TNG
Ingenjörernas krav vid rekrytering 2023 - ny rapport från TNG Tech

Lästid: 2 minuter

Senast redigerad:

Ingenjörers toppkrav på svenska arbetsgivare

Här är ingenjörernas kravlista

Efterfrågan på teknisk kompetens fortsätter att växa, vilket ställer högre krav och förväntningar på arbetsgivare. Så vad ska arbetsgivare som vill locka de bästa teknikerna och ingenjörerna tänka på? Kolla in vår 10-topplista – direkt från ingenjörerna själva!

TNG Tech har kartlagt ingenjörers krav vid rekrytering - här är hela listan.

Den rådande kompetensbristen och det teknikskifte som pågår med den gröna omställningen, AI och industri 5.0 ökar kraven på rätt teknikkompetens hos svenska arbetsgivare. Men många hinner inte ställa om vilket gör att organisationer tappar konkurrenskraft, innovationsförmåga och potentiell tillväxt.

En viktig faktor för att lösa ekvationen handlar om att arbetsgivare måste våga tänka nytt kring kompetensförsörjning – och framför allt bli duktigare på att lyssna in vad ingenjörerna själva säger.

För att få en aktuell bild av ingenjörs krav i samband med rekrytering frågade vi dem själva i en anonym kartläggning. Här summerar vi resultatet i 10 viktiga punkter.

Ingenjörernas 10-topp krav på svenska arbetsgivare

1. Tydlig och inkluderande chef

En bra chef toppar önskelistan hos ingenjörer när de ska välja arbetsgivare. Chefen ska vara kommunikativ, transparent, engagerad och inkluderande. Hela 88 % av jobbsökarna vill att chefen ska föra rak och tydlig kommunikation där vi kan se en fortsatt trend vad gäller chefers förmåga att skapa psykologiskt trygga team.

2. Schysst lön och förmåner

Lön och förmåner värderas högt bland jobbsökande ingenjörer och tekniker. Historiskt sett har lön varit ett närmast tabubelagt ämne. Men nu ökar kraven på lönetransparens. Hela 53 % av respondenterna ser gärna löneerbjudande och förmåner i platsannonsen.

3. Snabbare rekryteringar

Hela 93 % anser att dagens rekryteringsprocesser tar för lång tid. För att inte gå miste om de bästa ingenjörskandidaterna gäller det för arbetsgivarna att ställa om för att inte tappa topptalanger. Siffran låg 2018 på 85 % – vilket visar att kraven på arbetsgivarna ökar, eller rekryteringarna går långsammare?

4. Mer fördomsfri rekrytering

Att rekrytera baserat på fakta, potential och kompetens i stället för nätverk, menar över 8 av 10 ingenjörer blir allt viktigare.

5. Möjlighet till utveckling

I valet av en ny arbetsgivare rankar även karriärutveckling och upskilling högt på önskelistan för jobbsökande ingenjörer. 69 % uppger att utvecklingsmöjligheter i form av upskilling, reskilling eller att ta sig an nya projekt är en viktig faktor för att de ska tacka ja till ett jobb och trivas.

6. Diversifierade arbetsgrupper

Hela 84 % av tekniker och ingenjörer arbetar gärna i diversifierade team och då med fokus på jämställdhet, ålder och bakgrund. Detta är än viktigare bland de yngre respondenterna.

Läs även: Så kan industriföretag jobba för att attrahera Gen Z

7. Bättre återkoppling vid jobbansökan

Många ingenjörer upplever att det tar för lång tid att få svar på en ansökan. Nästan 50 % anser detsamma om besked efter en anställningsintervju. Samtidigt förväntar sig hela 96 % av ingenjörerna någon form av återkoppling. Här råder det en stor diskrepans.

8. Work-life balance och remote

Vid val av arbetsgivare uppger 55 % av ingenjörerna att möjligheten till Work-life balance är en viktig faktor. Hela 73 % vill ha möjlighet att jobba helt eller delvis remote.

9. Önskemål om CV-lös ansökan

Hälften av respondenterna i vår undersökning svarar gärna på korta kompetensfrågor i stället för att bifoga CV när de söker jobb.

10. Ingen ålderism!

Diskriminering vid rekrytering upplever en hel del ingenjörer att de varit med om. 61 % av jobbsökande ingenjörer befarar att de blivit bortvalda på grund av ålder i samband med rekrytering.

Rapport från TNG Tech om ingenjörers krav på arbetsgivare.

Vill du läsa hela rapporten?

Rapporten ”Attrahera rätt teknikkompetens för industri 5.0” ger en helhetsbild kring vad ingenjörer anser är avgörande i valet av en ny arbetsgivare samt vilka villkor och förmåner som ligger högst upp på kravlistan. Vi har även ställt frågor kring fördomsfri rekrytering, vad som är viktigt under en rekryteringsprocess, vad som bör stå högst upp i platsannonsen och hur ingenjörerna generellt helst söker jobb.

Ladda ner rapporten här!

Rekommenderat för dig