbt, vetenskapligt och fördomsfritt

Rekrytera och hyr rätt teknikkompetens i hela Sverige

TNG Tech rekryterar och hyr ut ingenjörer, tekniker och ledare för morgondagens utmaningar. Vår rekrytering sker vetenskapligt och fördomsfritt med fakta, vetenskap och metod i fokus. Genom kompetensbaserade och mätbara processer når vi talanger som många andra missar. Kompetens som skapar innovation och bidrar till en hållbar och lönsam verksamhet.

Våra rekryteringsspecialister tillsätter löpande uppdrag inom produktion, supply chain och engineering i hela landet.

Kontakta TNG Tech idag!

Rekommenderat för dig